Esmaül Hüsna İsminden El-Âhir

Âhir Esması

Âhir İsmi Arapça Yazılışı

Âhir: اٰخِرُ

El-Âhir: الآخر

Ya Âhir: يَا اٰخِرُُ

Âhir ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Âhir İsminin Anlamı

El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.

El-Âhir: Ebedi, varlığının sonu olmayan.

El-Âhir: Sonu olmayan O’dur.

El-Âhir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 801

Zikir Günü: Salı

Zikir Saati: Merih

Diğer bir hesaba göre;
Zikir Günü: Cuma
Zikir Saati: Zühre

Salı görüşü için;

Öğle vaktinden 2 saat öncesinde;
Akşam vaktinden 1 saat öncesinde
Ve… gece yarısında;

Cuma görüşü için,

Sabah gündoğarken;
İkindi sonrasında,
Yatsı vaktinin öncesinde;
Ve… gece yarısında

Bu esma-i zikir zikir gününde, zikir adedince zikir saati olan vakitlerde ve diğer vakitlerde de ‘El-Âhir’  ‘Ya Âhir’ diyerek zikredilir.

Ya Âhir İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Allah aşkı için, bu ism-i şerifi günlük 801 defa ‘El-Âhir’ diye okunur.

Ömür uzunluğu için, bu esma-i zikir günde 801 defa ‘El-Âhir’ diyerek zikredilir.

Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için, her beş vakit farz namazlarından sonra bu esma-i zikri “Ya Evvel Ya Âhir” diyerek okunur.

Kalbinde yalnızca Allah sevgisi için, bu esma-i zikir günlük 100 defa ‘Ya Âhir’ diyerek okunur.

Konuşmakta zorluk ve güçlük yaşayanlar için, bu esma-i zikri günlük bir bardak suyun içerisine 801 defa “Ya Evvel Ya Âhir” diyerek okunursa bu sıkıntıdan kurtulmuş olur.

Dünya ve ahirette üst makama ulaşmak için, bu ism-i şerifi günlük olarak 838 defa “Ya Evvel Ya Âhir” diyerek okunur.

Düşmanların helak olması için, bu ism-i şerif “Ya Âhir” diyerek zikredilmeye devam edilir.

El-Âhir Esması

Âhir: Allah Teâla bâkidir, ebedîdir, varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O’na ulaşmak üzere vardır.

El-Âhirالآخِرُ Son: O her şeyden sonra, varlığı ebedi olarak devam edecek olan, varlığından sonrası olmayan O’dur.

El-Âhir: Varlığının sonu yoktur. Allah’u Teâla Bâkidir, Ebedîr. Varlığının sonu olmayan demektir.

El-Evvel: Varlığının başlangıcı yoktur.
El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.

Sübhaneke yâ Evvel te’aleyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey ondan önce hiçbir şey mevcut olmayan, her şeyin başlangıcı ve aslı Onun ezelî ilminin düsturlarıyla tanzim edilen Evvel! Yücesin her şeyden önce bâki olan ve her şeyin sonu, nesli, geleceği ve neticesi Onun emriyle tanzim edilen Âhir! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarı elinde bulunan Zat, ey her şeyden önce var olan Evvel, her şeyden sonra bâkî kalan Âhir, her şeyin üstünde Zâhir, her şeyin iç âlemlerine ve derinliklerine nüfuz eden Bâtın, kudret ve galebesi her şeyin üstünde bulunan Kahir!

Benim her şeyimi bağışla. Şüphesiz Senin her şeye kudretin yeter.

Ey her şeyin sonunu ezelı ilmiyle belirleyen be sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi hülâsalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâki kalan Âhir.

El- Bâki – (Sonsuz): Varlığının sonu olmayan.

3. âyette zikredilen “evvel, âhir, zâhir, bâtın” isimleri Hz. Peygamber’in Allah’ın doksan dokuz isminin sayıldığı “esmâ-i hüsnâ” ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır:

“O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.” Hadid-3

“Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…”
(Müslim, “Zikr” , 61; Tirmizî, “Da’avât

Bunların anlamları kısaca şöyledir:

a) Evvel: Allah Teâla kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır.

b) Âhir: Allah Teâla bâkidir, ebedîdir, varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O’na ulaşmak üzere vardır.

c) Zâhir: Allah Teâla’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir.

d) Bâtın: O’nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O’nu göremez, akıllar O’nu idrak edemez, muhayyileler O’nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder.

“Fakat âhiret ve dünya Allah’ındır.”
Necm-25

Zira son da, ilk de (ahiret de, dünya da) Allah’ındır. İlk varlık âlemine geliş insanın kendi elinde olmayıp sırf Allah’ın hüküm ve iradesine bağlı olduğu gibi, sonu yani ahireti de, yine O’nun hüküm ve kanunları çerçevesinde cereyan eder. Şu halde insanın ahiretini kurtarması ve sonunda muradına erebilmesi için yalnız kendi arzu ve hisleriyle değil, Allah’ın hüküm ve iradesine göre indirmiş olduğu delil ve hükümlere uygun hareket etmesi gerekir. Demek ki sırf nefsin arzu ve temennilerinden ibaret ümit ve hayal peşinde gitme, yani sade idealizm, yeterli değildir. (Reel) gerçek bir esasa dayanarak yürümek gerekir. Çünkü eninde sonunda mülk ve hüküm insan nefsinin değil, Allah’ındır.

“Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir.”
Rahmân-26

“Azamet ve kerem sahihi rabbinin zâtı ise bâki kalır.”
Rahmân-27

Birçok dünya nimetine değinildikten sonra bütün bunların geçici ve üzerinde yaşayanların sonlu olduğu, mutlak anlamda kalıcılığın ise Allah Teâla’ya mahsus bulunduğu hatırlatılarak ölümle sona ermeyecek bir mutluluk isteyenlerin Allah’ın hoşnut olacağı bir hayat sürmeleri gereğine işaret edilmektedir.

“O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir.”
Kıyâme-13

Yüce Allah Hz. Peygamber’in şahsında insanlığa hitap ederek kıyamet koptuğu gün artık Allah’ın huzurundan başka kaçıp sığınılacak, varıp durulacak bir yerin bulunmadığını haber vermektedir. Allah’ın huzurunda toplanacak ve dünyada yapıp ettikleri ve yapması gerektiği halde yapmadıkları iyi ve kötü ne varsa hepsi ona haber verilecektir.

“Onların önlerindekini de arkalarindakini de bilir. Bütün işler Allah’a döndürülür.”
Hac-76

“Her canlı ölümü tadacaktır. Denemek için sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”
Enbiyâ-35

35. âyet insana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğu, sonunda herkesin Hakk’ın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir.

Âhir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Âhir ismi şerifi şöyle zikredilir:

Bismilahirrahmanirrahim

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ ﴿٣

“O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.” Hadid-3

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰى۟ ﴿٢٥

“Fakat âhiret ve dünya Allah’ındır.”
Necm-25

Âhir İsmi Duası

Ey nihayeti olmayan

ÂHİR!

İnsan doğar ve ölür,

fenâ bulmayacak olan Sensin.

Güneş doğar ve batar,

zeval bulmayacak olan Sensin.

Çiçek açar ve solar,

sonu gelmeyecek olan Sensin.

Hayatı Sen yarattın,

sona erdirecek olan Sensin.

Her şey yok olur gider,

bâki kalıcı olan Sensin. Ey Âhir!

Son verirken hayatımıza,

ismini dilimizde sabit eyle!

Dönüş ancak Sanadır, sonumuzu güzel eyle!

Amin… Amin… Amin… 

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın