Esma’ül Hüsna İsminden El-Aliyy

El-Aliyy Esması

Aliyy : علي

Ya Aliyy : يا علي

El-Aliyy : العلي

Aliyy, Arapça kökenli bir terimdir.

Aliyy İsminin anlamı üstündür. Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir.

Kuran-ı Kerim’de birçok ayet-ı celilede Allah’ın büyüklüğünü, yüceligini, kudretinin ne kadar yüce ve yüksek sahibi olduğunu anlatıyor.

El-Aliyy İsminin Anlamı ve Manası

BismillahirRahmanirRahim

“Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.”

Nisa Suresi : 34. Ayet

“Doğrusu Allah çok yüksek, çok büyüktür.”

El-Aliyy : Allah Azze ve celle pek yüce pek yüksektir.

El-Aliyy: Cenab-ı Zül Celâl çok yüce. O yüceler yücesidir.

El-Aliyy: İzzet, şeref ve hükümranlık açısından o yücelerin yücesi olan Aliyy’dir.

El-Aliyy: Allah’u Teâla pek yücedir. Uluhiyet sahibi olanda yalnızca O’dur.

“Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O’nun dışında, onların taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçekten Allah Aliyy’dir, Kebîr’dir.”

Hac suresi : 62. Ayet

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğimi vahyeder.O yücedir, hakîmdir.”

Şûrâ suresi: 51. Ayet

El-Aliyy: Öyle ulu, öyle büyük azametlidir.

 “O, yücedir, büyüktür.”
Bakara Suresi: 255. Ayet

El-Aliyy Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi: 110

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati : Güneş

Sabah gündoğduğu vakit

İkindi vakti güneş tepe noktasında olduğu vakitte

‘Ya Aliyy’ – ‘El-Aliyy’ esması çekme vaktidir.

El-Aliyy Esmasının Faydaları, 

Havas ve Esrarı

  • Kim ilimde, işte, güçte, makamda yükselmek istiyorsa ‘El-Aliyy‘ ismi şerifini günlük 110 defa sabahın seher vaktinde çekilmesi gereklidir.
  • Kötü arkadaş, düşmanın şerrinden ve her türlü zilleten korunmak  isteyen kişi bu niyetle ‘Ya Aliyy‘ esmasını sabah-akşam 110 defa zikretsin.
  • Yüceler yücesi olan Allah’tan, insanlar arasında sözünün tutulmasını, herkes tarafından saygı sevgi görmeyi isteyen kişi pazar günü olan bu zikri saatinde ‘Ya Aliyy‘ diye 110 defa çekmeye devam etmeli.
  • Rabbimden ilimde ve bilgide yükselmek istiyorsa, kendisinde bulunan yeteneğiyle mevki ve makam sahibi olmak istiyorsa bu ismi şerifi çekmeye devam etsin.
  • Ahlâkı kötü olan ahlâkının düzelmesi için bu esmayı günlük zikretsin.

Allah mutlak yücedir. O yüceler yücesi ilim ve hilm sahibi olanda odur.

Aliyy İsminin Tefekkürü

Cenab-ı Zül Celâl Kullarına karşı her daim merhameti ve bağışlaması sonsuz kudret sahibi olan Aliyy’dir.

Kulları ona dua ettiğinde dualarını kabul eden, onlara her türlü dünyalık isteklerini arzularını muratlarını, işlerini, güçlerini onların ışıklarını temin eden yücelen yücesidir.

Âl-i İmran 26. Ayette buyuruyor ki; Rabbimiz

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğini verirsin. Dilediğinde de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Dilediğini aziz, dilediğini zelil edende O’dur. Rabbimden haddini bilip haddimizi aşmadan dünyalık olan şeyleri isteyelim. Mevki, makam veya rütbe bizlere birer emanettir. Bizler o makamlarında hayata dair her şeyinde bu dünyada birer emanetçisiyiz.

İnsanı mevki makam sahibi yapıp onu oraya getiren, akıl ve ilim verip başarıya yükselmeni sağlayan da Allah’tır.

Kalbin tek sahibi yüceler yücesi olan Allah’tır. Onun sevgisinden başka bir sevgi o kalbin içinde yer almasın, yer almasına da müsemma göstermeyin.

Hadis-i Şerif

“Allah, rahmeti yüz parça yaratmış, doksan dokuzunu kendi nezdinde tutmuş, yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. İşte mahlûkat, bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler…”
( Buhari)

Bütün sıfatlarıyla Rabbul Alemin yücedir. Makamların tek ve en üstünü de şüphesiz ki odur. İnsanın rutbesi Allah’ın insanlara verdigi kadardır.Dünya da bulunan mevki, makam, rütbe, izzet, şan, şerefin sahibi yüce yaratıcının Allah’tır. Çünkü o ezelden ve ebedi sonsuz hikmet ve hilm sahibi olan yaratıcımızdır.

Â’lâ süresinin 1.ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki;

“Yüce Rabbinin adını tespih et.”
Rabbim yaratmış olduğu biz insanları yüce ve yüksek olan Rabbimiz tesbih etmeye davet ediyor.

Peygamber Efendimiz S.A.V Allah’ın bu emrine binaen bu ayeti kerimeyi okuyunca;

“Subhane rabbiye’l-alâ” demiştir.
(Ahmet bin Hanbel)

Sizden biri secde edince üç kere”Subhane rabbiye’l-a’lâ” desin, bu da en az miktardır.”
(Ebu Davud)

Bizler  günlük üzerimize farz olan 5 vakit namazlarımızı sünnet ve hadislerden öğrendiğimiz gibi kılarız.

Sadece biz insanlar değil, ağaçlar, kuşlar, çiçekler herkes kendi hal ve lisanı ile Rabbimize secde ederler. Allah’ın yaratmış olduğu bütün canlı varlıklar ona hamd ile tesbih edip secde ederler. Cansız varlıklarda onun varlığından haberdardır. Yarattığı her şey O’nundur ve ona görevini gerektiği gibi yaparlar.

Alak suresi 19 ayetinde de Allah Azze ve Celle buyurur ki;

” Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.”

“Subhane rabbiye’l-a’la” anlamı nedir?

“Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim” demektir.

Bir kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır. İslam alimi büyüklerimiz secdeye Rabbine dua ile gözyaşlarıyla yalvarıp yakarmışlardır. Secdede edilen dua en makbul dualar arasındadır. Secdeye vardığınızda kul olarak âdeta secdeye yapışıp ordan hiç kalmamak istemeliyiz. Çünkü Rabbimizin huzurundan en yakınında o an ki secde anında durup sadece Rabbini en derinden hissedip yaşamak en güzel duygudur.

Namaz ve secdedeki o sırlara vakıf olabilmeyi şöyle anlatılır:

“Hiçbir kul yoktur ki Allah için secde et­sin de Allah onu o secde sebebiyle bir derece yükseltmesin ve yine o secde sebebiyle onun bir hatasını silmesin, bu olmaz.” buyrulmuş olup
“Ademoğlu, secdeyi emreden ayetlerden birini okuyup da secde ettiğinde, şeytan kendisinden uzaklaşır ve ağlayarak şöyle der: ‘Yazıklar olsun bana! Şu adam, secde ile emrolundu ve bu emre uydu. Böylece cenneti kazandı. Secde emrine isyan ettiğim için bana da ateş vardır.’”

İşte şeytan, insan Rabbine secde ettiği vakit kendisinin Rabbine secde etmeyip isyan ettiği için hayıflanması için bana da ateş vardır diyor.

Kul olarak bu dünyadaki cenneti kazanmak için Rabbimize secde edip kurtuluşa erin.

Namaz İle İlgili Hadisler

“Cennetin anahtarı namazdır” diyor.
“Mumin’in miracı namazdır.”
“Gözümün nuru namazdır.”
“Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”

Namaz: İslamın beş şartından birisidir.

Peygamber Efendimiz S.A.V’e İsra suresinde anlatıldığı üzere; Peygamberimiz bir gün Mekke’den Burak adlı bir binekle kulunu ordan alıp Filistin de bulunan Kudüsteki Mescid-i Aksa’ ya getirip ordan mirac’a yükselmesini sağlamıştır. Mirac’ a yükseldiğinde oradan bize en güzel hediye ile dönmüştür. Miraç’da ümmetine 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Ezanlar okunur bize namaza davet eder. Bizde o davete 5 vakit icabet eden kullardan olalım.

Sahabelerden Abdullah İbn Ömer bir defasında uzunca na­maz kılan bir genci seyretmişti. Çevresindekilere “Bu genci tanıyanınız var mı?” diye sorduğunda; Bir adam çıkıp onu tanıdığını söyle­diğinde Abdullah(radıyallahu anh)
“Eğer onu tanımış olsaydım rükû ve secdesini daha da uzatmasını söylerdim. Zira ben Allah Resulü’nün şöyle dediğini işitmiştim: Kul namaz için ayaklan­dığında günahları getirilip başı ve omuzları üzerine konur. Her rüku ve secde edişinde o günahlar dökülürler…

Aliyy İsminin Duası

Ey kendisinden üstün bir varlık düşünülmesi imkânsız olan

ALİYY!

Sensin her işiyle, her hükmüyle, her sıfatıyla üstün olan.

Sensin bütün yücelikleri, şânı, şerefi yaratan.

Sensin dinini gönderip insanı yücelten.

Sen ezelîsin, ebedîsin, zenginliğine yücesin.

Biz fâniyiz, aciziz, fakirliğimize süflîyiz.

İnancımızla kurtar bizi aşağıların aşağısından!

Senden başkasına boyun eğme süflîliğinden kurtar bizi!

Amin… Ecmain.

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın