Esma’ül-Hüsna İsminden El-Hâlık

lık Esması

Hâlık: خالق

El-Hâlık: الخالق

Ya Hâlık: يَاخالق

Hâlık ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hâlık İsminin Anlamı

El-Hâlık : Bütün mahlûkâtı yoktan yaratan.

El-Hâlık: Her şey’in varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden…

El-Hâlık : Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.

El-Hâlık : الخالق

Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır:

1. Bir şey’in nasıl olacağını tayin ve takdir etmek,

2. O takdire uygun olarak o şey’i îcad etmek.

Hâlık İsminin Sırları

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Ey insanlar, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O’ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?” (Fatır-3)

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir.” (En’am-102)


Allahu Teâlâ kainatta ki her şeyin Hâlıkı’dır ve bu O’nun subuti sıfatlarından biridir. Allah’tan başkası için bu sıfat kati surette kullanılamaz.

Yaratma, örneksiz var etmekle gerçekleşir. Allah Teâla yaratan, O’nun dışında bulunan bütün canlı ve cansız varlıklar sadece yaratılan olarak yaşam sürer.

Kaniatta bulunan her şey O’nun emrinde ve hizmetinde olur. O’ndan başka bir yaratıcı yoktur. Allah tek’tir.Bütün her şey, gökler, yer, ikisi arasında ve içinde bulunanlar, bunların hareketleri, kımıltıları, rızıkları, ecelleri, sözleri, ve fiilleri Allah tarafından yaratılmış olup; Bunların tek yaratıcısı Hz. Allah Cella Celaluh’tür. O bütün varlıklar sonradan yaratılmış ve yoktan var edilmiş yeryüzünde hüküm sürenlerdir. Mutlak bütün herşey O’ndan başladı ve de nihayetinde O’nda son bulacaktır. Hiç şüphesiz…

Kulun bu isim üzerinde hiç bir rolü olamaz. Kişilere bu ad verilemediği gibi onlara yaratıcı denilmez ancak çok uzak bir ihtimalle mecazi anlamda bile kullanmak uygun görülmez.

Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği bir şekilde bu gücü kullanmak olmalıdır Allah’u Teâla kullarına ilim ve kudret bahşetmiştir. İnsan da bu çalışmaları sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükselmesi sadece onun için bir mucid olarak söylenmesi daha hoş olur.

Hiç şüphesiz yaratmak sadece ve sadece Allah’u Teala’ya mahsus olan bir özelliktir.

Çünkü Allah Tek’tir.

İnsanlarda birşeyi üretip yaptıklarında ona ben yarattım kelimesini kullanmasınlar. Yaptığı ürettiği iş ve çalışmalarına yalnızca ben bu işin mucidiyim desinler. Bu hususa ehli mümin’ler lütfen çok dikkat edelim. Yaratmak sade ve sadece Allah Celle Celalühe aittir. Tekvin sıfatının anlamı dilediğini dilediğince yaratır.

Allah’ın gücünün benzersizliği ve herşeyi hakimiyeti altında tuttuğu ayetlerde şöyle haber verilir:

“Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir.” (Enam-101)

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?” De ki: “Hiç görmeyen (a’ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?” Yoksa Allah’a, O’nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: “Allah, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır.” (Rad-16)

Kendi derilerine dediler ki: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” Dediler ki: “Herşeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O’na döndürülüyorsunuz.”(Fussileti-21 )


El-Hâlık Esması

Ebced Değeri ve Zikir Saati:

Zikir Adedi: 731

Zikir Günü : Pazar

Zikir Saati : Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Halîk’ ‘Ya Halîk’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Hâlık Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için bu esma-i zikri 731 defa ‘El-Hâlık’ diyerek bu ismi şerif okunur.

‘Ya Hâlık’ Bir kimse bu ismi geceleyin okuduğu takdirde Hak sübhanehu ve teala hazretleri bir melek yaratır ve bu melek de kıyamet gününe kadar ibadet ederek bu sevap da o kişinin defterine işlenir.

Çocuğu olmayan bir kadın yedi gün oruç tutup akşam iftar vaktinde bu ismi şerifi “Ya Musavvir, Ya Bari, Ya Hâlık isimlerini su üzerine 21 defa okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.

Tüm hacetlerin kabulü niyetiyle bu ismi şerifi Ya Hâlık Celle Celalühü” diyerek 731 defa okunur ve hemen arkasından dua edilmelidir.

Malı veya oğlu kayıp olan olan kimseler bu ismi şerifi ‘Ya Hâlık diyerek 5.000 defa okursa şayet kaybettiği şeyi bulur.

‘Ya Hâlık’ ismi şerifini gece yarısı kalkıp bu zikri bir saat boyunca zikreden bir kulun kalbi ve yüzü nurlanır.

Allah’ım!

Sen beni yaratansın,

Hâlıksın Allah…

Herşeyin sahibi,

Mâliksin Allah…

Ben bir aciz kulum.

Ne olur ki sonum,

Malumdur bu halim…

Affeyle Allah…

Hâlık İsmi Duası

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.”

Hâlık ismi çekildikten sonra bu duanın okunması tavsiye edilir.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

Bir cevap yazın