Esmaül Hüsna İsminden El-Ganî

Ganî Esması

Ganî İsminin Arapça Yazılışı

Ganî: غني

El-Ganî: الغني

Yâ Gâni: يَاغني

Ganî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Ganî İsminin Anlamı

El-Ganî: Her şeyden müstağnidir.

El-Ganî: Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olup hiçbir şeye muhtaç olmayan O'dur.

El-Ganî: Sonsuz zenginlik sahibi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

El-Ganî: Kimseye muhtaç olmayan çok zengin olan.

El-Ganî: Gerçek zenginlik sahibi, hiçbir şeye hiç kimseye muhtaç olmayan O'dur.

El-Ganî Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1060

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir saatleri olan vakitlerde ve diğer her vakitte de 'El-Ganî' - 'Yâ Ganî' diyerek zikredilir.

Ya Ganî İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Zenginlik için, bu esma-i zikir'El Ganî' diyerek günde 1060 defa zikredilmeye devam edilir.

Büyük servet için, bu ismi şerif günde 1060 defa 'Yâ Ganî' diyerek zikredilir.

Geniş rızik için bu ismi şerif 'Yâ Ganî' diyerek günde 1060 defa okunmaya devam edilir.

Bu ismi şerifi 'Yâ Ganî' diyerek günde 1060 defa zikretmeye devam eden bir kula dünyalık her istek ve arzusuna kavuşur.

Her iki cihanda zengin olmak için, bu ismi şerif günde 1060 defa 'Yâ Ganî' diyerek zikredilir.

Yaşam enerjisini artırmak için, bu ismi şerif günde 1060 defa 'Yâ Ganî' diyerek okunur.

Hastalıkların tedavisinde bu ismi şerif günde 1060 defa 'Yâ Ganî' diyerek okunmaya devam edilirse hastalığından hasta olan kişi şifaya ve sağlığına kavuşur.

Hastalık ve musibet halinde bu ismi şerif günde 1060 defa 'Yâ Ganî' diyerek zikredilirse hastalık ve musibet yok olur. Sağlık ve afiyete kavuşur.

Kim zenginlik isterse Allah'u Tealâ'nın Kâfi, Ganî isimlerini Cuma günü namazı kıldıktan sonra temiz olarak bir şey üzerine yazsın. 7 gün boyunca, onları zikre devam etsin. Farz namazlardan sonra onların dışında başka bir zikir de bulunmasın. Çok geçmez Allah Teâla onu fazlı keremiyle zengin eder.

El-Ganî Esması

El-Ganî - اَلـْغــَنِيُّ: Her şeyden müstağnidir. Kimseye muhtaç olmayan çok zengin olan, Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olup hiçbir şeye muhtaç olmayan. Sonsuz zenginlik sahibi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Çok zengin olan. Gerçek zenginlik sahibi, hiçbir şeye hiç kimseye muhtaç olmayan demektir.

Yâ Ganî: Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve servet ve zenginliğinin sınırı bulunmayan Ganî.

Yâ Ganiyyu yâ Allah

Ey mutlak zenginliğine nihayet olmayan, hiçbir şekilde varlıklara ihtiyacı olmayan Ganiyy! Ey ezelî sıfatlara sahip, tek mabud olan yüce Allah!

"Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O'dur."
Fâtır-15

İnsanı yaratan ve onun ihtiyaçlarını en iyi bilen Cenâb-ı Allah bütün beşeriyete yönelik bir uyarıda bulunmaktadır. Allah'a muhtaç olan insanlardır, Allah ise hiçbir şeye hiç kimseye muhtaç değildir. Üstelik yaratılmışlar üzerindeki üstün nimetlerinden ötürü hamdedilmeye lâyık olan yalnız O'dur. Bu uyarıdan, ibadetin insanın buna muhtaç olmasından dolayı emreredildiği, dolayısıyla din duygusunun ve Allah'a ibadet etme eğiliminin fıtrî olduğu ve baskı yöntemleriyle yok edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Yalçın ve pürüzsüz bir kayanın üzerindeki toprak şiddetli yağmur aldığında sıyrılıp yere inmekte, düz yerlerdeki toprağa bereket getiren yağmur bu kayada toprağı yok etmektedir. Sadaka da böyledir; Allah rızâsı için verildiği ve karşılığında bie menfaat beklenmediği, ihtiyaç sahibi incitilmediği takdirde harcayana bereket ve ecir getirir, aksi halde verilen boşa gider, hem maldan olunur hem de sevaptan mahrum kalınır.

Rabbimiz Bakara Sûresi 195. ayetinde şöyle buyurmuştur:

"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."
Bakara-195

Yerin hazineleri de göğün hazineleri de Allah'ın kudretinde ve emrindedir. Şüphesiz Allah herşeyden müstağni olan ganîdir.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

"Veren el alan elden üstündür."

Ganî İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillahirrahmanirahim

Kur'an'ı Kerim'de bu ismi şerif Ganî olarak şu ayeti kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

"Güzel bir söz ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve O, azap etmekte aceleci değildir."
Bakara-263

"Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınız, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin, ancak göz yumarak alabileceği düşük ve bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve bütün hamdlere layık olduğunu bilin."
Bakara-267

"Onda apaçık âyetler, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren kimse emniyette olur. Yoluna gücü yeten her kimsenin, Beyt'i haccetmesi se insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah'ın hiç bir kimseye ihtiyacı yoktur."
Âl-i İmran-97

"Ey insanlar, siz Allah'a muhtaç fakir kimselersiniz. Allah ise zengindir ve her hamde lâyıktır."
Fâtır-15

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Muhakkak sizden önceki kendilerine kitap verilenlere ve size, Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır."
Nisâ-131

"Eğer küfrederseniz şüphe yok ki, Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfre razı olmaz. Ve eğer şükredesiniz sizin hesabınıza buna râzı olur. Bir günahkâr da başkasının günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman o Allah size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü O, bütün sinelerin gizliliklerini bilir."
Zümer-7

"İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağırılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz, muhtaçsınız. Eğer siz tersine giderseniz, başka bir kavmi (Allah) tutar yerinize getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar."
Muhammed-38

"Onlar cimrilik yapıp insanlara da cimriligi emrederler. Kim (haktan) yüz çevirirse, haberi olsun ki Allah zengindir (kendi kendine yeterlidir), övgüye lâyıktır."
Hadid-24

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Doğrusu Allah, hamd olunacak yegâne ganîdir."
Hac-64

Ganî İsmi Duası

Ey servetinin sonu olmayan

GANÎ!

Öyle zenginsin ki,

hiç kimseye muhtaç değilsin.

Öyle zenginsin ki,

başkasına dayanmaktan berîsin.

Öyle zenginsin ki,

kapına gelenleri boş çevirmezsin.

Öyle zenginsin ki,

vermekle tükenmez hazinelerin.

Sen zenginsin, biz fakiriz;

fakrımızı rahmetine vesile eyle!

Sen müstağnisin, biz Sana muhtacız,

aczimizi ihsanına vesile eyle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın