Esmaül Hüsna İsminden El-Hakîm

Hakîm Esması

Hakîm İsmi Arapça Yazılışı

Hakîm: حكيم

El-Hakîm: الحكيم

Ya Hakîm: يَاحكيم

Hakîm ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hakîm İsminin Anlamı

El-Hakîm: Her işi hikmetlidir.

El-Hakîm: Hikmet sahibi O'dur.

El-Hakîm: Hüküm ve hikmet sahibi,  her şeyi olduğu gibi bilen, gerekenleri en güzel ve faydalı şekilde yapan O'dur.

El-Hakîm: Her iş emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel biçimde yapan O'dur.

El-Hakîm: Her şeyi ölçülü, hikmetle yaratan O'dur.

El-Hakîm Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 78

Zikrin Saati: Zühre

Zikir Günü: Cuma

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazını sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında,

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Hakim'-'Ya Hakim' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Hakîm İsminin Fazileti Havas ve Esrarı

Hikmet ve ilim sahibi olmak için, bu ismi şerif günde 78 defa 'Ya Hakîm' diyerek zikredilir.

Kalbinin hikmet nuru ile nurlanması için bu ismi şerif günde 78 defa 'Ya Hakîm' diyerek okunmaya devam edilir. 

Yeni bir iş kurmak için, bu esma-i zikir günde 78 defa 'Ya Hakîm' diyerek okunur.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 'Ya Hakîm' diyerek 78 defa zikreden bir kulun ibadetlerinde hikmet ve ilim sahibi olduğu gibi öğrenme kabiliyetide artmış olur.

Bu ismi şerifi, 'Ya Hakîm' diyerek Çarşamba günü 6084 defa okuyan bir kulun tövbesini Allah'u Teala tarafından kabul edilir.

'Ya Hakîm' diyerek bu ismi şerifi 78 defa bir hastanın üzerine okunduğu zaman o hasta hemen iyileşerek şifaya kavuşur.

Sevdiği birinin ayağına gelmesi için, bu ismi şerifi günde 78 defa 'Ya Hakîm' diyerek okunduğunda en kısa zamanda bu dileği gerçekleşir.

Devlet büyüğünden kabul görmek için, bu esma-i zikir 'Ya Hakîm' diyerek  günde 78 defa okunmaya devam edilirse çabukca davete icabet olunur ne gibi isteği ve dileği varsa yerine getirilir.

El-Hakîm Esması

El-Hakîm - اَلـْحَـكِيمُ: Hüküm ve hikmet sahibi, her işi hikmetlidir, her şeyi olduğu gibi bilen, gerekenleri en güzel ve faydalı şekilde yapan, her iş emrinde olan, her işi ve gerekeni en güzel biçimde yapan, Her şeyi hikmetle yapan ve hikmeti bütün kâinatı kaplamış olan, her şeyi ölçülü, hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan demektir.

Yâ Hakîm: Ey her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan ve faydalı hedeflere yönelten Hakîm.

"O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır."

En'âm-18

İnsanlar ne dilerse dilesin, sonunda yine O'nun dilediği olur. O'nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir. Ayrıca O, tam bir hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olduğu için kimlerin fayda ve zarara müstahak olduğunu bilir; herkesin her halinden haberi olur ve hakîm olmasının bir sonucu olarak herkese, haline münasip ne ise onu verir, dolayısıyla hiç kiksete5 haksızlık etmez.

"Allah ahkem'ul hakimin (hükmedenlerin en iyisi) değil midir?

Tîn-8

Müfessirler Allah'ın insandan daha güzel mahlûku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah insanı canlı, bilen, irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde fizik bakımından kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hâkimiyet kurabilen bir varlık olarak yaratmıştır ki bütün bu vb. sıfatlar aynı zamanda ilâhî sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları, tecellileridir

(krş. Şevkânî, V, 546).

"O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir."

Haşr-24

"En güzel isimler" diye çevrilen 24. âyetteki esmâ-i hüsnâ terimi, "Allah Teâla'nın en güzel niteliklere ve en mükemmel anlamlara delâlet eden isimleri" demektir.

Hakîm: Bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan, hüküm ve hikmet sahibi.

24 ayette, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin Allah'i tesbih ettiği, O'nun azîz ve hakîm olduğu belirtilerek sona ermektedir.

Evrâd-ı Kudsiye

"Hasbünâllâhu'l-Hakîmu indel-cenneti vennâr."

Cennet ve cehennemdeki, her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan Hakîm Allah bize yeter.

Hülâsatü'l-Hulâsa

"Her şeyi hikmetle yapan ve hikmeti bütün kâinatı kaplamış olan Hakîm'sin.

Duâ-i İsmi A'zam

"Sübhâneke ya Hamîd te'âleyte yâ Hakîm ecirna mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân."

Acz ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey bütün varlıkların ettikleri hamd ve senâ, medih vr şükürler Ona layık ve ait olan Hamîd! Yücesin ey her şeyi hikmetle yapan, her işi hikmetle gören, hikmetinin eserleri varlıklar üzerinde görünen Hakîm! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân.

Hâkim İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Hakîm ismi 97 âyette zikrediliyor.

Bismillahirrahmanirrahim

"O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır."

En'âm-18

"Allah ahkem'ul hakimin (hükmedenlerin en iyisi) değil midir?

Tîn-8

"O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir."

Haşr-24

Hakîm İsmi Duası

Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan

HAKÎM!

Öyle Hakîmsin ki,

yasakladıklarında da,izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır.

Öyle Hakîmsin ki,

yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır.

Öyle Hakîmsin ki,

koyduğun kanunlar,kâinatın düzenine ters düşmez.

Öyle Hakîmsin ki,

hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez.

Kalibimizi aç,hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi!

Binbir hikmetle donattın,hikmetine uygun hareket ettir bizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın