Esmaül Hüsna İsminden El-Basîr

Basîr Esması

Basîr İsminin Arapça Yazılışı

Basîr: بصير

El-Basîr: البصير

Ya Basîr: يَابصير

Basîr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Basîr İsminin Anlamı

El-Basîr: Gizli açık, her şeyi görür.

El-Basîr: Tüm her şeyi kusursuzca gören.

El-Basîr: Aydınlık-karanlık, yakın-uzak, küçük-büyük, her şeyi en ince ayrıntısına kadar çok iyi gören O’dur.

El-Basîr: Gizli açık her şeyi çok iyi gören, bilen O’dur.

El-Basîr: Bütün her şeyi gören O’dur.

El-Basîr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 302

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah erken bir vakitte,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esmai zikir zikir vakitlerinde ve her diğer vakitlerdede ‘El-Basîr’  ‘Ya Basîr’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Basîr İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

İşinde başarılı olmak için, bu ismi şerif günde 302 defa ‘Yâ Basîr’ diyerek zikredilir.

Acziyetin kalkması için bu ismi şerif günde 302 defa ‘Yâ Basîr’ diyerek okunmaya devam edilir.

İsteklerinin çabuk gerçekleşmesi için bu ismi şerif zikir gününde zikir saati olan vakitte zikir adedince ‘Yâ Basîr diyerek 302 defa zikredilmeye devam edilir.

Her gün sabah namazı farzından sonra bu ismi şerifi ‘Yâ Basîr’ diyerek günde 302 defa zikretmeye devam eden bir kula gizli işler ve olaylar, kapılar ona açılır, manevî sırlara vakıf hale gelir.

5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 302 defa ‘Yâ Basîr’ diyerek zikreden bir kimsenin anlayış kabiliyeti yeteneği açılır, her şeyde en iyi hakikatı görmeye ve anlamaya başlar.

Cuma namazından önce El-Basîr’ diye 100 defa ismi şerifi okuyanın basireti açılır. Sözü ve fikri düzgün olur. Çok okuyan göz rahatsızlığı görmez.

Cuma günü öğle vakti cuma namazı öncesinde bu ismi şerifi ‘YâBasîr’ diyerek 100 defa okuyan bir kulun basireti açıldığı gibi, özü ve sözü doğru dürüst olur.

Bu ismi şerifi ‘Yâ Basîr’ diyerek günde 302 defa sürekli zikretmeye devam eden bir kimse de göz rahatsızlığı ebediyen hiç çekmez ve görmez.

El-Basîr Esması

El-Basîr – اَلـْـبَصِيرُ : Gizli açık, her şeyi görür, üm her şeyi kusursuzca gören, aydınlık-karanlık, yakın-uzak, küçük-büyük, her şeyi en ince ayrıntısına kadar çok iyi gören, gizli açık her şeyi çok iyi gören, bilen, bütün her şeyi gören demektir.

Yâ Basîr: Ey gizli ve açık her şeyi bütün incelikleriyle gören ve varlıklara da görme duygusunu ihsan eden Basîr.

Her şeyi hakkıyla gören Basîr Sensin.

Dua-i İsm-i A’zâm

Sübhâneke yâ Karîb te’âleyte yâ Basîr ecirnâ minen-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey mekândan münezzeh olmasıyla her şeye yakın olan ve hiçbir şey Ona perde olmayan ve hiçbir şey Ondan gizlenemeyen Karîb! Yücesin ey gizli ve açık her şeyi gören ve her canlıya layık ve münasip gözü hikmet ve kudretiyle veren Basîr! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

“Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.”

Bakara-110

Bu âyette müslümanlara, kendilerine düşmanlık duyguları besleyenlerle verimsiz ve anlamsız bir mücadeleye girişerek kaçınılmaz olan bir ortam oluşturmak yerine, müslüman olmanın gerekleri olam namazları kılıp zekâtlarını vermeleri ve genel olarak Allah nezdinde mükâfatını görecekleri, yararlı sonuçlar alacakları hayırlı işler yapmaları emredilmekte; her şeyi gören ve bilen Allah’ın, yaptıkları bu güzel işleri de göreceğine ve hak ettikleri karşılığı vereceğine işaret buyrulmaktadır.

De ki: “Size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında altında ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler, gayet temiz eşler ve hepsinin üstünde Allah’ın rızası vardır. Allah kullarını tam mânasıyla görmektedir.”

Âl-i İmran-15

Âyetin sonunda ‘Allah kullarını tam mânasıyla görmektedir” buyrularak, Allah’ın kullarının bütün yaptıkları ve aynı zamanda bu davranışlarıyla neyi amaçladıklarını yani hem dış dünyaya yansıyan fiillerini hem de kalplerinde gizlediklerini en ince ayrıntılarıyla bildigine dikkat çekilmiş, âhiret hayatındaki ödüllerin ve bunlardan da önemlisi yüce mevlânın hoşnutluğunun kazanılmasının gelişigüzel bir beklenti olmaması gerektiğine, bütün eylemlerin ve bunlara yön veren niyetlerin her şeyi eksiksiz gören ve bilen ulu yaratanın değerlendirmesine göre bir sonucu (bir ödül veya ceza) olacağına işaret edilmiştir.

Allah’ın sıfatları 14 tanedir. Bunlardan 6 tanesi zâti, 8 tanesi sübûtî sıfatlardır.

Allah’ın Sıfatları İkiye Ayrılır:

1- Zâti Sıfatlar

2- Sübûti Sıfatlar

Zâti Sıfatlar yalnızca Allah’u Teâla’ nın sahip olduğu ve ona özgü olan nitelikler olarak adlandırılır.

Zâti Sıfatları:

1- Vücud : Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.

2- Kıdem : Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.

3- Beka : Allah’ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah’ın varlığı yine devam edecektir.

4- Vahdaniyet: Allah’ın bir yani tek olması demektir. Allah tektir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

5- Muhalefetün Li’l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez.

6- Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendinden dir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O’na muhtaçtır.

Sübûtî Sıfatlar ise Yüce Allah’ın mükemmel oluşunu, O’nu en güzel şekilde tanımamızı sağlayan niteliklerdendir. Bu nitelikler yaratılmış varlıklarda da Allah’ta mevcut olanlardan farklı bir biçimde sınırlı bir seviyede bulunur.

Sübûtî Sıfatları:

Hayat: Diridir ve Onun için “ölüm” söz konusu değildir.

İlim: Her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

Sem’i: Her şeyi duyar ve işitir.

Basar: Her şeyi görür.

İrade: Dilediğini yapar, her şey O’nun dilemesiyle olur.

Kudret: Her şeye gücü yeter.

Kelâm: Yarattıkları ile irtibat ve iletişim kurar. Onlara ilâhî mesajını gönderir.

Tekvin: Dilediğini, dilediği gibi yaratır.

Basîr İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.”

Bakara-110

De ki: “Size o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında altında ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler, gayet temiz eşler ve hepsinin üstünde Allah’ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür.”

Âl-i İmran-15

De ki: “Ben size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem. Size, “Ben meleğim” de demiyorum. Ben ancak bana verilen vahye uyarım. De ki: “Kör, görenle bir olur mu? Artık biraz düşünmez misiniz?”

En’âm-50

“Bu iki grubun misali kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnek olarak bu ikisi bir olur mu? Artık düşünmez misiniz?”

Hûd-24

Basîr İsmi Duası

Ey görmesi sonsuz olan

BASÎR!

Açıktan yaptığımız da,

gizlice yaptığımızı da gören Sensin.

Seni göremeyen gözlerimizi gören Sensin.

Her şeyi bir anda eksiksiz gören Sensin.

Bizlere gözler verip,

sanatını gördüren de Sensin.

Gördüklerimize kör olmaktan koru bizi!

Bakışlarımızı harama

çevrilmekten muhafaza eyle!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın