Esma’ül-Hüsna İsminden El-Cebbâr

El-Cebbâr Esması

El-Cebbâr: İnsanların eksikliklerini tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan. Yarattığı tüm varlıkların ihtiyaçlarını gören, işlerini düzelten, dilediği işlerde dilediğini gereği gibi yapmakta çok muktedir olan demektir.

El-Cebbâr : الجبّار

El-Cebbâr Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi : 206

Zikir Saati :.Merih

Zikir Günü : Salı

Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.

Gece okumalarında tam gece yarısı…

El-Cebbâr İsmi Anlamı:

Emir ve fermanına karşı konulamayan, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten, Eksikleri tamamlayan kırıkları tamir eden anlamına gelmektedir.

El-Cebbâr İsminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları

Her gün 206 kere “Ya Cebbâr Celle Celâlühû” zikrine devam eden kimse herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçen biri haline gelir.

Her gün 296 kere “Ya Melîk, Ya Cebbâr Celle Celâlühû” zikrine devam ederse yaptığı her işinde başarıyı elde eder.

Her gün 1306 kere “Ya Cebbâr, Ya Ze’l-Celâli Ve’l-İkrâm Celle Celâlühû” zikrine devam edenin hem rızkı artmış olur hemde nasip kısmet kapıları aralanır.

Düşmanı hezimete uğratarak hapis ve tutukluktan kurtulmak için ihlâslı ve huşu içinde El-Cebbâr esmasının çekilmesi büyük bir fayda sağlamış olur.

Bir zalim veya zorbanın zulmünden kurtulmak isteyen kimse bir defa da veya bir kaç kişi olarak büyük ebced değerine göre yani 206×206=42436 defa “Ya-Cebbâr” ism-i şerifini okursa maksadı hasıl olup. Muradına nail olur.Allah’u Teala o zalimin zulmünden en kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını mutlak teslim ettirir.

Her gün bir kul 824 kere “Ya Cebbâr Celle Celâlühû” zikrine devam eden kimseye Allah’ın izmi ve Kerem’i ile düşmanları kötülük yapmasını engellemiş olur.

“Ya-Cebbâr” ism-i şerifini düşmanı hezimete uğratmak içinde her gün 206 defa okunmaya devam edildiği takdirde; Allâh Teâlâ o kişinin düşmandan intikamını mutlak alır. İftiracıların kötülüklerinden de o kişiyi muhafaza edip olur. Biiznillah…

“Ya-Cebbâr” ism-i şerifini vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı konulmadığı gibi. Arzu ve isteklerinede kavuşur. Sözü dinlenen, sevilen, sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimseler zümresine girer. Eğer bu ismi bir doktor veya bir sağlıkçı kendisine vird edinmiş olsa tedavi ettiği hastalar üzerinden de daha çabuk neticeye ulaşıp iyileşmelerine sebep vesile olabilir.

Cebbâr İsmi Geçen Kur’an Ayetleri

Mâide Suresi 22. Ayet:

Dediler ki, “Ey Mûsâ! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz, onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, o zaman elbette biz oraya gireriz.”

Hûd Suresi 59. Ayet:

Ve işte Ad kavmi, Rab’lerinin âyetlerini bilerek inkâr ettiler ve O’nun resûllerine asi oldular (isyan ettiler). Ve azgın zorbaların hepsinin emrine tâbî oldular.

İbrâhîm Suresi 15. Ayet:

Ve (Resûller) fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler.

Meryem Suresi 14. Ayet:

Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.

Meryem Suresi 32. Ayet:

Ve anneme karşı birr sahibi olmayı (emretti). Ve beni, cebbar (zorba) şâkî kılmadı (yapmadı).

Şuarâ Suresi 130. Ayet:

Ve yakaladığınız zaman cebirle (zorbalıkla) yakaladınız (zulmettiniz).

Kasas Suresi 19. Ayet:

Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman: “Ey Musa! Dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer (öldürmek) istiyorsan, o taktirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun. Ve sen, barıştıranlardan olmak istemiyorsun.” dedi.

Mu’min Suresi 35. Ayet:

Onlar kendilerine bir sultan (bir delil) gelmediği halde, Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele ederler. Gadap, Allah’ın ve âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerini işte böyle tabeder (açılmamak üzere mühürler).

Kaf Suresi 45. Ayet:

Onların ne söylediklerini, en iyi Biz biliriz. Ve sen onların üzerine, cabbar (zorlayıcı) değilsin. Öyleyse Benim vaadimden (vaadettiğim cezadan, azaptan) korkanları Kur’ân ile ikaz et.

Haşr Suresi 23. Ayet:

O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehdir…

Cebbâr İsmi Duası

Dağınıklığımızı toparla,

Bize düzenlik ihsan et!

Kırık dökük amellerimizi, acziyetimize

Bağışlayarak kabul eyle!..

Amin…

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 

Bir cevap yazın