Esmaül Hüsna İsminden Er-Rahman

Rahmân Esması

Rahman İsminin Arapça Yazılışı

Rahmân: رحمان

Er-Rahmân: الرحمن

Ya Rahmân: يا رحمان

Rahmân ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Er-Rahman Esması Anlamı

Rahman: Merhameti sonsuz olan O'dur.

Rahman: (Esirgeyen-Bağışlayan)
O, kullarını bağışlayan esirgeyen ve ayırım dâhi yapmadan nimetlerini tüm kullarına veren Rahman'dır.

Er-Rahman: Yarattığı her canlıya merhamet eden O'dur.

Er-Rahman: İnsan olsun hayvan olsun, mü’min olsun, kâfir olsun hiçbir fark gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten…

Er-Rahman: Yarattığı bütün canlılara nimet veren, mü’min-kâfir ayırmadan bütün kullarına merhamet gösteren.

Er-Rahman: Rahmet eden, bağışlayan, esirgeyen, bütün canlılara nimet veren anlamına gelir.

Er-Rahman: Ezel’de bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeden bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkedendir. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren anlamına da gelir.

Er-Rahman Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 298

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-ı zikir zikir vakitleri ve diğer vakitlerde 'Er-Rahman' - 'Ya Rahman' diyerek zikredilir.

Er-Rahman Esması

Rahman Esması Sırları

Er-Rahman - الرَّحْمَنُ: Merhameti sonsuz olan, O, kullarını bağışlayan esirgeyen ve ayırım dâhi yapmadan nimetlerini tüm kullarına veren. Dünyadaki bütün mahlukata merhamet ve ihsan eder. Ezel’de bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeden bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkedendir. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren demektir.

Merhameti sonsuz olan Rahman.

Rabbim sonsuz merhamet sahibidir. Onun merhameti kainatı kuşatmıştır. O merhametlilerin en merhametlisi yüce Rahman'dır.

Kuran-ı Kerim'de Rabbimizin ismi olan Rahman suresi vardır. Esmalar arasında tek aynı ismi taşıyan Rahman ismidir.

Rahman suresi Allah'ın merhametini sayısız güzel nimetlerini anlatır.

Kur’an’ın ilk ayeti Besmele de olan Rahman ve Rahim sıfatları ne anlama gelir?

BismillahirRahmanirRahim

Allah Rahman'dır. Rahim'dir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla diye başlar.

Kur'an'ın ilk ayeti olarak Besmele Fatiha süresinin başında yer alır.

Allah’u Teâla, Bu dünyada Rahman ismiyle tecelli eder. Yani bu dünyanın Rahmanı'dır.

Ahiret aleminde de Rahim ismiyle tecelli edecektir. Ahiretinde Rahim-i O'dur.

'Rahmet'' bağışlayan acıyan, şefkatle saran, merhamet eden, merhameti sonsuz Rahman O'dur.

Peygamber Efendimiz (sav) Allah'u Teâla'nın rahmetini merhametinı şöyle dile getirmiştir:

''Şüphesiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki mahlukatı kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. Doksan dokuzu kıyamet günü içindir.''
(Müslim Tevbe 20)

Allah'ın rahmeti merhameti bütün yeryüzündeki yarattığı bütün varlıklarda tecellisini bu Rahman ismiyle gösterime. Çünkü O bu dünyanın Rahmanı'dır. Bu dünyada Rahman ismi ile tecelli eder. Ahiret de ise Rahim ismi ile tecelli edecektir.

''Rahmetinden dolayı, Allah geceyi ve gündüzü yarattıki geceleyin dinlenesiniz gündüz ise onun lutüf ve kereminden rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.''
Kasas-73

Bu kainat alemini 6 günde muhteşem dizaynı güzelliğiyle bizlere lütfedip yarattı. Mümin kullar için bu dünya alemi bir cennettir.

Bizler için geceyi yaratıp geceyi bizlere dinlenme vakti yapmıştır.

Gündüz de onun lütfü ve keremi ile yeryüzünde insanlar olarak her birimiz rızkını arayıp bulup çalışır çabalarız. Helal ve temiz olan rızıklardan yiyin için diye buyurduğu gibi bizde helal ve temiz rızıklar kazanarak yiyip içip o rızkı bize veren Rabbimize sonsuz şükür ve hamd ederek yaratanımıza olan kulluk görevimizi gereğince yapmaya çalışırız.

Kainat alemininde güneşi yaratıp onunla yeryüzünü gündüz aydınlatsın ve insanlar onun ışığından sıcağından yaralansın diye kullarının hizmetine güneşi görevli kıldı.

Geceyi de Ay'ı yaratıp geceyi aydınlatsın diye yeryüzününde görevli kıldı.

Geceyi de Ay ve yıldızlarla en güzel şekilde yaratıp semayı yıldızların parıltısı ile yeryüzüne güzellik katan Odur.

Bulutları da yaratıp onlardan da insanlara yağmur yağdırarak suyunu rahmetini yeryüzüne tüm canlılara ulaştıran yüce Rahman'dır.

Onun yüceler yücesi merhametinden insanlara ve tüm canlılara da vermiştir.

Bütün canlılar merhameti kendi yavruları için verirler. Onları her daim sarıp sarmalarlar. Bir ömür boyu koruyup kollamak için Allah'u Teala da onları bu dünya aleminde anne-babayı sorumlu ve yükümlü kılmıştır.

"Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir."
Bakara-143

Allah Azze ve Celle biz kullarından beklediği; vermiş olduklarına karşı  bizden sadece şükür ve hamd ister.

İnsanın manevi dünyasında Allah'ın rahmeti tecelli eder. Allah'ın kullarının kalbine vermiş olduğu o merhameti sayesinde din kardeşleri için her türlü infak, hayır ve iyiliği yaparlar.

Gerçekten bu dünya aleminde insan olmayı becerebiliyorsak şayet ki, işte o zaman merhamet ve vicdanda bizim kalbimizde yer eder. Bütün insanlara karşı merhamet ile yaklaşmayı elimizden geleni dilimize düşeni her şekilde yapmalıyız. Gerçek vicdan kalbdir. Vicdan duygusunu merhamet duygusu var olanlar her zaman her koşulda kazanırlar.

Nitekim Alemlere Rahmet Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) buyuruyor ki;

"İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez."
(Müslim, Fedâil, 66; Tirmizi, Birr,
16. Hadis no: 1923)

Peygamberimizin buyurduğu emre uyulmasını söylüyor. Yüce Allah insandaki o din bağını merhamet ve sevgiyle birleştirip görmek istiyor bizden.

Sonsuz rahmet merhamet sahibi olan Allah Azze ve Celle biz kullarına yol göstersin diye göndermiş olduğu sevgili kulum dediği Resûlullah'a onun yüzü suyu hürmetine yaratmış olduğu bu kainat aleminin efendimize bütün isimleri ile O'na tecelli etmiştir.

Kuran'da bununla ilgili Rabbimiz buyuruyor ki;

"Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.
Tövbe-128

"(Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."
Enbiya-107

"Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz."
Nur-56

Rabbimiz bize elçiler gönderip O'na vermiş oldukları emre uyulmasını açık ve net ayetlerle dile getirmiştir.

Son Din İslamdır.

Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa S.A.V'dir.

Son İlahi Kitap Kur'an-ı Kerîm'dir.

Kıyamete kadar geçerli ve hak olan tek kitap Kur'an-ı Kerîm'dir.

Biz müslüman kullar olarak Kur'an'ın emirlerine uyup Peygamber Efendimiz (sav) buyurduğu ve emrettiklerini yaparak doğru yolu bulup bu dünyada cenneti kazanan mümin kullardan olmamızı nasip etsin... Yüce mevlam...

Rahman Sûresi

İlk ayetinde geçen Allah'ın isimlerinden olan Er-Rahman kelimesi sûreye âd olmuştur.

İnsanın kendinde ve dış dünyada görebileceği dinî, dünyevi birçok nimete değinilerek bunların sorumluluğunu idrak etmesi kulluk bilinci içinde hareket etmesi gerektiğinin hatırlatılması sürenin ana konusunu oluşturmaktadır.

Er Rahman diye başlar.

" (O) Rahman'dır."
Rahman-1

"Kur'an'ı O öğretti."
Rahman -2

"İnsanı O yarattı."
Rahman-3

"Ona anlama ve anlatmayı öğretti."
Rahman-4

Ya Rahman İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Dünya ve ahirette Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız bu esma-ı zikri günlük 'Ya Rahman' diyerek 298 defa zikredilir.

Her gün namaz sonrasında bu ism-şerifi 'Ya Rahman' diyerek 100 defa okursa Allah'ın rızasını kazanarak birçok nimetler de ona verilir.

Günlük 40 gün boyunca sessiz sakin bir köşede bu ismi 'Ya Rahman' diyerek 1000 defa zikrederek okursa o kimsenin kalp gözünü Allah açar.

Günlük 5 vakit namazin hemen akebinde bu esma-ı zikri 'Ya Rahman' diye 2500 defa okursa Allah'u Teâla her şeyden onu haberdar eder.

Bir kimse her türlü dilek, istek ve muradına nail olmak istiyorsa bu esma-ı zikri 'Ya Rahman' diyerek günlük 290 defa zikredilir.

Günlük bu esmayı 'Ya Rahman' diye 100 defa zikrederek okuduğunda o kişinin merhamet duygusunda artış olur.

Rahman İsminin Geçtiği Ayetler

BismillahirRahmanirRahim

"En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."
Araf Sûresi - 180

"İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin; hangi isimle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’nundur."
İsrâ Suresi - 110

"Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân’dır."
Ta-ha: 90

"Rahmetim ise herşeyi kuşatmıştır."
Âraf-156

"İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir."
Bakara-163

De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.
Enbiya- 42.

"Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir."
Yunus-57

Böylece Biz seni, kendisinden önce nice ümmetler gelip-geçmiş olan bir ümmete (elçi olarak) gönderdik; sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye. Oysa onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O, benim Rabbimdir, O'ndan başka İlah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve son dönüş O'na'dır."
Ra'd- 30

De ki: "O (Allah) Rahman olan (esirgeyen koruyan)dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz."
Mülk- 29

(Resulullah) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman (olan Allah)dır."
Enbiya-112

Hadis-i Şerifler

"Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca Allah'ı bu şekilde tanıyarak yaşar ve hayatını bu iman ve yaşayış üzere bitirirse cennete girer."
(Tirmizi, "Daavât", 82)

"Şüphesiz ki; Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girer."

 

Rahman İsmi Duası

Ey rahmeti gazabını geçen

RAHMAN!

Annelerin şefkati rahmet denizinde bir damla gibi kalır.

Kullarına bir anneden daha merhametli olan Sensin.

Sen lütfetmesen nimetleri, mahlukât yok olur, gider.

Bütün canlıların rızkını veren Sensin.

Rahmetinden ümidi kesmek ne bedbahtlıktır!

Rahmeti her yeri kuşatan Sensin.

Ey Rahman!

Rahmetinle bütün muhtaçlara yardım et!

Dünya hayatında bizlere sayısız nimetler verdiğin gibi,

Ahirette de cennetin ve Cemâlinle müjdele!

Amin… Amin…. Amin…. Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

1 Yorum

Bir cevap yazın