Esmaül Hüsna İsminden El-Bâsıt

Bâsıt Esması

Bâsıt İsminin Arapça Yazılışı

Bâsıt: باسط

El-Bâsıt: الباسط

Ya-Bâsıt: يَاباسط

Bâsıt ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâsıt İsminin Anlamı

El-Bâsıt: Rızkı genişleten, ruhları bedenlere yayan O'dur.

El-Bâsıt: Rızıklara bolluk veren açan, genişleten O'dur.

El-Bâsıt: Rızıkları genişleten O'dur.

El-Bâsıt: Rızıkları  genişleten, ruhları veren O'dur.

El-Bâsıt: Allah dileğinın rızkını bollaştırır.

El-Bâsıt Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi: 72

Zikir Saati: Zühre

Zikir Günü: Cuma

Cuma günü gündüz saat "1" de çekilir.

Gece ise saat "2"de çekilir.

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Bâsıt'-'Ya-Bâsıt' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Bâsıt İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Rızıkların artması için, bu ismi şerif günde 72 defa 'Ya Bâsıt' diyerek okunur.

Korkulardan emin olmak için, bu ismi şerif günde 72 defa 'Ya Bâsıt'  diyerek zikredilmeye devam edilir.

İşlerin büyümesi mal ve mülkün genişlemesi zenginlik kapısının aralanması için, bu esma-i zikir kuşluk namazı kılındıktan sonra duada eller semaya açılır ve 10 defa 'Ya Bâsıt' diyerek bu ismi şerifi okunur ve amin denilir.

Herkes tarafından sevilmek ve sayılmak için bu ismi şerif 'Ya Bâsıt' diyerek günde 72 defa okunmaya devam edilir.

El-Bâsıt Esması

El-Bâsıt: Rızkı açan, genişleten, ruhları bedenlere yayan, rızıklara bolluk veren açan, genişleten, ruhları veren demektir.

Allah dilediği kulunun rızkını açarak genişletir.

"Allah dilediği kimselerin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar, oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir."
Ra'd-26

Allah'ın hikmeti gereği kullarından dilediğini rızkını bol, dilediğininkini de kıt verir. Allah'ın bir kimseye bol rızık vermesi onun Allah katında değerli olduğunu göstermediği gibi, herhangi birinin rızkını daraltması da onun Allah katında sevilmeyen biri olduğunu göstermez. Dünya varlığı, insanlar katında bir değer olmakla birlikte Allah'ın rızâsına uygun olarak kullanılmadığı takdirde Allah katında bir değer ifade etmez; fâni dünyanın nimet ve zîneti cennette olanlarla karşılastırıldığı takdirde dünyadaki çok sönük, renksiz ve tatsız kalır.

"Kim Allah'a bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz."
Bakara-245

"Rabbin rızkı dileğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir."
İsrâ-30

Allah Rabdir, dolayısıyla elimizdeki şeylerin asıl sahibidir ve bunları O vermiştir. "Mülk O'nun elindedir." (Yâsin 36/83, Mülk 67/1); kiminın rızkı bollaştırır, kimininkini de kısar. Âyetin son cümlesi, bunun hikmetsiz ve anlamsız olmadığına işaret etmektedir. Allah her kulunun durumunu görür, bilir. Genellikle herkes zengin olmak ister, fakirlikten korkar. Fakat Allah, hikmeti uyarınca kimine az kimine çok verir. Ama ne çok vermesi mutlak anlamda hayır, ne de az vermesi mutlak anlamda şerdir. Zenginlik yüzünden maddî veya mânevî birçok şeyini, hatta inancını, sevdiklerini veya hayatını kaybedenler olduğu gibi fakirlik sebebiyle birçok kayıptan kurtulanlar, mânevî kazançlara kavuşanlar da vardır. Zenginlik kimini kurtarır, kimini de mahveder. Bununla birlikte varlık yokluğa yeğlenir. Onun için âyetlerde "Allah'tan fakirlik isteyin" anlamına gelebilecek hiçbir ifadeye yer verilmemiş; "Mal, rızık servet isteyin" denilmiş, fakat bunun da hakkının verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Hz. Peygamber'in de fakirlik konusunda insanları uyardığını ve fakirlikten Allah'a sığındığını bildiren hadisler vardır.

Bâsıt İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Bâsıt ismi olarak değil fiili olarak bazı ayetlerde zikredilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Kim Allah'a bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz."
Bakara-245

"Allah dilediği kimselerin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar, oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir."
Ra'd-26

"Rabbin rızkı dileğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir."
İsrâ-30

Basît İsmi Duası

Ey gönüllere ferahlık veren

BASÎT!..

Tüm ferahlıklar Sendendir.

Ruhumuz yalnız Sana tevekkül ederek rahata erer.

Kalbimiz yalnız Sana İman ederek huzur bulur.

Rızkımız yalnız Sana şükrederek genişler.

Kalbimizde imanı dilimizde şükrü dâim eyle!

Kabirlerimizi bize Cennetten bir bahçe eyle!

Amin...Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

Bir cevap yazın