Esma’ül-Hüsna İsminden El-Bâri

Bâri Esması

Bâri İsminin Arapça Yazılışı

Bâri: بارئ

El-Bâri: البارئ

Ya Bâri: يَا بارئ

Bâri ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâri İsminin Anlamı

El-Bâri: Her hangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratan.

El-Bâri : Eşyayı ve her şey’in âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan.

El-Bâri: Her varlığı birbirine uygun halde, kusursuzca yaratan.


Her şey’in vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır.

Bâri İsminin Geçtiği Ayetler

“O, takdir ettiği gibi yaratan, örneği olmadan canlıları var eden, biçim ve özellik veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O’nu tesbih ederler. O azîzdir, hakîmdir.”

Haşr-24

“… Derhal Bârî’nize tevbe edin, nefislerinizi öldürün. Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır…”

Bakara Sûresi, 54

El-Bâri Esması

Bâri’dir. Yani öyle temiz yaratıcı ki yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip düzenleyerek ve tamamlayarak birbirinden tamamiyle farklı bir özelliklerle yaratmıştır.

Cenab-ı Hak ne yaratmışsa düzenli bir şekilde yaratmıştır. Hiç şüphesiz. Dikkat edilecek olursa yaratılan her eşya ve insanın diğer mahluklarla bir ilgi ve bir bağlantısı mutlak bulunuyor.

Kulun bu isim üzerinde hiç bir rolü yoktur. Kullara bu isim verilemez de ve onlara da yaratıcı denilmez denilemez. Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği şekilde gücü kullanmaktır. Allah, kula ilim ve kudret vermiş olup, İnsan çalışması sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükseldiği zaman o yaptığı işlerin mucidi denilir.

Allah’ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, O’nun aynı zamanda Bâri olduğunu da kabul etmiş olmaktayız. Allah’ın yaratıcı ve Bâri olduğunu kabul eden, kendisinini daima bir halden bir hale geçtiğini ve sonuçta bu varlığının mutlaka son bulacağına inanmaktadır. Bu inanç ona, Allah’a tam bir teslimiyetle iman dolu bir yürekle kendini tamamiyle Allah’a teslim olmasıdır.

Olayların gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bilen kimse, meydana gelen olaylardan derinden etkilenmez, kalbini derin üzüntüler sarmaz, sırlarının bilinmesinden korkmaz. Çünkü Allah’tan ne gelirse gercek bir mumin ona razıdır ve bunun bir imtihan okduğunu bilir ve sabreder.

O’nun yasaklarından şiddetle kaçınarak ve daima O’na sığınarak korunmuş olur. Bu ismi bilen, her şeyin Allah elinde olduğunu ve O’nun emriyle gerçekleştiini mutlak bilmektedir. O’ndan başka yaratıcının olmadığını bilir. O’nun bütün emir ve yasaklarını teslim olmuş sağlam bir imanı sayesinde bütün samimiyetle bunları yaşamda uygular.

El-Bari Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 213

Zikir Saati : Güneş

Zikir Günü : Pazar

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El Bâri’ ‘Ya Bâri’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

 


Bâri Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup akşam iftar vaktinde bu ismi şerifi “Ya Musavvir, Ya Bari, Ya Halîk” isimlerini su üzerine 21 defa okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.

Gam, keder ve her türlü üzüntü, maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmak için, bu ismi şerifi 213 defa “Ya Bâri Celle Celalühü” diyerek okunur ve dua edilir.

Bu ism-i şerif, hergün ‘Ya Bâri’ 100 defa 7 gün okuduğunda, belalardan selamete çıkar.

Bir oturuşta hiç ara vermeden 45796 defa “Ya Bârî celle celâlühû” zikreden, akla gelebilecek olan her türlü sıkıntıdan kurtuluşa erer. Ruhen ve cismen de selamete erenlerden olur. Akıl ve hayal edemeyeceği İlâhi lütuflara, gizli sırlara vakıf olur.

Günlük Ya Bârî celle celâlühû” diyerek 214 defa zikrine devam eden bir kimse, tüm yaptığı işlerde başarı elde eder. Hasta olan da şifa bulup iyileşir.

Bu ism-i şerifi ‘Ya Bâri’ diyerek 214 defa sürekli zikretmeye devam ederse, işinde başarılı olur ve şöhret bulur.

Bâri İsmi Duası

Ey varlığı yokluktan varlık alemine çıkaran

BÂRÎ’!

Toprağı ağaca,dünyayı insana uygun yaratan Sensin.

Her bir insana ayrı bir yüz,her bir kar tanesine ayrı nakış koyan Sensin.

Her tohuma ayrı meyvenin resmini çizen Sensin.

Yaratışında hiçbir uygunsuzluk olmayan Sensin.

İnsanı kulluğa uygun yarattın,kalbimizi bâtıla meylettirme!

Bizi rızana uygun ameller işleyenlerden eyle!

Amin…Ecmain…

Âlâkullihâl..

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

 

Bir cevap yazın