Esmaül Hüsna İsminden El-Habîr

Habîr Esması

Habir İsminin Arapça Yazılışı

Habîr: هابير

El-Habî: الخابور

Ya Habîr: ياهابير

Habir ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Habîr İsminin Anlamı

El-Hâbir: Her şeyden haberdardır.

El-Hâbir: Kainattaki bütün gizli işlerden, geçmiş ve gelecek de olan her şeyden  olan.

El-Hâbir: Her şeyin iç yüzünden haberi olandır.

El-Hâbir : Gizli veya açık, her şeyden haberdar olur.

El-Habîr: Her şeyden haberdar olan O’dur.

El-Habîr Esması

El Habir Esmasının Sırları

El-Hâbir -اَلـْخَـبـِيرُ: Her şeyden haberdardır. Kainattaki bütün gizli işlerden, geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar. Her şeyin iç yüzünden haberi olan, gizli veya açık, her şeyden haberdar olan demektir.

Bismillahirrahmanirrahim

“Bilmez mi o yaradan ki o her şeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdardır.”
Mülk Sûresi: 14. Ayet

Ve O hayyi lâ yemut’a (O Ölmez-diri’ye) tevekkül (ve itimad) kıl da O’na hamd ile tesbih eyle. Kullarının günahlarına O’nun haberdar olması yeter.”
Furkan Sûresi: 58. Ayet

Rabbimiz bu dünya alemini yarattığından kıyamet vakti saati gelinceye dek bütün canlılar onu her daim tesbih ederler. İnsanların zikri tesbiği olduğu gibi canlı ve cansız yaratılan her şey, Allah’ın varlığından haberdar olup onu anarak tesbih ederler. Gizli ve açık olan her şeyi bilip haberdar olan Yüce Rabbimizdir. Sende her daim Allah’ı anan kullardan ol. Kulluk vazifemizi,  her nefes zikrullah, namaz, Kuran ile icra edelim. Ey! ümmeti mubin din kardeşlerim İnşaAllah…

Rabbimiz bize hayvanlarda olmayan sadece insanlara özgü olan akıl vermiş. Bize vermiş olduğu bu akıl ile Allah’a mükemmel bir kul olarak Allah’ın davasına yardım edelim.

Tüm müslümanlar olarak birlik olup Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım ki bu dünyada iken cenneti kazanan kullardan olalım.

“Cennet ucuz değil… Cehennemde lüzumsuz değil” demiş. (Bediuzzaman)

Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada iken ne ekersen ahirette onu biçersin.
Aldığımız her nefes sayılı iken, doğru bir yaşam sürüp hayırda ve iyilikte yarış edelim. Bugünün işine yarına bırakmayalım…

Ne demiş Hz. Ali R.A :

Bugünün işine yarına bırakma, olur da yarın sen olmazsın

Allah’a iman et… Tevekkül et… Tefekkür Et…

Günlük yatmadan önce kendini bir muhasebe et. Bugün kendim için ne yaptım. Bugün Allah için ne yaptım… Bugün din kardeşim için ne yaptım. Topla çıkar çarp…Yaptıklarını, gör bak dinle düşün hesabını ona göre yap nefsinle…

İlk başta şunu hiçbir zaman kulak ardı edip unutmayın; Kendimizi düzeltirsek şayet hayatımızda düzelir, unutmayalım.
Günah işleyeceğiniz vakit El-Habir ismi aklınıza gelsin… Çünkü Allah gizli açık olan tüm yaptıklarımızdan haberdardır. Unutmayalım…

Günah ve haramlardan uzak bir yaşam, helal kazanç helal rızıklar kazanalım…
Allah’ın yasakladığı haram kıldığı her şeyden uzak duralım…
Olurda günah deryasına dalıp gittiniz mi? Haramlar sizi esir mi aldı?
Neden böyle bir sorun kendinize bu soruyu…

Nedeni belli tabiki Allah’tan namazdan niyazdan, Kurandan uzak sadece dünyalık bir yaşamı seçerken suç senin… Dönüp kendine bak hatanı yanlışını gör… Gel Allah’a tövbe et… Doğru yolu bulup, bu dünyada kaybedenlerden olma. Tercih senin… Seçim senin… Biz aciz beşer kullar olarak. Şeytan her daim oyunlar ve tuzaklar peşinde bizleri kandırıyor. Şeytan bu işte, Adem peygamberimizi bile kandırıp o yasak olan elmadan yedirtip cennetten kovulmasına sebep olmuş da biz ahir zaman ümmetini niçin kandıramasın.

Biz kullar şeytana nefse uymuş gidiyoruz. Bak ayette ne diyor? Bu gidiş nereye? Nereye gidiyoruz? Soruyor muyuz? Bunu kendimize… Soralım…

Henüz hayatta iken ölmeden önce bir güzel nasuh tövbesi edelim. Bir daha işlediğimiz günahlarada dönmemek üzere.

Tövbe sonrasında da Allah’a layıkıyla kulluk edip doğru ve hak yolu bularak kurtuluşa eden kullardan olalım.

Ey müslüman kullar ölmeden önce ölelim…

Rabbimden şehit olarak ölmeyi isteyelim…

Rabbimden firdevs cennetini isteyelim..

Rabbimden cennette cemalini görmeyi isteyelim.

Allah’a Teâla yaptığımız gizli olsun açık olsun her şeyden haberdardır.

El-Habîr Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi: 812

Zikir Günü:Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi vakti güneş tepe noktası vaktindeyken,

Gece yarısı ise teheccüd vaktinde

El-Habîr esması zikretme vaktidir.

Bu esma-i zikri, zikir saatinde zikir adedince, zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Habir’  ‘Yâ Habîr’ diyerek zikredilir.

Ya Habîr İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

  • Hafıza ve idrak gücünün genişlemesi için Ya Habîr ismini 812 defa okunur.
  • Ya Habîr esmasını günlük 812 defa okuyan bir kimse gizli bazı sırlara vakıf olur.
  • 40 gün Ya Habîr ismini 7000 defa zikreden bir kişi bu ismin hizmetkârı olan melekler gelip istek, dilek ve muratlarını gerçekleştirmek için izin isterler…
  • Düşmanın şerrinden, günahlardan uzaklaşmak ve zalimin zulmünden kurtuluşa ermek isteyen bir kimse ‘El-Habîr El-Halîm‘ esmasını günlük 100 defa çekmesi gerekir.
  • ‘Ya Latif – Ya Habîr’ ismini zikir günü olan pazar günü yatmadan önce 812 defa zikredip yatan kimse, Allah’tan istiharede ne gibi dilek istek istemişse o gece o konuyu rüyasında görür.

Habîr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Habir ismi şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve kişi yarın için önceden ne göndermiş baksın. Hem Allah’tan korkun çünkü Allah her ne yaparsanız şüphesiz haberdardır.
Haşr Süresi : 18. Ayet

Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler, işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de (onları Allah’a) ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana, her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.
Fâtır suresi : 14. Ayet

Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışmamız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanının O’na itaasizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.
Hucurât Suresi : 13. Ayet

Habîr İsmi Duası

Ey ilminden hiçbir şey saklanmayan

HABÎR!

Sensin, bize gizli olan şeylerin kendisi için aşikâr olduğu.

Sensin, saklı duyguların, gizli düşüncelerin kendisine gizli kalmadığı,

Sensin, kalbimizden niyetlerin aslını bilen.

Senden habersiz bir tohum çatlamaz yerin altında.

Senden habersiz bir yaprak bile düşmez toprağa.

Ulaştırdığın habere tam iman edenlerden eyle bizi!

Senden habersiz,

Senden uzak bırakma kalbimizi!

Amin…Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyin…


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın