Esma’ül Hüsna İsminden El-Hafîz
15 Mar, 2018 8:00 tarihinde eklendi

Esma’ül Hüsna İsminden El-Hafîz

Esma’ül Hüsna İsminden El-Hafîz

Hafîz İsminin Anlamı

El-Hafız : Varlıkları gözetip koruyan ve muhafaza eden demektir.

Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham mutlak buyurmuştur. Bu da Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatından birisidir. Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı olan otları bilip ayırt eder ve  onları asla yemez. Kulların amellerinin yazılması, zâyi olmaktan korunması da Hafîz isminin iktizasıdır. Bu bakımdan âhirette yeniden dirilme ve yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakından alâkası vardır mutlak ve mutlak.

El-Hafız : الحفيظ

Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey’i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan manasına gelir.

Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olmaktadır.

Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir.

İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yek diğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;” (Saffat,7)

“…Senin Rabbin, herşeyin üzerinde gözetici-koruyucudur.” (Sebe,21)

“O’nun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip-korumaktadırlar.” (Ra’d,11)

“El-Hafız” ismi Kur’an-ı Kerim’in 6 yerinde geçmektedir.

Melekler insanları Allah’ın emri ile korumaya alırlar.Bunun yanında işlediklerinide kaydetmekte olup böylece korumaya almaktadırlar. Allah, dostlarını günah işlemekten ve şeytanın tuzaklarına düşmekten koruma altına alır

El-Hafîz Esması

Allah, sıkıntı zamanında seni şikayet etmekten koruyan, nimet zamanında da seni felaketlerden koruyan yüce yaratıcımızdır.

Allah’ın bütün varlıkları koruması olmasaydı, varlığı mümkün olan hiçbir şeyin varlığı devam etmesi de mümkün olmazdı.Hiç şüphesiz Allah, bütün varlıkları tekrar yokluğa dönmekten korumuştur her daim…


En büyük koruması da kalpleri korumasıdır. Müslümanın dinini her türlü küfür, nifak, fitne, sınırsız arzu ve isteklerden ve türlü bi’d’atlerden koruması korumaların en büyüğüdür. Çünkü bu sayede müslüman bir kul, doğru yoldan ayrılıp başka yollara sapmaktan kurtuluşa erer.

Bu ismin manası ancak Allah’ın yüceliğini ve kainatı koruma gücünü uzun uzun düşünmekle bilinebilinip kavranması mümkün olur.Yoksa sadece lügattaki manasını düşünmek yeterli ve kâfi olmaz.

Allah’ın Koruması iki yönden olur:

Birincisi, varlıkların belli bir zamana kadar devamını sağlamak, muhafaza etmek ki, Allah gökler, yerler gibi fazla yaşayan varlıkların da, hayvan, bitiki ve insan gibi ömrü az olan varlıkların da hafızıdır.Yani koruyup gözeticisidir heran.

Mesela, yerden biten otu bile Rabbim muhafaza etmiştir. Onun özünü korumaya almak için ona kabuk vermiştir. Bir kutu gibi onu adeta kabuğun içine saklamıştır. Yumuşak kalması için de ona rutubet bahşetmiş olup; Yalın kabukla da korunmayacak şeyi, ona diken vererek korumuya almıştır.

İkincisi, birbirine zıt olan şeyleri birbirlerinin şerrinden korumakla olur.Allah bunları, kâh eşit kuvvette kılmakta, kâh mağlup olan tarafın imdadına yetişmekle korumuktadır.

Bunu bir misal ile izah edelim:

Mesela, hararet rutubeti yok edip kurutur. Mağup olduğu zaman, soğukluk (bürudet) ve rutubet zayıflamaya hatta yavaş yavaş yok olmaya başladığı gözlemlenir. Hararet ve kuruluk oranı fazlaşır. Bunu önlemek için Allah başka bir cisimle o rutubetin imdadına anında yetişmektedir. Ona bir susuzluk verir, su içme ihtiyacını duyar. Su içtiği gibi harareti bereraf edilmiş olur. Böylece vücutta gereken denge temin edilmiş olmaktadır.

El-Hafız Esmasının

Ebced Değeri ve  Zikir Saati:

Zikir Adedi : 998

Zikir Saati : Zühal

Zikir Günü : Cumartesi

El-Hafîz Esmasının Fazileti,

Havas ve Esrarı

El-Hafız ismi şerifi, bütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak, özellikle nazar, cin, şeytan, büyü gibi kötülüklerden ve dükkânlardan korunmak için, “Ya Hafız Celle Celalühü” diyerek 988 kere okunur.

Bu ismi şerifi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur, hatta yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.

El-Hafiz  Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş,su,cin, insan şerrinden korunur. Karın ağrısıve sancısından, hayvanlardan gelebilecek zararlardan korunur.

Tehlikeli durumlarda zikreden güvende olur.

Vahşi hayvanlardan da zarar gelmez.

Hafîz İsmi Duası

Ey herşeyi gözetip koruyan

HAFÎZ!

Gezegenleri yörüngelerden tutan,birbirineçarptışmayan Sensin.

Yıldızları üstümüzde sabit kılan,üzerimize düşürmeyen Sensin.

Amellerimizi zeval bulmaktan koruyup, Levh-i Mahfuz’da saklayan Sensin.

Korursan sen korursun, kendisinden başka koruyucu olmayan Sensin.

Koru bizi dalâlete, gaflete, günaha düşmekten!

Koru bizi Seni unutup boş işler işlemekten!

Koru bizleri…

Amin… Ecmain..

 

 

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *