Esmaül Hüsna İsminden El-Fettâh

Fettâh Esması

Fettâh İsminin Arapça Yazılışı

Fettâh: فتاح 

El-Fettâh:  الفتاح 

Yâ Fettâh: يا فتاح

Fettâh ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Fettâh Esmasının Anlamı

Fettâh - اَلـْـفـَتَّاح (Hayır kapılarını açan): O hayır ve güzellik kapılarını açan, imkânlar ikram eden yüce yaratıcımızdır.

El-Fettâh: Kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşküllerini çözüp kolaylaştırandır. Her türlü sıkıntıyı gideren rahmet, rızık kapısı açan odur.

El- FettâhAllah'u Teâla kullarına rahmet ve rızık kapılarını ardına kadar açan, zorlukları da kolaylaştıran O'dur.

Fettâh İsminin Geçtiği Ayetler

"De ki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracak. O öyle fettah, öyle âlîm'dir."

Sebe Sûresi: 26. Ayet

El-Fettâh İsminin

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 489 

Zikir Günü: Çarşamba

Zikir Saati: Utarit

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam Gece yarısında;

Bu esma-i zikri bu zikir saatlerinde bu ismi şerifi 'El-Fettâh' - 'Yâ Fettâh' diyerek okuduğunuzda Fettah esmasının sırrına ve tecellisine vakıf olursunuz.

Ya Fettâh İsminin Faydaları, 

Havas ve Esrarı

Her türlü hayırlı kapıların açılması için bu ism-i şerifi  'Ya Fettâh' diyerek 489 defa günlük zikir saatlerinde zikredip okuyun.

Rızık için; 'Ya Fettâh' diyerek bu esmayı 489 defa çektiğiniz zaman Rabbimiz rızkımızı bollaştırıp genişletecektir.

Sıkıntıda, darda, zorda kaldığınız bir dönemin içerisinde olduğunuz zaman bu ismi şerifi 'Ya Fettâh' diyerek 489 defa çekmeye devam ediniz... Zorluklar kolaylaştığı gibi rabbim müşkülerinizi de çözüp sizi o halden kurtarıp refaha huzura erdirecektir.

İş konusunda; eğer hayırlı bir iş istiyorsanız 'Ya Fettâh' ismini günlük 489 defa okuyup zikredin.

'Ya Fettâh' ismiyle dua edin ve her türlü gönlünüzden geçen hayata dair her alanda hayırlı kapılar açılsın istiyorsanız bu ismi şerifi zikretmeye devam edin.

Her sabah namazı sonrası sağ elinizi kalbinizin üzerine koyup 'Ya Fettâh' ismini 71 defa zikreden bir kimsenin kalbi temizlenip nurlanır.

Kim, hergün 'Ya Fettâh' ismini sabah namazı sonrası 70 defa zikrederse manevî fetihler ona kolaylaşır.

'Ya Fettâh, Ya Rezzâk' isimlerini 797 defa okur, sonra yedi arpa tanesi alır ve her bir arpa tanesine zikredilen sayıda okuyup sonra onları erzak torbasına koyarsa oradan hesapsız olarak çıkar ve oraya hesapsız olarak (rızık) konur. El-Bûnî, bunun defalarca tecrübe edildiğini ve doğru olduğunu söyler.

El-Fettâh Esması

El-Fettâh - اَلـْـفـَتَّاح : Hayır kapılarını açan, her türlü sıkıntıları giderir. Fetihler ve açılımlar nasip eden, rahmet ve rızık kapılarını açan demektir.

Fettâh İsminin Tecellisi

Fettâh ismi Kapıları - Kilitleri açandır.

En güzel örneklerden biri:

Osmanlı zamanında kapı kollarında üzerinde Fettâh ismi yazılı iki adet tokmak bulunurdu. Bu tokmaklardan biri diğerine göre daha hafifti. Ağır olan tokmak çaldığında misafir erkek, hafif olan tokmak çaldığında ise bayan misafir geldi demekti. Kapıyı evde bulunanlar ona göre hazırlanıp açarlardı.

Kuran'dan Bir Ayet :

"Gaybın anahtarı Allah katında'dır."

Enam Suresi 59. Ayet  

Fettâh olan Allah Tek Hüküm Verendir.

"Hüküm yalnızca Allah'a aittir."
Yusuf Suresi : 40. Ayet

Bu dünya düzeninde bu kainat yaratılmadan öncesi ve sonrasında bizlere ve dünyaya tek hüküm veren hiç şüphesiz ki Fettâh olan Allah'tır.

Hak ve batıl hakkında Kuran-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki;

İsrâ Suresi : 81. Ayet

"De ki: Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur."

"Hak" Kuran'dır. Bundan 1400 yıl öncesinde Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V)  Nur Dağı Hıra mağrasında Ramazan ayının 27. gecesinde ilk olarak Alâk Suresinin ilk beş ayeti ile yeryüzü semasına Cebrail A.S vasıtasıyla inmiş olan yüce kitabımızdır. Hak geldi bâtılda yok olup gitti.

"Batıl" da şeytanın taa kendisidir...
Batıl ise şirktir; Allah'a ortak koşmaktır. Son hak din olan islamdan başka dinler artık bu dünyada hükmünü yitirmiştir. İslâm harici bütün dinler bâtıldır. Kıyamete kadar tek hak din İslam ve en son inen ve hükmü kıyamete kadar geçerli olan kitap ise yalnızca yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim'dir.

Hayır kapıları açan Allah Fettâh'tır.

Allah'ın Teâla kullarına hem maddi hem de manevi kapıları aralar, biz yeter ki her şeyi ondan isteyelim.

Rabbimden rızkın çoğalmasını mı? istiyorsun, işsizsizsin iş bulmayı mı talep ediyorsun, borçlu musun nasıl ödeyeceğim diye dara mı düştün, çocuğun olmadı darda zorda kalıp rabbimden hayırlı bir kapı açıp çare mi arıyorsun? Hastasın çok sıkıntılar içinde cebelleşiyor musun? Hastalığına bir çare bir çıkış yolu mu arıyorsun? Kalbin beynin çok ağır bir yükün altına girdin de ne yapacağını mı şaşırdın? Müşküllerini nasıl bir çözüm yolu bulacağını mı arıyorsun? İlim ve bilgi adına hayırlı kapılar açılsın mı? İstiyorsun. Darda zorda kaldın da? Umutsuzluğa mı düştün? Çok günahın mı? Var... İşte tam o zamanda Rabbimin mağfiret kapısı sonuna kadar açık. Tövbe et.. Kurtuluşa er. Rabbimin sonsuz merhameti bütün yeryüzünü kuşatmıştır... Kapısına gelip el açan kulunu geri çevirmez. Yeter ki her işte olduğu gibi tövbede de samimi ve ihlaslı ol yeter.İşte bütün bunların hepsinden çaresiz dertlerin dermanı olan Allah'a sığın.

Aç elini sen de gönülden 'Ya Fettâh' diye dua et zikrini çek. Rabbim ne derdin sıkıntın müşkülün varsa hayır kapılarını sanada açsın. Derdimiz büyük değil... Rabbimiz büyük... Rabbimizin büyüklüğününün karşısında derdimiz küçüktür. Fettâh ismiyle bizlere her türlü hayırlı kapılar açılsın... İnşallah...

Fetih Lütfeden ve Zafere Ulaştıran Allah Fettâh'tır.

El-Fettâh: Fetih süresinin ismi de burdan geliyor.

Fetih Suresi:

 • 1. Ayet : Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik.
 • 2. Ayet : Böylece Allah, senin geçmiş gelecek günahını bağışlayıp üzerindeki nimetini tamamlayacak ve seni dosdoğru bir yola çıkaracaktır.
 • 3. Ayet: Ve benzersiz bir zaferle Allah Sana yardım edecek.

Fetih suresi'nin 2. Ayetinde bahsedilen konuyu şöyle açıklayalım:

Hudeybiye Barış Antlaşmasında Peygamberimiz büyük zafer elde etmiştir. Peygamberimizin de bu fetihle birlikte Yüce Allah, Fettâh isminin tecellisiyle onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. İsmet sıfatıyla artık peygamberimiz de hiç günah işlemeyen peygamberler arasına katılmıştır.

'Fatih' ismininde kökeni El-Fettâh'tan geliyor.

Allah' Teâla her asırda insanlara fetih ve zafer lütfetmiştir. Mekke'nin Fethi 11 Ocak 630 Peygamber Efendimiz S.A.V tarafından gerçekleşmiştir. Sonra halife olan Hz. Ömer'de İlk kıblemiz olan Mescid-ı Aksa'yı 638 yılında ilk fetheden insan olmuştur. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ise Mısır'ı, Suriye'yi, Filistin'i fethetmiştir. Bu fetih sonrası Mekke, Medine, Kâbe, Ravza-ı Mutahharanın anahtarları o dönem şeriflerinin elinde bulunan bütün kutsal emanetler de 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'e teslim edilmiştir. Yavuz da o kutsal emanetleri alıp İstanbula getirmiştir. Artık ora tamamiyle Osmanlı himayesine geçmiştir. Peygamberimizin müjdesine nail olan osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet de 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir.

Bu fetihler ve zafer Allah'ın Fettâh ismiyle gerçekleşmiştir. Çünkü zafere erdiren fetih nasip eden de Fettâh olan Allah'tır.

Yaratmış olduğu tüm varlıklara şekil veren Allah Fettâh'tır...

"O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler (esma'ül-hüsna) O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedir. O, galip olandır, hikmet sahibidir.

Haşr Suresi 24. Ayet

Yağmur suyuyla toprağın susuzluğunun giderilmesi, kuru dallardan tomurcukların çıkarak yeşerip meyveye dönüşmesi, çiçeklerin tomurcuktan çıkıp o güzel renkleriyle ve kokularıyla bizlerle buluşması aslında Allah'ın Fettâh isminin tecellisinin gerçekleşmesidir.

Fatiha Suresi Meali

 1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 2. Hamd O âlemlerin Rabbi,
 3. O Rahman ve Rahîm,
 4. Hesap gününün sahibi olan Allah'a mahsustur.
 5. Yalnız Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
 6. Bizi dosdoğru yola ilet,
 7. Kendilerine, nimet verdiğin kimselerin yoluna; gazâba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
  Amin...

El Fettâh İsmi Duası

Ey rahmet kapılarını sonuna kadar açan

FETTÂH!...

Toprağı açıp, tomurcukları incitmeden yeryüzüne çıkaran Sensin.

Gökleri açıp, yağmuru damla damla düşüren Sensin.

Bir damlacık suyu açıp, benzersiz suretler yaratan Sensin.

Kalpleri açıp, iman ile şereflendiren Sensin...

Gafleti kaldırıp kalbimizden, iman ve hidayete giden yolları aç bize!

Bir kapıyı kapayınca, diğerini açan Sensin.

Kapattığın tüm kapılardan sonra,

en hayırlı kapıları aç bize!

Amin…Ecmain…

Allah'ın 99 İsmi ve Faziletleri tıklayınız

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


5 Yorum

 1. Ne de güzel anlatmışsınız, yazınızı çok beğendim bu tür yazılar dini yönden araştırma yapan insanlara çok iyi geliyor

Bir cevap yazın