Esmaül Hüsna İsminden El-Hâlık

Hâlık Esması

Hâlık İsminin Arapça Yazılışı

Hâlık: خالق

El-Hâlık: الخالق

Ya Hâlık: يَاخالق

Hâlık ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hâlık İsminin Anlamı

El-Hâlık: Yaratan, yoktan var edendir.

El-Hâlık: Her şeyi takdirine uygun bir biçimde yaratan O’dur.

El-Hâlık: Bütün varlıkları yoktan yaratan var eden.

El-Hâlık Esması

El-Hâlık: Yaratan, var eden, hiç yoktan var eden, her şeyi takdirine en uygun bir biçimde yaratan, bütün varlıkları yoktan var eden yaratan demektir.

Yâ Hâlık: Ey bütün varlıkları ezelî ilmiyle takdir edip nizam ve intizam içinde icat eden ve tedbirini görüp ihtiyaçlarını yetiştiren Hâlık’sın.

Ey her şeyi en mükemmel şekilde yaratan ve ihtiyaçlarını da yaratıp onlara yetiştiren Hâlık…

“O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

Haşr-24

“En güzel isimler” diye çevrilen 24. âyetteki esmâ-i hüsnâ terimi, “Allah Teâla’nın en güzel niteliklere ve en mükemmel anlamlara delâlet eden isimleri” demektir.

Hâlık: Takdir ettiği gibi yaratan,
Bâri’: Örneği olmadan yaratan, yaratmanın bütün evrelerindeki inceliklerin asıl kaynağı,
Musavvir: Biçim ve özellik veren, yarattıklarının maddî ve manevî, duyularla algılanan algılanamayan bütün şekil ve hususiyetlerini belirleyen
Hakîm: Bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan, hüküm ve hikmet sahibi.

24 ayette, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin Allah’i tesbih ettiği, O’nun azîz ve hakîm olduğu belirtilerek sona ermektedir

Yaratmak yalnızca yüce Allah’ın zâtına mahsustur.

Allah’ın subuti sıfatlarından birisi olan tekvin sıfatı da yaratmak var etmek anlamına gelir.

Sübûtî Sıfatlar ise Yüce Allah’ın mükemmel oluşunu, O’nu en güzel şekilde tanımamızı sağlayan niteliklerdendir. Bu nitelikler yaratılmış varlıklarda da Allah’ta mevcut olanlardan farklı bir biçimde sınırlı bir seviyede bulunur.

1- Hayat : Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.

2- İlim : Bilmek. Allah’ın geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.

3- Sem’î: İşitme. Allah her şeyi işitir.

4- Basar : Görmek. Allah her şeyi görür.

5- İrade : Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.

6- Kudret : Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.

7- Kelâm : Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlere duyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Allah’ın sözüdür.

8- Tekvin : Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O’dur. Var olmasını dilediği bir şey, “Ol” deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder

Yâsın Sûresi 82. ayetinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki;

“Kun feyekun”

“Ol der. Hemen Oluverir.”

“Bir şey murad ettiğinde, O’nun buyruğu “ol!”demekten ibarettir; hemen oluverir.”

Yâsin-82

İhlas sûresi 1. ayetinde Rabbimiz zâtı hakkında şöyle buyuruyor:

“Kulhuvallâhu ehad”.

“De ki: O, Allah’tır. tektir.”

Peygamberimiz s.a.v Bir Hadis-i Şerifde şöyle buyurmuştur:

“Çünkü Allah tektir. Teki sever.”

İnsanlarda birşeyi üretip yaptıklarında onu ben yaptım, ben yarattım kelimesini kullanmasınlar. Yaptığı ürettiği her iş ve çalışmalarında yalnızca ben bu işin mucidiyim demeleri daha uygun olur.  Bu hususa ehli mümin’ler olarak ağzımızdan çıkan her söz ve kelimelere telavuz ederken çok dikkatli olmak gerekir.

El-Hâlık Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati:

Zikir Adedi: 731

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Hâlık’ ‘Ya Hâlık’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Hâlık İsmi Çekildikten Sonra Yapılacak Dua

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.”

Hâlık ismi çekildikten sonra bu duanın okunması tavsiye edilir.

Ya Hâlık İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Kalplerin nurlanması için, bu ismi şerif günde 731 defa ‘El-Hâlık’ zikredilmeye devam edilir.

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için, bu ismi şerif günde 731 defa ‘El-Hâlık’ diyerek zikredilir.

Bu ismi şerifi ‘Ya Hâlık’ diyerek 731 defa  gece yarısında bu esma-i zikri ve dua ederse bu kul için Yüce Allah bir melek yaratır, bu melek kıyamet vakti gelinceye kadar o kişiye ibadet eder. Bu ecirde o kulun amel defterine yazılır.

Bu ismi şerifi çocuğu olmayan bir kadın 7 gün oruç tuttuktan sonra akşam ezanı okunup iftar vakti geldiği zaman bunları ‘Ya Musavvir, Ya Bâri, Ya Hâlık’ diyerek 21 defa bunu bir bardak suyun içine okuyup üfledikten sonra bu su ile orucunu açarsa yüce Allah bu isimlerin yüzü suyu hürmetine ona hayırlı bir evlad lütfeder.

Tüm arzu istek ve muradının gerçekleşmesi için bu ismi şerif günde 731 defa ‘Ya Hâlık’ diyerek okunur ve okunduktan sonra eller semaya açılarak yüce Allah’a dua edilirse muradına nail kimselerden olur

Malı kayıp olanlar için, bu ismi şerifi 5000 defa ‘Ya Hâlık’ diyerek okunursa kaybetmiş olduğu malını bulur.

Evladı kayıp olanlar için,  bu ismi şerifi 5000 defa ‘Ya Hâlık’ diyerek okursa evladını bulur.

Hâlık İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Hâlık ismi şerifini Rabbimiz şöyle zikreder:

Bismillahirrahmanirrahim

“Bu vasıflarla anlatılan Rabbiniz Allah’tır. Ondan başka ilâh yoktur. O, herşeyi yaratandır. O halde O’na kulluk edin. O herşeye vekildir.”
En’âm-102

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Onu bırakıp kendilerine bir fayda ve zararı olmayan bir takım dostlar mı ediniyorsunuz?” De ki: “Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık bir midir?” Yoksa Allah’a O’nun yaratması gibi yaratması olan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü?! De ki: “Her şeyi yaratan Allah’tır. O, birdir, kahhârdır.”
Ra’d-16

“Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Size, gökten ve yerden rızık veren Allah’tan başka bir yaratan mı var? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?”
Fâtır-3

“Sonra nutfeden bir alaka (kan pıhtısı) yarattık, derken o alakadan bir mudga (et parçası) yarattık, derken mudgadan bir takım kemik yarattık, derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratma ile teşekkül ettirdik. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah’ın şânı ne kadar yücedir.”
Mü’minûn-14

“İşte Rabbiniz her şeyi yaratan O Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur; o halde nasıl çevrilirsiniz.”
Mü’min-62

“Yoksa kendileri bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?”
Tûr-35

“O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler (esmâu’l-hüsnâ) O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olandır, hikmet sahibidir.”
Haşr-24

“Göklerde ve yerde bulunanlar O’ndan isterler. O, her gün yaratma halindedir.”

Rahmân-29

“Allah her şeyin Hâlıkı’dır. Her şey O’nun tasarruf ve yönetimindedir.”

Zümer-62

Affeyle Allah…

Sen beni yaratansın…

Hâlıksın Allah…

Herşeyin sahibi…

Mâliksin Allah…

Ben bir aciz kulum.

Ne olur ki sonum…

Malumdur bu halim…

Affeyle Allah…

Hâlık İsmi Duası

Ey bütün eşyayı yoktan ve

kolaylıkla var eden

HÂLIK!

Hiçbir şey yokken, yok bile yokken

“Var” olan bir tek Sensin.

Bir “Ol” deyişle takdir ettiğini,

takdirine uygun yaratan Sensin.

Çiçekleri, kuşları, denizleri,

dağları yaratan Sensin.

İşitmeyi, görmeyi, tatmayı,

dokunmayı yaratan Sensin.

Yarattığın her şey Senin varlığına delil.

Yarattığın her şeyde

Seni görenlerden eyle bizi!

Yaratmayı her an sürdüren Sensin.

Dinin üzere sabit kıl bizi!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


Bir cevap yazın