Esma’ül-Hüsna İsminden El-Hakk

Hakk Esması

Hakk İsminin Arapça Yazılışı

Hakk: حقّ

El-Hakk: الحقّ

Ya Hakk: يَاحقّ

Hakk ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hakk İsminin Anlamı

El-Hakk: Hak ve hakikatin kendisi, değişmekten münezzeh olan.

ElHakk: Fiilen var olan,mevcudiyet ve uluhiyyeti gerçek olan.

El-Hakk: Varlığı değişmeden duran.

El-Hakk: Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren.

El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran.
Hakk, varlığı hakikî bulunan zâtın ismidir. Yani, varlığı daima sâbittir. Allah Teâlâ’nın zâtı, yokluğu kabûl etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabûl etmez. Hakikaten vâr olan yalnız Allah Azize Ve Celle’dir.

Hakk İsminin Geçtiği Ayetler

BismilahirRahmanirRahim

“Hak geldi; bâtıl yok oldu.”

İsra-81

“Allah, hakkın ta kendisidir.”

Hac-62

“Hak, Rabbinizdendir.”

Kehf-29

“Allah’ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.”

Nur-25 

El-Hakk Esması

Kur’an-ı Kerim’de kelime ve türevleri olarak 285 ayette geçiyor.

İslam nazarında hakkın kaynağı ilahi iradedir. Hakkın kaynağı Allah’u Teâlâ Celle Celaluhüdür…

Hak, inkarı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Buna göre yüce Allah’ın varlığı kabul edilmesi gereken şeylerin ilkidir. O’nun varlığı, kabul etme emri henüz insanlara gelmeden kabul edilmiştir. Bu yüzden varlığı inkar edilemez. Bütün varlık alemi, O’nun varlığının apaçık delilidir. Yüce Allah’ın her sözü ve fiili haktır. O’nunla buluşmak haktır. O’na dayanan ve dayandırılan her şey hak ve gerçektir. O, Hak olmakla gerçeklerin gerçeğidir. O’nu bilmek, bilgilerin en gerçeğidir. O’nu ikrar etmek sözlerin en gerçeğidir.

El-Hakk Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 108

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve… gece yarısında

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Hakk’ – ‘Ya Hakk’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Hakk Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

El-Hakk ism-i şerifi, batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletli hüküm verebilmek için, ‘Ya Hakk’ diyerek 108 defa okunur.

“Lâ ilâhe illallahül hakkul mübin” zikrini her gün 100 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulup, işleri kolaylaşır.

‘Ya Hakk’ 1000 defa okuyan bir kimsenin ahlâkında düzelme olur.

El-Hakk ism-i şerifi, dört köşeli bir kağıdın dört köşesine yazar. O kağıdı avucunun içine koyarak; seher vakti ellerini dergahı ilahiyeye kaldırırsa; Allah’u Teâla hazretleri o kişinin kederini ve üzüntüsünü giderip ferahlatır. Kişinin hemde arzuladığı şeylerde ona kâfi olmaktadır.

5 vakit farz namazlarından sonra 108 defa ‘Ya Hakk’ zikrine devam eden bir kimse her işinde başarı elde eder. Eğer ki hasta ise de şifa bulup iyileşir.

Bir şeyi yitiren de aynı şekilde dua ve niyazda bulunduğunda yitiğini bulup ona kavuşur.

Günlük 108 defa ‘Ya Hakk’ ismi şerifini zikredenler, doğruyu ve hakkı bulma, taraf-ı ilahiyyeden ihsan olunmaktadır.

Bu mübarek ismi vird edinenler kulluk görevlerini devamlı yapma azmi içinde olurlar herdaim.

Bu zikre devam edenler de Batıl ve sapıklıklardan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınıp uzak dururlar.

Bir Hadis-i Şerif

“Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) Cennete girer. O tektir, teki sever.”

(Buhârî, De’avât, 68, VII, 169)

Hakk İsmi Duası

Ey zâtı ve sıfatlardan hiçbir değişme olmayan

HAKK!

Her şey her an değişir, değişmeyen bir tek Sensin.

Biz doğar ve ölürüz, bizi hâlden hâle geçiren Sensin.

Biz yoktan yarattığın fânileriz, ezelî ve ebedî olan yalnız Sensin.

“Var” bildiklerimiz hepsi Tamam, gerçek olan bir tek Sensin.

Rahmetinle esirge, hak yolundan ayırma bizi!

Hak olan yalnız, Sensin, bâtıla meylettirme kalbimizi!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

Bir cevap yazın