Esma’ül Hüsna İsminden El-Hâfıd

Hâfıd Esması

Hâfıd: خافض

El-Hâfıd: الخافض

Ya-Hâfıd: يَاخافض

Hâfıd ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hâfıd İsminin Anlamı

El-Hâfıd : Aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan manaları içermektedir.

El-Hâfıd : Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan… Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımıyan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder yüce yaradanımız…

El-Hâfıd İsminin Geçtiği Ayet

Allah azze ve celle buyuruyor ki;

“O aşağılatıcı, yücelticidir.”

Vakıa Suresi 3. Ayet

Allah, bu dünyada ve ahirette mü’min kullarını yükselten, inkarcı ve münafıkları da alçaltandır. Allah, dilediği kulunu indirir, dilediğini de yükseltir. Kulların yükselmesi, alçalması, zenginleşmesi ve yoksullaşması Allah’ın elindedir. Bil ki, asıl alçaltılmış kimse; ilâhi başarı ve yardımdan yoksun bırakılandır. Başarısızlık ve ümitsizlik içinde bulunan, nefsinin isteklerine yenilen, Rabb’inden bir iyilik görmeyen, kalbinde Rabb’ine dönme gücü bulmayan, dualarına güvenme hissini kalbinde duymayan kimsedir. Bu kimse terkedilmişlikle ödüllendirilmiştir. Daima meşgul ve sıkıntı içinde yaşar kul…


Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

“Yüce Allah, bu kitapla nice milletleri yükselten Yâ Hâfıd’tır, nicelerini de alçaltır.”

El-Hâfıd Esması

Dilediğini, kendince bilinen bir hikmet ile bir şekilde alçaltan, özellikle suçlu olanları sonunda mutlaka buna maruz bırakan O’dur. Kendisini tanımayan; emir ve yasaklarını dinlemeyen; yasaklarına açıkça karşı gelen, asi, hain, ve mütekebbirler, müstehak oldukları için nihayet alçaltırlar. Sebep bizzat kendileridir; haklarında Allah’ın geçerli kanunu işlemiş ve suçu oldukları için buna muhatap olmuşlardır.

Eğer iktidar sahibi ise; Cahil, tembel, gafil insanlara asla önem vermemeli ve onları yanından uzaklaştırmalıdır. Halka zulmeden, haksızlık yapan, alenen günah işleyen kimselere engel olunmalıdır. Aynı şekilde bid’atlere bulaşan kimselere de mani olup,onlara değer vermemeli ve kendisinden uzak tutması iyi olur.Eğer iktidar sahibi değilse, Allah’ın kendisinden uzaklaştırıp, alçalttığı kimselerden de uzak durmak en efdalidir. Eğer buna gücü yetmiyorsa, Allah’ın yükselttiklerini sevmeli, alçalttıklarından da nefret etmelidir. Çünkü Allah için sevmek veya nefret etmek, imanın bir gereği halidir.

El-Hâfıd Esması

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1481

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Hâfıd’ ‘Ya-Hâfıd’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.


El-Hâfıd Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Zalim kişileri helak ve hakir olmaları için, bu ismi şerif ‘El-Hâfid’ diyerek 1481 defa okunur.

El-Hâfıd ism-i şerifini 500 defa zikreden bir kulun haceti yerine gelir.

Bir kimse üç gün oruç tutup dördüncü gün bir mecliste “Ya-Hâfid” ism-i şerifini 70.000 defa okuyan kişi düşmanın şerrinden emin olup korunur.

Kötüden ve belalardan korunmak için bu esma-i zikir ‘Ya-Hâfıd’ diyerek sürekli zikretmeye devam edilir.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

 

 

Bir cevap yazın