Esma’ül-Hüsna İsminden El-Basîr

Basîr Esması

Basîr İsminin Arapça Yazılışı

Basîr: بصير

El-Basîr: البصير

Ya Basîr: يَابصير

Basîr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Basîr İsminin Anlamı

El-Basîr: Her şeyi gören, her şeyin hakîkatını gören, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek tek zaptedip muhafaza eden demektir.

El-Basîr: Sözlükte, görmek, bilmek ve sezmek anlamındadır.

Kur’ân’ı Kerim’de“Basîr” ismi, 4 ayrı anlamda, “sezen” , “gözüyle gören”, “kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden” ve “ibret gözüyle bakan” anlamlarında kullanılmıştır.

İnsanoğlunun “görmesi”, Allah’ın Basîr isminin tecellisidir.

Ve insan, Allah’ın kendisine bahşettiği bu büyük lütuf ile 21. yüzyıl ilminin hâlâ çözemediği muhteşem dizaynlı görme organı “gözü” sayesinde etrafını müşahade eder.

Allah’ın görmesi ise, bizim idrak boyutumuzun çok ötesindedir. Uydu gözler yapıp, dünyayı uzaydan gözetlemeyi başarabilen bu günün insanı, ancak tefekkür ederek Rabbini nasıl görebildiğini düşünebilir.

El-Basîr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 302

Zikir Günü : Pazar

Zikir Saati : Güneş

Sabah erken bir vakitte,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esmai zikir zikir vakitlerinde ve her diğer vakitlerdede ‘El Basîr’ ‘Ya Basîr’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Allah-zatı ile Basîrdir. Zatı ile kaim olan Basar sıfatı ezeli ve ebedidir.

“O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.”

En’am Suresi : 18. Ayet

Basîr Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

‘Ya-Basîr’ ism-i şerifini belirtilen zikir günü ve saatinde 302 defa okumaya devam eden kimsenin, Allah’ın izni ile istediği çabuk yerine gelir.

‘El-Basîr’ ism-i şerifi hergün sabah namazından sonra 302 defa zikretmeye devam eden kimsenin gizli işleri açılır, gizli olaylara ve sırlara vakıf olur.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında ‘Ya-Basîr’ diye 302 defa zikrine devam eden kişinin anlayış gücü artar, her şeyin hakikatini ve sebebini görmeye başlar.

Cuma namazından önce El-Basîr’ diye 100 defa ismi şerifi okuyanın basireti açılır. Sözü ve fikri düzgün olur. Çok okuyan göz rahatsızlığı görmez.

İnsan, ancak içinde bulunduğu ortamda ve aydınlıkta etrafını görebilir. O Yüce Yaradan ise kulunu, içinde bulunduğu odayı, o odanın içinde bulunduğu evi, evin yerleştiği şehri, o şehrin içinde bulunduğu memleketi, o memleketin dâhil olduğu kıtayı, dünyayı, dünyayı taşıyan uzayı, uzayın içinde bulunduğu kâinatı da görmektedir.

Basîr İsminin Geçtiği Ayetler

Çünkü O Kehf suresi (18)’nde ve (26 ) belirtildiği gibi,

“…O, ne güzel görendir…”

“Gözler O’nu (ihate edip) kuşatamaz, o ise bütün gözleri (ihate edip) kuşatır. O lütuf sahibidir, herşeyden haberdardır.”

En’am-103

“…Hayat veren de öldüren de Allah’tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”

Âl-i İmrân- 3

“Siz namazı hakkiyle kılmaya bakın ve zekâtı verin! Kendi nefsiniz için önden her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.”

Bakara-110

“De ki, size, o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? (itikâdî ve amelî yanlışlardan) korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki,altlarından ırmaklar akar, içlerinde ebedî kalmak üzere onlara, hem tertemiz eşler var, hem de Allah’tan bir rıza vardır. Allah, o kulları hakkiyla görücüdür.”

Âl-i İmran-15

“…De ki: Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?”

En’âm-50

“Muhakkak size Rabbinizden basiretler (hak deliller, sâlim kalbin kavrayıp kabul ettiği hakîkatlar) geldi. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Ben sizin bekçiniz değilim!”

En’am-104

“Bu iki ayrı grubun (mü’minlere kâfirlerin)meseli kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Hâlâ düşünmeyecekmisiniz?”

Hûd-24

“Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.”

Mülk-4

 

 

 

 

Bir cevap yazın