Esmaül Hüsna İsminden El-Bâis

Bâis Esması

Bâis İsminin Arapça Yazılışı

Bâis: باعث

El-Bâis: الباعث

Ya-Bâis: يَا باعث

Bâis ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Bâis İsminin Anlamı

El-Bâis: Öldükten sonra tekrar diriltir.

El-Bâis:Kıyametten sonra ölüleri tekrar dirilten, peygamber gönderen; ölü kalpleri hidayetle dirilten O'dur.

El-Bâis: Kıyametten sonra ölüleri tekrar dirilten, peygamber gönderen; ölü kalpleri hidayetle dirilten O'dur.

El-Bâis: Öldükten sonra tekrar dirilten.

El-Bâis Esması

El Bâis İsminin Tecellisi

"Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur."

28. ayette; Doğru yolu arayanların vasıflarını bildirmektedir. Âyetin bağlamı dikkate alındığı takdirde Allah’i zikretmekten maksadın Kur’an olduğu düşünülebilir. Müminlerin gönüllerini huzura kavuşturan zikir de yine Kur’an’dır. Ayrıca Kur’an’ı Kerîm’de birçok yerde zikr kelimesi Kur’an’ın adı olarak geçmektedir. ( meselâ : Hicr 15/9, Nahl 16/44, Enbiya 21/50, Fussilet 41/41 vd.). Bununla birlikte zikr masdar olarak "anmak" mânasına gelir; ayette bu mânanın yani dil veya kalp ile Allah’ın anılmasının kastedilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Allah’ın hidayete erdirdiği kimseler Allah’a ve Kur’an’a gönülden ve samimi olarak inanan, Kur’an-ı Kerim’i  okumakla ve Allah’ın adını anmakla kalpleri huzur, ruhları sükûnet bulan kimselerdir.

"Sübhâneke yâ Bâis te'âleyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân."

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey insanlara elçiler göndererek razı olduğu şeyleri bildiren, haşirde bütün ölüleri kabirlerinden çıkararak huzurunda toplayan Bâis! Yücesin ey mülkün ezelî ve ebedî sahibi olan, Ondan başka her şey zeval ve fenaya mahkûm olan ve Ona dönen Vâris! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

"Sübhâneke yâ bâis"

Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve ortaktan münezzehsin, ey kullarına peygamberler gönderen ve bütün ölüleri hâşirde tek bir emirle diriltip huzurunda toplayan Bâis!

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey peygamberler gönderen ve mahlûkatı öldükten sonra âhirette tekrar dirilten Bâis'sin...

El-Bâis Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ya Bâis İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Bâis İsmi Duası

Ey ölüleri diriltip, kabirlerinden çıkaran

BÂİS!

İnsanı yoktan yaratıp, hayat veren Sensin.

Toprak olan bedenleri tekrar diriltecek olan da Sensin.

Her uyku bir ölüm, hayatı her sabah yeniden bahşeden Sensin.

Kupkuru dalları baharda yeniden yeşerten Sensin.

Kupkuru kemiklere mahşerde yeniden hayat verecek olan da Sensin.

O müthiş günde rahmetinden uzak tutma bizi!

Dünyada Seni unutup, mahşerde de Senin unuttuklarından eyleme bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

Allah'ın 99 İsmi ve Faziletleri tıklayınız

Bir cevap yazın