Esmaül Hüsna İsminden El-Evvel

Evvel Esması

Evvel İsmi Arapça Yazılışı

Evvel: اوّل

El-Evvel: الأوّل

Ya Evvel: يَا اوّل

Evvel ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Evvel İsminin Anlamı

El-Evvel: Varlığının başlangıcı yoktur.

El-Evvel - الأوَّلُ : İlk olan. Başlangıcı olmayan.

El-Evvel: O her şeyden önce var olup, başlangıcı olmayan, kendisinden önce hiçbir varlık bulunmayan.

El-Evvel Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saat

Zikir Adedi: 37

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu ism-i şerif zikir saati olan saatlerde zikir gününde zikir adedince ve diğer her vakitte de 'El-Evvel' - 'Ya Evvel' diyerek zikredilir.

Ya Evvel İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için, bu esma-i zikir 'Ya Evvel' diyerek 37 defa zikredilir.

Beş vakit farz namazları sonrasında bu esma-i zikri 'El-Evvel' diyerek 37 defa zikreden bir kulun Allah'u Teâla'dan ne gibi dileği istegi varsa ona kavuşur. Duaları makbul olur.

Her hayır işinde birinci olmak için, bu ism-i şerifi günlük 'El-Evvel' diyerek 37 defa okunur.

Günlük bu ismi şerifi "Ya Evvel, Ya Âhir, Ya Zâhir, Ya Bâtın" diyerek bu esma-i zikri 37 defa zikrederse sağlıklı sıhhatli bir kimse olur. Aynı zamanda anlayış ve idrak etme gücü de artmış olur.

Çocuğu olmayanlar için, bu esma-i zikri günlük 'Ya Evvel' diyerek bu ismi şerifi 1000 defa zikrederse muradına nail olur.

Çocuğu olmayanlar, bu esma-i zikri 4 cuma günü de üst üste 'Ya Evvel' diyerek bu ismi şerifi 1000 defa zikreden bir kimse muradına kavuşur.

Bir öğrenci, 'Ya Evvel' ismini günlük 37 defa okursa derslerinde ve okuduğu okulda başarılı bir öğrenci olur.

El-Evvel Esması

El-Evvel: İlk olan. Başlangıcı olmayan.Varlığının başlangıcı yoktur. O her şeyden önce var olup, başlangıcı olmayan, kendisinden önce hiçbir varlık bulunmayan demektir.

Sübhaneke yâ Evvel te'aleyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey ondan önce hiçbir şey mevcut olmayan, her şeyin başlangıcı ve aslı Onun ezelî ilminin düsturlarıyla tanzim edilen Evvel! Yücesin her şeyden önce bâki olan ve her şeyin sonu, nesli, geleceği ve neticesi Onun emriyle tanzim edilen Âhir! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarı elinde bulunan Zat, ey her şeyden önce var olan Evvel, her şeyden sonra bâkî kalan Âhir, her şeyin üstünde Zâhir, her şeyin iç âlemlerine ve derinliklerine nüfuz eden Bâtın, kudret ve galebesi her şeyin üstünde bulunan Kahir!

Benim her şeyimi bağışla. Şüphesiz Senin her şeye kudretin yeter.

Allah'ım, yine Senin güzel isimlerinle sonsuz rahmetine sığınıyor ve onları şefaatçi yaparak Sana yalvarıyorum.

Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezelî ilmiyle tespit eden ve Kendisinden önce hiçbir şey var olmayan Evvel.

"Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O azîzdir, hakîmdir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."
Hadid, 57/ 1-3

O üstün güç ve engin hikmet sahibidir (azîz ve hakîmdir): göklerde ve yerde mutlak egemenlik O'nundur; O, hem hayat verme hem hayatı sona erdirme kudretini haizdir ve gücünün yetmeyeceği iş yoktur; O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır, ilmi her şeyi kuşatmıştır; belli hikmetlerle gökleri ve yeri yaratmıştır, kendisi ise zamandan ve mekândan münezzehtir, ama her yerde hâzır ve nâzırdır. Yerde ve gökte cereyan eden her şeyi ve yapılanları görmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği öylesine O'nundur ki onların ve oralarda bulunanların âkibetine hükmedecek olan da yalnız O'dur ve bütün işler dönüp dolaşıp O'na varır. Kulların içinde yaşadığı zamanın gece ve gündüz şeklinde dilimlere ayrılması da O'nun kudretinin eseridir, dolayısıyla O'ndan gizlenebilecek hiçbir şey yoktur. O kalplerin derinliklerinde bulunanları dahi bilmektedir. Tesbih, kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâla'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilâhi yasalara zorunlu olarak boyun eğip O'nun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir.

"O'nu yedi gök ile yer ve bütün bunlardaki akıl sahipleri tesbih eder ve hatta hiçbir şey yoktur ki O'nu tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız! Gerçekten O çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır."
İsrâ-44

"O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."

Hadid-3

3. âyette zikredilen "evvel, âhir, zâhir, bâtın" isimleri Hz. Peygamber'in Allah'ın doksan dokuz isminin sayıldığı "esmâ-i hüsnâ" ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır:

"Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…"
(Müslim, "Zikr" , 61; Tirmizî, "Da'avât", 19).

Bunların anlamları kısaca şöyledir:

a) Evvel: Allah Teâla kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır.

b) Âhir: Allah Teâla bâkidir, ebedîdir, varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O'na ulaşmak üzere vardır.

c) Zâhir: Allah Teâla'nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir.

d) Bâtın: O'nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O'nu göremez, akıllar O'nu idrak edemez, muhayyileler O'nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder.

Evvel İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Evvel ismi şerifi Hfid Sûresindeki 3. ayetde şöyle zikredilmektedir.

Bismilahirrahmanirrahim

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ ﴿٣

Hüvel-evvelu vel-âhiru vezzâhiri vel-bâtınu ve hüve bikülli şey'in alîm.

"O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."

Hadid, 57/3

Evvel İsmi Duası

Ey evveli olmayan

EVVEL!

Sensin ilk, bütün başlangıçları Sen yarattın.

Sensin ilk,

evveli, âhiri Sen yarattın.

Sensin ilk,

geçmişi, geleceği Sen yarattın.

Sensin ilk,

zaman Senin elinde, zamanı Sen yarattın.

Sensin ilk, varlığımıx Senin elinde,

bizi yoktan Sen yarattın.

Ey EVVEL!

Bizi cennetine ilk aldıklarına yoldaş eyle!

Evvelimizi Sen bilirsin, sonumuzu güzel eyle!

Amin… Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


Bir cevap yazın