Esmaül Hüsna İsminden El-Hâfıd

Hâfıd Esması

Hâfıd İsminin Arapça Yazılışı

Hâfıd: خافض

El-Hâfıd: الخافض

Yâ Hâfıd: يَاخافض

Hâfıd ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hâfıd İsminin Anlamı

El-Hâfıd: Hak edenleri alçaltıp zillete düşürür.

El-Hâfıd: Kafirleri, asileri, mütekebbir ve zalimleri alçaltan, din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp ahirette zelil eden ve cezalandıran O'dur.

El-Hâfıd: Büyüklenenleri alçaltan, zelil ederek aşağıya indiren O'dur.

El-Hâfıd: Kafirleri, facirleri, kibirlileri, kötüleri, inkârcıları, zalimleri alçaltan O'dur.

El-Hâfıd Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1481

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Hâfıd' - 'Yâ Hâfıd' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Hâfıd İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Sıkıntılardan kurtulmak için, bu ismi şerif 1481 defa 'El-Hâfıd' diyerek sürekli zikredilmeye devam edilir.

Zalimlerin helak ve hâkir olması için, bu ismi şerif 'Yâ Hâfıd' diyerek 1481 defa zikredilmeye devam edilir.

Hacetlerin yerine gelmesi için bu ismi şerif günde 500 defa 'Yâ Hâfıd' diyerek zikredilir.

Kötüden ve belalardan korunmak için bu ismi şerif zikir gününde zikir saati olan vakitlerde zikir adedince 'Yâ Hâfıd' diyerek 1481 defa zikredilir.

El-Hâfıd Esması

El-Hâfıd -اَلـْخَافِضُ : Hak edenleri alçaltıp zillete düşürür. Büyüklenenleri alçaltan, zelil ederek aşağıya indiren; Kafirleri, facirleri, kibirlileri, kötüleri, inkârcıları, zalimleri alçaltan, din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp ahirette zelil eden ve cezalandıran demektir.

O Hâfıd'dir: Haddini bilmeyen insana haddini bildirir ve dilediğini alçaltır.

Vakıa Sûresi 3. âyette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

"O, alçaltır, yükseltir."

Bazı müfessirlere göre 3. âyette söz konusu edilen "alçaltma ve yükseltme" kıyametle birlikte evrende meydana gelecek fizikî değişikliklerle ilgili olup mevcut düzen ve dengenin altüst olacağı anlamındadır.

Diğer bir yoruma göre alçaltma ve yükseltme
insan unsuruyla ilgilidir. Bu da farklı yorum ortaya çıkarmaktadır:

a) Kıyametin kopması âhirette inkârcıları cehennemin aşağılarına düşürecek ve müminleri cennetin yukarlarına yükseltecektir;

b) Kıyametin kopması bu dünyada büyüklenen nice kimseleri ve toplumları alçaltacak, rezil rüsvâ edecek, horlanan veya tevazu gösteren nicelerini de yükseltecektir
(Taberî, XXVII, 166-167; Zemâhşerî, IV, 56; İbn Atıyye, V, 239).

Bir Hadis-i Kudsi'de:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki;

"Yüce Allah, bu kitapda nice milletleri yükselten Yâ Hâfıd'tır, nicelerini de alçaltır."

Hâfıd İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

Vakıa Sûresi 3. Âyet

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌۙ ﴿٣

"(O), alçaltan ve yüceltendir."

Vakıâ-3

Hâfıd İsmi Duası

Ey alçalttığını kendinden başka

yüceltecek olmayan

HÂFID!

Sensin, kendini büyük sananları alçaltan,

Sensin, gururlanıp yükselen

nefsi yerlere çalan.

Sensin, yeryüzünde kibirle

gezeni zelil eden,

Sensin, emrine itaat etmeyeni

gayyâlara düşüren.

Kalbimizden kibri, gururu sök at!

Büyüklenip esfel-i sâfiline düşmekten

muhafaza et bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın