Esmaül Hüsna İsminden El-Bâri

Bâri Esması

Bâri İsminin Arapça Yazılışı

Bâri: بارئ

El-Bâri: البارئ

Ya Bâri: يَا بارئ

Bâri ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâri İsminin Anlamı

El-Bâri: Her hangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratan.

El-BâriBütün varlıkları eksiksiz ve kusursuz uyumlu bir şekilde yaratan O'dur.

El-Bâri: Her varlığı birbirine uygun halde, kusursuzca yaratan.

El-Bâri: Her şeyi eksiksiz yaratan O'dur.

El-Bâri: Her şeyi kusursuz yaratan O'dur.

El-Bâri Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 213

Zikir Saati : Güneş

Zikir Günü : Pazar

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El Bâri' - 'Ya Bâri' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Bâri İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

İşinde başarılı olmak için, bu esma-i zikri günde 214 defa 'Ya Bâri' diyerek zikredilir.

Çocuğu olmayan bir kadın, 7 gün oruç tutup, akşam iftar vaktinde bu esma-i zikri 'Ya Musavvir-Ya Bâri-Ya Halîk' diyerek bu ismi şerifleri suyun üstüne 21 defa okuyup üfler ve bu su ile de iftarını açarsa bu esmlarının yüzü suyu hürmetine yüce Allah ona hayırlı bir evlad lütuf eder.

Gam, keder, üzüntü, sıkıntıdan kurtulmak için bu ismi şerif günde 213 defa 'Ya Bâri' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Maddî ve manevî hastalıklardan kurtulmak için bu ismi şerif günde 213 defa 'Ya Bâri' diyerek zikir saatleri olan vakitlerde zikredilir ve arkasına hastalıktan şifa bulmak için dua edilir.

Bela ve musibetlerden selamete çıkmak için bu ismi şerif 'Ya Bâri' diyerek günde 100 defa 7 gün boyunca zikir saatlerinde okunur ve dua edilir.

El-Bâri Esması

El-Bâri: Her hangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratan, her varlığı birbirine uygun halde, kusursuzca yaratan, bütün varlıkları eksiksiz ve kusursuz uyumlu bir şekilde yaratan, her şeyi, her varlığı kusursuzca eksiksiz yaratan demektir.

Cenâb-ı Hak, "Allah" ismini en başa koyarak kendisinin bazı isim ve sıfatlarını özellikle anmakta, ardından en güzel isimlerin kendisine ait olduğunu hatırlatmaktadır.

24. âyetteki esma-i hüsnâ terimi, "Allah Teâla'nın en güzel niteliklerine ve en mükemmel anlamlara delâlet eden isimleri" demektir.

Genellikle birden fazla mâna ile açıklanan esmâ-i hüsnâdan 24 âyetde geçenler için verilen başlıca anlamlar şöyledir.

Halîk: Takdir ettiğini yaratan,

Bâri: Örneği olmadan yaratan, yaratmanın bütün evrelerindeki inceliklerin asıl kaynağı,

Musavvir: Biçim ve özellik veren, yarattıklarının maddî manevî, duyularla algılanan algılanamayan bütün şekli ve hususiyetlerini belirleyen,

Hakîm: Bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan, hüküm ve hikmet sahibi. 24 âyette göklerde ve yerde bulunanların hepsinin Allah'ı tesbih ettiği, O'nun azîz ve hakîm olduğu belirtilerek sona ermektedir.

Bâri İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Bâri ismi şerifi şu iki ayette şöyle zikredilmektefir:

Bismillahirrahmanirrahim

"... Derhal Bârî'nize tevbe edin, nefislerinizi öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır..."

Bakara-54

"O, Allah ki, Halîk'tir, Bâri'dir, Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur."

Haşr-24

Bâri İsmi Duası

Ey varlığı yokluktan varlık alemine çıkaran

BÂRÎ'!

Toprağı ağaca,dünyayı insana uygun yaratan Sensin.

Her bir insana ayrı bir yüz,her bir kar tanesine ayrı nakış koyan Sensin.

Her tohuma ayrı meyvenin resmini çizen Sensin.

Yaratışında hiçbir uygunsuzluk olmayan Sensin.

İnsanı kulluğa uygun yarattın,kalbimizi bâtıla meylettirme!

Bizi rızana uygun ameller işleyenlerden eyle!

Amin...Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın