Esmaül Hüsna İsminden El-Basît

Bâsıt Esması

Bâsıt İsminin Arapça Yazılışları

Bâsıt: باسط

El-Bâsıt: الباسط

Ya-Bâsıt: يَاباسط

Bâsıt ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâsıt İsminin Anlamı

El-Bâsıt: Açan, genişleten, bolluk veren manasına gelir.

El-Bâsıt: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren anlamına gelir.

BismillahirRahmanirRahim

“Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır…”

Rad Suresi : 26. Ayet

El-Bâsıt Esması

Bütün varlıklar Allah Teâlâ’nın kudret kabzasındadır. İstediği kulundan, ihsân ettiği servet ve sâmânı, evlâd ve iyâli, yahut hayat zevkini, gönül ferahlığını ondan biranda çekip alır. Güçte kudrette onda’dır. O insan zenginken birden fakir olur, yahut evlâd acısına boğulabilir, yahut da iç sıkıntısına dúşar olup ıstırap çeker ve huzursuzluk içine düşmüş olur. İşte bu haller, Kâbıd isminin tecellileridir.

Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verdiği gibi, neşe de veribilir. Rızık bolluğu da veribilir. Bu da Bâsıt isminin tecelliyatıdır.El-Bâsıt : الباسط

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Eğer Allah, kullari için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir.”

Şura Suresi 27. Ayet

Dilediği kullarının rızkını genişleten veya ruhlarını cesetlere yayan anlamına gelir.

Allah, Kendisi’ne iman eden, kalpten itaat eden kişilere dünyada maddi ve manevi bolluk, genişlik verir. Onların önündeki zorlukları açıp kolaylık verir.İman edenler karşılaştıkları her türlü zorlukta, sıkıntıda ve hastalıkta yalnızca Allah’a sığınırlar ve O’nu vekil edinirler. Bunun bir karşılığı olarak Allah inkar edenlerin işlerini zorlaştırırken, müminlerin işlerini herdaim kolaylaştırıp onlara yardım eder.

O istediği kulundan ihsan ettiği serveti evlad, hayat zevkini, gönül ferahlığını alıverir, istediği kulunada yepyeni bir hayat, neşe ve rızk bolluğu verir. Rızık, fakir ve zengin herkese ulaştırılmaktadır. Allah, rızkın insanlar arasında eşit olmamasında derin ibretler bulunduğunu da beyan buyurmuştur. Ayetlerinde.Bolluk ve genişliğin en büyüğü, Allah’ın kalplere merhamet duygusunu verip yayar.

Kulun Bâsit ismini kendisine rehber edinerek ihtiyaç içinde olan her insana hatta her canlı mahlukata kurt kuş balık v.s bütün canlılara iyilikte bulunması lazımdır. Her müslümanın Allah’tan başka rızıkları genişleten ve daraltan kimsenin olmadığına içtenlikle inanıp buna tam iman ile teslim olması gerekir. Kalpleri huzura kavuşturan, dilleri ve diğer bütün organları kötülüklerden arındırdığı gibi, sahiplerini mutlu mesut huzura refaha kavuşturan yine O’dur.

El-Bâsıt Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi: 72

Zikir Saati: Zühre

Zikir Günü: Cuma

Cuma günü gündüz saat “1” de çekilir.

Gece ise saat “2”de çekilir.

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Bâsıt’‘Ya-Bâsıt’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Bâsıt Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

El-Bâsıt ism-i şerifi, her türlü korkulardan korunup emin olmak, sevinmek ve rızkın bol olması için de “Ya-Bâsıt Celle Celalühü” diyerek 72 defa okunacak.

Kim El-Bâsıt ism-i şerifini Duha yani kuşluk namazından sonra ellerini semaya kaldırıp 10 kere okuyup sonra da ellerini yüzüne sürerse zenginlik kapısı ona aralanır

El-Basît esmasını 72 defa her gün sabah namazından sonra vird edinip okursa bir kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşup, dünyalık sıkıntılarından da kurtulmuş olur.

Her gün 72 defa okuyup vird edinen bir kimsenin herkes tarafından hem sevilir, hemde sayılır ve çevresi de genişlediği gibi ona kapalı kapılar ardına kadar açılıp, malı ve parasında da artış gözlenir.Basît İsmi Duası

Ey gönüllere ferahlık veren

BASÎT!..

Tüm ferahlıklar Sendendir.

Ruhumuz yalnız Sana tevekkül ederek rahata erer.

Kalbimiz yalnız Sana İman ederek huzur bulur.

Rızkımız yalnız Sana şükrederek genişler.

Kalbimizde imanı dilimizde şükrü dâim eyle!

Kabirlerimizi bize Cennetten bir bahçe eyle!

Amin…Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

Bir cevap yazın