Esmaül Hüsna İsminden El-Bâkî

Bâkî Esması

Bâkî İsminin Arapça Yazılışı

Bâkî: باقی

El-Bâkî: الباقي

Yâ Bâkî: يَا باقی

Bâkî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâkî İsminin Anlamı

El-Bâkî: Varlığının sonu yoktur.

El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan. Mahlukat yok olduktan sonra varlığı devam eden.

El-Bâkî: Varlığı sürekli olup varlığının sonu olmayan, zamandan münezzeh olan O'dur.

El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, sonsuza kadar tek ebedî olan O'dur.

El-Bâkî: Varlığı sonsuza dek ebedî olan O'dur.

El-Bâkî Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 113

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında;

Bu ismi şerif zikir gününde zikir saatinde zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu esma-ı zikir 'El-Bâkî' - 'Yâ Bakî' diyerek zikredilir.

Esmaül Hüsna ve diğer Allah'ın bütün isimlerini zikrederken abdestli bir şekilde huşu içerisinde yalnız ve sessiz bir ortamda bu zikirleri çekerek hemen akabinden de dua edilir.

Ya Bâkî İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Uzun ömürlü olmak için bu ismi şerif günde 113 defa 'Yâ Bâkî' diyerek okunur.

Sıkıntıdan ve kederden kurtulmak için bu ismi şerif günde 565 defa 'Yâ Bâkî' diyerek zikredilir.

Korkulardan emin olmak için bu ismi şerif günde 100 defa 'Yâ Bâkî' diyerek okunmaya devam edilir.

Sağlıklı ve sıhhatli olmak için, bu ismi şerif 5 vakit farz namazları sonrasında 'Yâ Bâkî' diyerek 113 defa okunur.

Kazadan beladan korunmak için bu ismi şerif 5 vakit farz namazları sonrasında 'Yâ Bâkî' diyerek 113 defa zikredilir.

Her türlü sıkıntılardan kurtulmak için bu ismi şerifi 'Yâ Bâkî' diyerek 1000 defa okunur.

Bir felakatle ile karşılaşmamak için bu ismi şerif  sabah güneş doğmadan önce 'Yâ Bâkî' diyerek 100 defa zikredilir.

Malının, mülkünün, memuriyetinin, makamının işinin elinden gitmemesi için bu ismi şerif günde 113 defa 'Yâ Bâkî' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Sihhatin iyiliği için bu ismi şerif günde 113 defa 'Yâ Bâkî' diyerek zikredilir.

Derdine derman olması için, hastalığından şifa bulmak için, maddî ve manevî her türlü hastalıktan ve dertten kurtuluşa ermek için bu ismi şerifi 'Yâ Bâkî Entel Bâkî' diyerek günde 113 defa okunur.

'Ya Bâkî Entel Bâkî' ismini zikretmek insanı her maddî ve manevî hastalıkları her yönüyle tedavi eder iyileştirir.

El-Bâkî Esması

El-Bâkî - اَلـْـبَا قِي : Varlığının sonu bulunmayan, Varlığının sonu yoktur, Varlığının sonu olmayan. Mahlukat yok olduktan sonra varlığı devam eden. Varlığı sürekli olup varlığının sonu olmayan, zamandan münezzeh olan,
varlığı sonsuza dek ebedî olan demektir.

Yâ Bâki: Ey bütün isimleri, sıfatları ve zatı ile ebediyyen var olan ve yok olması asla mümkün olmayan Bâkî!

Ey zat, sıfat ve isimleriyle dâimî olan, fenâ ve zevaldan münezzeh olan Bâkî!

Ey yok olup gitmesi asla mümkün olmayan ve ezelî ve ebedî olan Bâkî.

O Bâkî'dir: Bütün isimleri, sıfatları ve zâtı ebedidir ve asla yok olması mümkün değildir.

"Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir."
Rahmân-26

“Azamet ve kerem sahibi rabbinin zâtı ise bâki kalır.”

Rahman-27

Birçok dünya nimetine değinildikten sonra bütün bunların gecici ve üzerinde yaşayanların sonlu olduğu, mutlak anlamda kalıcılığın ise Allah Teâla’ya mahsus bulunduğu hatırlatılarak ölümle sona ermeyecek bir mutluluk isteyenlerin Allah’ın hoşnut olacağı bir hayat sürmeleri gereğine işaret edilmektedir.

"Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'ns döndürüleceksiniz."
Kasas-88

Hz. Peygamber'in şahsında müminlere hitap edilip Allah'ın gönderdiği Kur'an sayesinde doğru ile eğri açıkça belli olduğu için müminlerin, yanlış yolda giden inkârcilara destek olmamaları, Allah'ın birliğine imanda sebat etmeleri; şirk içinde yaşayıp ölenleri ümitlendirerek yollarının doğru ve kurtarıcı olduğu kanaatini verecek söz ve davranışlardan sakınmaları istenmektedir.

Yâ Bâkî Entel Bâkî: Tek Beka sahibi olan yalnızca Sensin.

Yâ Bâkî Entel Bâkî: Herşey gelip geçici tek Bâkî kalacak olan Sensin...

"Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz."
Enbiyâ-35

Her canlının ölümü tadacağı bildirmektedir.

Nitekim başka bir âyette Hz. Peygamber'e hitaben,

"Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek."
Zümer-30

Buyurarak bu gerçeği açık bir şekilde ifade etmiş, ölüm ve ölüm ötesi hakkında umursamaz davrananlara bu tutumların kendilerini hiçbir şekilde bu gerçeklerden kurtaramayacağını habet vermiştir.

Enbiyâ 35. âyet, insana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğu, sonunda herkesin Hakk'ın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir.

Ayetlerde de ifade buyrulduğu üzere insanoğlu ne kadar yaşarsa yaşasın ömrü birgün bitecek bu dünya âlemi sona erecek. Sadece bu dünya yaratılmadan önce de Allah Bâkî idi bu dünya son bulup yok olunca da sadece Bâkî kalacak olan O'dur.

"Kullu nefsin zaikatu'l mevt"
("Her canlı ölümü tadacaktır")
Ankebut-57

Bâkî İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim Bâkî ismi birebir ayetlerde zikredilmez. Fiili olarak ise şu iki ayette Bâkî ismini yüce Rabbimiz zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Azamet ve kerem sahibi rabbinin zâtı ise bâki kalır.”
Rahman-27

"Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'ns döndürüleceksiniz."
Kasas-88

Bâkî İsmi Duası

Ey varlığının önü ve sonu olmayan

BÂKÎ!

Hiçbir şey yoktu, yalnız Sen vardın,

çünkü Kadîm'sin.

Her şey yok olacak, bir Sen kalacaksın,

çünkü Bâkî'sin.

Her şey bir gün tükenir;

bitmeyecek mutluluğu veren Sensin.

Fâni gönüllerimize,

beka arzusunu yerleştiren Sensin.

Ey BÂKÎ!

Fâni hayatta bâki meyveler

kazananlardan eyle bizi!

Sadece Senin sevgindir bitip, tükenmeyen.

Fâni sevgilere daldırma bizi!

Amin... Amin... Ecmain.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın