Esma’ül-Hüsna İsminden El-Azim
5 Mar, 2018 7:52 tarihinde eklendi

Esma’ül-Hüsna İsminden El-Azim

Esma’ül-Hüsna İsminden El-Azim

El-Azim

Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan manasındadır.

“Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu”

“Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah’dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır.”Namazlarımızda gerek rükuda gerek ise secdelerimizde Allah’ı tespih ederken,bu anlamda tespih eder, “Sübhane Rabbiye’l-Azim; Allah’ım! seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim;senin şanın ne yücedir. “veya “Sübhane Rabbiye’l-A’la;Allah’ım! Seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim; sen ne yüce, ne ulusun…” demekteyiz…

El-Azim

Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, insan aklının erişemeyeceği derecede büyük ve azametli, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan anlamı içerir.

El-Azim Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi :1020

Zikir Saati : Utarit

Zikir Günü : Çarşamba’dır.

El-Azim Esmasının

Özellikleri ve Bazı Faydaları

Havas ve Esrarı

Bir Müslüman; ihlasla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Azim” diye bu mübarek ismin zikrine devam ettiği takdirde tecellisine nail olmaktadır. İzzet ve şerefe de kavuşmuş olur. Hastalığından da Şifa bulur. Biiznillah. Korkulardan emin olmuş olur.

El-Azim Esma-i zikrini, şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra 1024 kere zikreden bir kul huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde etmektedir. Kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir bir hale geldiği görülür. Herkes tarafından sevilip sayılan biri olur.

 

El-Azim bir hastaya 1010 defa okunduğu vakit eğer ki eceli gelmemişse şifa bulup iyileşir.

Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtardığı gibi umduklarına da nail olur.

Her sabah devamlı olarak bu esma-ı zikri 120 defa “Ya Azim” ismini zikreden, halk arasında itibar gören biri haline gelir. Herkes tarafından sevilip sayılır. Bütün insanların nazarında da epey önemli ve kıymetli bir kul halini alır.

El-Azim

Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek esma-i zikreden bir kulun bütün istediği şeyleri Allah ona tecellisi ile verir. Kadri kıymetli biride olur.

 

Her kim bu ism-i şerîfi sabah namazlarından sonra El-Azim 1020 kere okumayı kendine vird ederse, kısa zamanda bulunduğu halden makam ve mevkiden yükselmeye başladığı görülür. Cenâb-ı Hak tarafından kullarına sevdirilmektedir. Herkes tarafından sevilip hürmet görür hale gelir ve aynı zamandada özü sözü her yerde tesir ve geçerli bir hale gelir. Kendisi hakkında bilinmesini istemediği şeyleri Cenâb-ı Hakk’ın lütfu ve keremiyle örttüğü gibi  insanlara da bildirip göstermez. Korktuğu her şeyden emin olur.

Ayetel Kursi

Allah, (Allah’tır ki) kendinden başka hiç bir ilah yoktur. (O, zatî, ezelî ve ebedî hayat ile) diridir (bakîdir). Zatiyle ve kemâliyle kâimdir. (Yarattıklarının her an tedbir ve hıfzında yegane hâkimdir, her şey onunla kâimdir). Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında şefaat edecek kimmiş? O, yarattıklarının önlerindekini, arkalarındakini bilir. (Yaratılmışlar) O’nun ilminden yalnız kendisinin dilediğinden başka hiç bir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri (kucaklamıştır, o kadar) vâsidir. Bunların gözetilmesi O’na ağır gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Bakara Suresi : 255. Ayet

Bir Hadis

Kuran-ı Kerim’den Bir Dua

Allah’ım! Belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım…

 

 

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *