Esmaül Hüsna İsminden El-Alîm

Alîm Esması

Alîm İsminin Arapça Yazılışı

Alîm: عليم

El-Alîm: العليم

Ya Alîm: يَاعليم

Alîm ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Alîm İsminin Anlamı

El-Alîm: Her şeyi bilen O'dur.

El-Alîm: Her şeyi hakkıyla bilen O'dur.

El-Alîm: Gizli, açık, geçmiş, gelecek, her şeyi bilir.

El-Alîm: Ezeli ilmiyle, büyük-küçük, gizli-aşikar, yaratılmış yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

El-Alîm: Gizli, açık, her şeyi ilmi ile çok iyi bilen O'dur.

El-Alîm Esmasının

Ebced değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 150

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ismi şerif  zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Alîm' - 'Yâ Alîm' diyerek zikredilir.

El-Alîm İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

İlmin artması için bu ismi şerif günde 150 defa 'El-Alîm' diyerek zikredilir.

İlim zenginliği için bu ismi şerif günde 150 defa 'El-Alîm' diyerek okunur.

Her türlü arzu isteklerin gerçekleşmesi için bu ismi şerif 'El-Alîm' diyerek günde 150 defa zikretmeye devam edilir.

Gizli sırlara vakıf olmak için bu ismi şerif günde 150 defa 'El-Alîm' diyerek zikredilir.

Dünyevi ve uhrevi ilim kapılarının açılması için bu ismi şerif günde 150 defa 'Yâ Alîm' diyerek sürekli zikredilir.

Her türlü hayır murada erişmek için, bu ismi şerif 'El-Alîm El-Hakîm' diyerek günde 150 defa zikredilmeye devam edilir.

El-Alîm Esması

El-Alîm - اَلـْـعَـلِيمُ :Her şeyi bilen, her şeyi hakkıyla bilen. Gizli, açık, geçmiş, gelecek, her şeyi bi. Ezeli ilmiyle, büyük-küçük, gizli-aşikar, yaratılmış yaratılmamış her şeyi bile. Gizli, açık, her şeyi ilmi ile çok iyi bilen demektir.

"Sübhâneke yâ Alîm te'âleyte yâ Allâm ecirnâ mine'n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey ilmi ezelden ebede her şeyi beraber ihata eden, hiçbir şey ilminden gizli kalmayan Alîm! Yücesin ey bütün âlemleri, bütün zamanları ve bütün varlıkları her şeyi ile ezelî ilmi ihata eden Allâm! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Ey ezelî ilmi, bütün âlemlerin ilminden daha büyük ve bütün âlemlerin ilmini kaplamış olan Alîm'sin...

O Alîm'dir: Gizli açık, küçük büyük her şeyi hakkıyla bilir ve ilmi, ezelden ebede her şeyi kuşatır.

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey sonsuz ilmine cahilliğin hiçbir çeşidi asla ârız olmayan ve küçük, büyük, gizli, açık her şeyi bilen Alîm! Yücesin, ey bütün varlıkların bilmediklerini de ve onların bilmedikleri gaybı da bilen Allâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahmân!

Ey her şeyi her haliyle bilen Alîm Sensin.

Allah’ın sıfatları Zati ve Sübûtî olarak 14 tanedir. 6'sı Zâti Sıfatları, 8 tanesi de Sübûti Sıfatlarıdır.

Allah’ın Sıfatları İkiye Ayrılır:

1- Zâti Sıfatlar

2- Sübûti Sıfatlar

Zâti Sıfatlar yalnızca Allah’u Teâla’ nın sahip olduğu ve ona özgü olan nitelikler olarak adlandırılır.

Zâti Sıfatları:

1- Vücud : Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.

2- Kıdem : Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.

3- Beka : Allah’ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra Allah’ın varlığı yine devam edecektir.

4- Vahdaniyet: Allah’ın bir yani tek olması demektir. Allah tektir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

5- Muhalefetün Li’l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez.

6- Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendinden dir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O’na muhtaçtır.

Sübûtî Sıfatlar ise Yüce Allah’ın mükemmel oluşunu, O’nu en güzel şekilde tanımamızı sağlayan niteliklerdendir. Bu nitelikler yaratılmış varlıklarda da Allah’ta mevcut olanlardan farklı bir biçimde sınırlı bir seviyede bulunur.

Sübûtî Sıfatları:

Hayat: Diridir ve Onun için "ölüm" söz konusu değildir.

İlim: Her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

Sem’i: Her şeyi duyar ve işitir.

Basar: Her şeyi görür.

İrade: Dilediğini yapar, her şey O’nun dilemesiyle olur.

Kudret: Her şeye gücü yeter.

Kelâm: Yarattıkları ile irtibat ve iletişim kurar. Onlara ilâhî mesajını gönderir.

Tekvin: Dilediğini, dilediği gibi yaratır.

 

Alîm İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim ayetlerinde Alîm ismi bazı ayeti kerimelerde şöyle zikredilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin" cevabını verdiler."
Bakara-32

"Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zâtı oradadır. Şüphesiz Allah (zat ve sıfatlarında) sınırsızdır, çok bilgilidir."
Bakara-115

"Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lutuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir."
Bakara-268

"Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitendir, bilendir."
En'âm-13

"O, sabahı aydınlatandır. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alîm olan Allah'ın takdiridir."
En'âm-96

"Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre hareket eder. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir."
Yâsin-38

"Sizi Allah yarattı, sonra da vevat8 ettirecektirm İçinizden, bilgisi varken hiçbir şey bilmez hale gelsin diye ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah bilgilidir, kudretlidir."
Nahl-70

"Bakınız! Onlar içlerindeki ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir; çünkü O kalplerin içini bilendir."
Hûd-5

"Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir."
Şûrâ-12

Alîm İsmi Duası

Ey her şeyin ilmimi katında tutan

ALÎM!

Uzayın sonsuz derinliklerini

yalnız Sen bilirsin.

Yerin dibinde olan biteni ancak Sen bilirsin.

"Hiç yaratan bilmez mi?"

Gizlimizi, saklımızı bilirsin.

Hayallerimizden geçeni,

kalbimizde yeşereni bilirsin.

Biz Senin bildirdiğinden başka

ne bilebiliriz ki!

Tüm ilimler bir tek Seni bilmek içindir.

Seni tanımaya giden ilimden ayırma bizi!

Seni unutanları Senin de unutacağın

günde unutma bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın