Esma’ül Hüsna İsminden El-Hakîm

Hakîm Esması

Hakîm: حكيم

El-Hakîm: الحكيم

Ya Hakîm: يَاحكيم

Hakîm ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hakîm İsminin Anlamı

El-Hakîm: Hikmet sahibi O’dur.

El-Hakîm: Hüküm ve hikmet sahibi olan, her şeyi olduğu gibi bilen, gerekenleri en güzel ve faydalı şekilde yapan O’dur.

El-Hakîm: Her iş emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel biçimde yapan O’dur.

Hâkim İsminin Geçtiği Ayetler

BismilahirRahmanirRahim

“Kullarının üstünde kâhir (galip) O’dur. Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan O’dur.”

En’am-18

“Allah hükmedenlerin hâkimi değil midir?
Tin-8

“O, takdir ettiği gibi yaratan, örneği olmadan canlıları var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’undur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep Onu tesbih ederler. O azîzdir, hakîmdir.
Haşr-24

El-Hakîm Esması

Bütün işleri hikmetli olan Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi bulunmaz.Olmazda hiç şüphesiz. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz  ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalı hâldir.Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur da olamazda hasbel kader…

El-Hakîm: Yüce Allah yegane hüküm ve hikmet sahibidir:

“Kulları üzerine hikmet gereğince galebe ve tasarruf sahibidir, tedbirinde yegane hüküm ve hikmet sahibidir ve kullarının gizli hallerinden haberdardır. Allah’ın emir ve yasakları bir hikmete dayalıdır. Allah, kayıt, sınır tanımayan bilgisi sayesinde insan için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilir. O halde inananlara neyi emrediyorsa onların yararına, onları nereden sakındırıyorsa, o şeyler onların zararınadır.O, yarattığı her şeyde, yarattıklarını yerli yerine koymasında ve o yeri onun için hazırlamasında iyiliği bol olan, çok cömert, Hâkim veadalet sahibidir.”

Hakim ismi Kur’an-ı Kerim’de 97 yerde geçer.

El-Hakîm Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 78

Zikrin Saati: Zühre

Zikir Günü: Cuma

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazını sonrasında,

Ve… Gece yarısında,

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Hakim’-‘Ya Hakim’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Hakîm Esmasının 

Fazileti, Havas ve Esrarı

Bu esma-i zikir ilimde ilerlemek isteyen ve de sözlerinin hikmet dolu olmasını eğer ki, istiyorsa ‘Ya Hakim’ diyerek 78 defa okunur.

‘Ya Hakim Celle Celalühü” diyerek bu esma çokca okunursa o kimsenin kalbinde hikmet pınarların yolu açılmış olur. Esrarlı olan manaları da kavrayıp anlamaya mûtedil olur.

Günlük 5 vakit namazın ardından 78 defa ‘Ya Hakim’ zikrine devam edilirse ibadetleri ölçüsünde hikmet sahibi olduğu gibi aynı zamanda da öğrenme kabiliyeti artmış olur.

Günlük 78 defa ‘Ya Hakim’ zikrine devam eden kişinin ilminde artış görülür.

Günlük Ya Hakim’ esma-i zikri okuyan kulun kalbi hikmet nuruyla nurlanır.

El-Hakîm

Bu esmayı belirtilmiş  gün ve saat ve miktarda okuyan kimsenin özellikle kadınlar üzerinde etkili olduğuda bir gerçektir. Eğer ki; Erkek üzerinde etkili olmak istiyorsa da bu tertibin Güneş saatinde ve de Cuma günü yapılması gereklidir. Müşteri saati de erkekler için uygun bir zaman dilimidir.

Hakîm İsmi Duası

Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan

HAKÎM!

Öyle Hakîmsin ki,

yasakladıklarında da,izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır.

Öyle Hakîmsin ki,

yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır.

Öyle Hakîmsin ki,

koyduğun kanunlar,kâinatın düzenine ters düşmez.

Öyle Hakîmsin ki,

hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez.

Kalibimizi aç,hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi!

Binbir hikmetle donattın,hikmetine uygun hareket ettir bizi!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 

Bir cevap yazın