Esmaül Hüsna İsminden El-Bedî

BeEsması

Bedî İsminin Arapça Yazılışı

Bedî: بديع

El-Bedî: البديع

Yâ Bedî: يَا بديع

Bedî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bedî İsminin Anlamı

El-Bedî: Sanatkârane ve eşsiz, benzersiz yaratır.

El-Bedî: Yoktan emsali bulunmayan şeyler yaratan.

El-Bedî: Eşi benzeri olmadan örneksiz yaratan.

El-Bedî: Örneksiz olarak en güzel şekilde yaratan, hayret verici âlemler icad eden.

El-Bedî: Çok güzel yaratan O’dur.

El-Bedî Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 86

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ismi şerif zikir gününde zikir saatinde zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu esma-ı zikir 'El-Bedî' - 'Yâ Bedî' diyerek zikredilir.

Yâ Bedî İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Murat için bu ismi şerif 'Yâ Bedî' diyerek 86 defa okunur.

Allah’ın yardımına nail olmak için bu ismi şerif günde 86 defa 'Yâ Bedî' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Maddî ve manevî güzellik için bu ismi şerif günde 86 defa 'Yâ Bedî' diyerek okunur.

Mevki ve makam sahibi olmak için, şeref ve itibar sahibi olmak için bu ismi şerif günde 86 defa 'Yâ Bedî' diyerek zikredilir.

Her isteğinin olması için bu ismi şerif 70000 defa 'Yâ Bedî' diyerek okunur.

Zor bir iş ile karşı karşıya kalındığı zamanda, 70 defa 'Yâ bedîas'semâvati ve'l-ardı yâ zelce'ali ve'l-ikram' duası okunduğunda zor işler kolaylaşır.

Duaların kabul olması için, bu ismi şerifi 70 defa 'Yâ Bedî' assemavati velardı' diyerek bu esma-i zikir okunur.

Çocuğu olmayanlar için, düşük yapanlar için,  bu ismi şerifi  'Ya Bedî, Ya Mübdi, Ya Musavvir diyerek sürekli zikretmeye devam edilir.

İlim sahibi olmak için bu ismi şerif günde 86 defa 'Yâ Bedî' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Hafıza ve zekayı artırmak için, bu ismi şerif günde 86 defa 'Yâ Bedî' diyerek zikredilir.

El-Bedî Esması

El-Bedî - اَلـْبَــدِيعُ: Sanatkârane ve eşsiz, benzersiz yaratır. Yoktan emsali bulunmayan şeyler yaratan. Eşi benzeri olmadan örneksiz yaratan. Örneksiz olarak en güzel şekilde yaratan, hayret verici âlemler icad eden.
Çok güzel yaratan demektir.

Yâ Bedî: Ey yarattığı harikulâde eserlerinde varlık ve birliğinin delilleri, isim ve sıfatlarının mükemmelliği apaçık görünen Bedî...

Kâinatı ve içindeki her bir varlığı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tesellileriyle süsleyen Bedî.
"O, gökleri ve yerin eşsiz-örneksiz yaratıcısıdır; bir şeyin olmasını dileğinde ona "Ol!" der, hemen oluverir."
Bakara-117

Bazı eski dinler ve felsefî akımlarca, evrenin Allah'tan doğup taştığı veya O'ndan bir kopma olduğu şeklinde inançlar ve görüşler ileri sürülmüş olup, âyette bu tür inançlar reddedilmekte, Allah'ın semâvât ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri -bir asıldan, bir kaynaktan veya kendi zâtından, zâtının bir parçası olmak üzere ortaya çıkarmayıp- yoktan var ettiği; her yaratmanın da sadece bir "ol!" buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan, bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlât edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu, bilgisiz inkârcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir.

"O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur."
En'âm-101

Bedî' kelimesi Allah'ın ismi olarak kullanıldığında "Birşeyi herhangi bir alete, temel maddeye, daha önce var olan örneğe, zaman ve mekâna ihtiyaç duymadan, yoktan ve eşsiz bir mükemmellikte yaratan" anlamına gelir ve sadece Allah için kullanılır. Tenzihin gerekçesi açıklanmıştır. Buna göre müşriklerin iddiaların aksine, gerek onların ulûhiyyet isnat ettikleri varlıkları gerekse bütün görünür ve görünmez mevcudatı gökleri ve yeri kısaca bütünüyle evreni benzersiz bir şekilde yapıp yaratan Allah'tır. Bu durumda herhangi bir varlığı O'na ortak koşmak son derece anlamsızdır.

Bedî İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Bedî ismi şerifini şu iki ayette Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"O, gökleri ve yerin eşsiz-örneksiz yaratıcısıdır; bir şeyin olmasını dileğinde ona "Ol!" der, hemen oluverir."
Bakara-117

"O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur."
En'âm-101

Bedî İsmi Duası

Ey eşi benzeri olmayan şeyler yaratan

BEDÎ'!

Gökleri ve yeri eşsiz yaratıp,

donatan Sensin.

Yaratmak için maddeye muhtaç değilsin.

Her simayı ayrı biçimde çizen Sensin.

Çizmek için örneğe muhtaç değilsin.

Sevgiler içinde

Senin muhabbetin misilsizdir.

Eşsiz sevginlr doldur kalbimizi!

Yarattığın dünya gibi,

cennetin de benzersizdir.

Eşsiz cennetine al bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es- Selamu Aleyküm

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...


2 Yorum

    1. O, gökleri ve yeri hiçbir şeyi örnek almadan yaratandır. Bir şeyin olmasını istediğinde, ona sadece "Ol." der, o da oluverir. Bakara - 117.Ayet

      Dua tedavinin bir parçasıdır. Her şey Allah'tan istenir. Burada Kuran-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerine yer vermiştik. (Tıklayın)
      Dokror tavsiyelerine uyunuz. İbadetinizi eksik etmeyiniz. Gerisi Allah'ın takdiridir. Allah şifanızı versin inşaAllah. Oğlunuz tez zamanda sağlığına kavuşsun. Amin.

Bir cevap yazın