Esmaül Hüsna İsminden El-Ğafûr

Ğafûr Esması

Gâfûr İsminin Arapça Yazılışı

Gâfûr: غفور

El-Gâfûr: الغفور

Ya Gâfûr: يَاغفور

Gâfûr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Gâfûr İsminin Anlamı

El-Ğafûr: Mağfireti çok olan O'dur.

El-Ğafûr: Mağfireti boldur.

El-Ğafûr: Bütün günahları bağışlayan, affediciliği tam olan O'dur.

El-Ğafûr: Bağışlaması çok olan, kullarının günahlarını örten O'dur.

El-Ğafûr: Affı, mağfireti, merhameti bol olan O'dur.

El-Ğafur Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1286

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitlerde de 'El-Ğafur' - 'Ya-Ğafur' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Ğafur İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Hastalıklardan şifa bulmak için, bu ismi şerif 'Ya Ğâfûr' diyerek günde 1286 defa okunmaya devam edilir.

Günahların affı ve mağfiret olunması için, bu ismi şerif 'Ya Ğâfûr' diyerek günde 1286 defa zikredilir.

Kötü ahlâktan kurtulmak için, bu ismi şerif 'Ya Ğâfûr' diyerek günde 1286 defa zikredilmeye devam edilir.

Korkulardan emniyete çıkmak için, bu ismi şerif günde 'Ya Ğâfûr' diyerek günde 1286 defa zikredilir.

Gazap ve kızgınlıkları söndürmek için, bu ismi şerif 'Ya Ğâfûr' diyerek günde 1286 defa okunur.

El-Ğafûr Esması

El-Ğafûr - اَلـْغــَفُورُ : Bağışlayıcı olan, mağfireti bol olan, bütün günahları bağışlayan, affediciliği tam olan, bağışlaması ve mağfireti çok olan, kullarının günahlarını örten, affı, mağfireti, merhameti bol olan demektir.

Ya Ğafûr: Ey bütün günahları bağışlayan Ğafûr Sensin.

Yücesin ey rahmetiyle bütün günahların hepsini birden bağışlayan Gâfûr'sun.

Öyle ki, Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen benim Rabbimsin, zira beni sen yarattın. Ben ise Senin kulunum. Sana verdiğim söze ve vaadime gücüm yettiği kadar bağlıyım. Yaptığım kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetin olan iyilik ve sevaplarımla huzuruna geliyor ve günahlarımla birlikte Sana dönüyorum. Günahlarımı affet, çünkü günahları bağışlayan başka kimse yok, ancak Sen varsın, ey az çok, küçük büyük her türlü günahı her tevbede bağışlayan Gaffâr ve Ğafûr Sensin.

Ey günahları affedip kullarını çok çok bağışlayan Ğafûr'sun.

De ki: "Ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."
Zümer-53

"Haddi aşmak"tan maksat, günahlara dalarak Allah'ın hükümlerini çiğnemektir. "Kendi aleyhlerine olarak" diye çevirdiğimiz alâ enfüsihim deyimiyle, günah işleyen kişinin, her şeyden önce kendi ruhunu be hayatını kirletmiş, kendisine zarar vermiş olacağına dikkat çekilmektedir
(Râzî, XXVII, 4).

Bu âyet, Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî bir müjde olarak değerlendirilir. "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz."

Allah'ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için O' nun bağışlama yetkisine belli şartlara sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez. Bununla birlikte âyetin "Allah bütün günahları bağışlar" meâlindeki bölümünü,
O'nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan, inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe yol açar. Öte yandan kural olarak Kur'an'ın bir âyetini bütününden koparak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir. Nitekim bu âyette "Allah bütün günahları bağışlar" buyurulurken, Nisâ sûresinin 48 ve 116. âyetlerinde aynı ifadelerle, "Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar" buyurulmuştur. Görüldüğü üzere burada Allah'a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlanması da mutlak olarak ifade edilmeyip Allah'ın dilemesi şartına bağlanmıştır.

Ğafûr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Ğafûr ismi bazı ayeti kerimelerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismilahirrahmanirrahim

De ki: "Ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."
Zümer-53

"Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir."
Bakara-173

"Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır."
Hac-60

"Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim."
Hicr-49

"Muhakkak ki Allah bağışlayan, çok merhamet edendir."
Enfal-69

"Çok merhamet eden, çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafet olmak üzere."
Fussilet-32

"Rabbiniz içinizdekileri daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki O, çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.
İsrâ-25

Ğafûr İsmi Duası

Ey kendisinden af dileyen

kullarına mağfiret eden

GAFÛR!

Sen, tevbe kapılarını sonuna kadar

açık bırakıp, bağışlayansın.

Sen, apaçık günahlarımızı,

meleklerinden bile saklayansın.

Affına sınır yok,

yeter ki kulun pişman olup

Sana yönelsin.

Gufranın tükenmez, Sen af dileyeni affedensin.

Günahımız çok, yüzümüz kara,

merhametine sığınıp kapına geldik.

Günahımızdan geç,

sonsuz rahmetinle affeyle bizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


1 Yorum

  1. Bu hayatta herkes bir şey olmak için çabalarken sen bir hiç ol menzilin yokluk olsun insanın çömlekten farkı olmamalı nasıl çömleği ayakta tutan dışındaki toprak değilde içindeki boşluk ise insanıda ayakta tutan benlik zannı değil hiçlik bilincidir.

Bir cevap yazın