Esma-i İlahiyeye’nin İnsanoğlunda Tecelli Etmesi Üzerine.

 

2015 Yılında çok değerli bir büyüğümden duyduğum bir bilgi hakkında yazmak hasıl oldu bu cana. Esma-i ilahiyeye’nin insanoğlunda tecelli etmesi yani insanoğlunun yaratılması ile Allah’ın sıfatlarından insanda yer bulması demektir. Güzel olanda her insana baktığımızda Allah’ın kusursuzluğunu görürken, yaratılış açısından birde yaşadıkça insanın diğer güzel yanları ortaya çıkmaktadır.

En temel noktada insan varoluşu ve varlığı ile Allah'ın yaratma isminin El-Hâlık isminin tecellisine mazhar olmuş oluyor. El-Mü’min: Güven veren anlamına baktığımız zaman etrafımızda çok güvendiğimiz arkadaşlarımız ve eş dostlarımızın var olması. El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan. İsmi ile adaleti kendine şiar edinmiş kardeşlerimizin olması savımızı güçlendiriyor. El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren. Rabbimize şükürler olsun her zaman bizleri bol nimetlerle nasiplendirdi. Hayatta biz kullar içinde rızkını paylaşmak ve dağıtmak konusunda o kadar çok istekli kardeşimiz var ki her birine baktıkça Allah’ın isimlerinin gerçekten biz kullar üzerinde tecelli ettiğini görebiliriz.

Hallacı Mansur Allah’u Teâlâ’nın aşkı ile kendinden geçtiği bir sırada; "Enel-Hak dedi. Bu sözün anlamı (Ben Hakkım) demek bazı âlimler bunu ben Allah’ım diyerek yorumladılar ise de (Haktan başka hiç kimse yok) demek istemişti. Bu sözü için katline fetva verildi. Burada demek istediği Allah’ın ilk insanı kendi nefesinden yaratması (Birinci Âyet): “Ve ben O’na (Âdem’e), rûhumdan üfledim.” ile ortaya çıkan insandaki hak tecellisidir.

1-Bediüzzaman said nursi hazretleride bu konuda bizlere ışık tutmuştur ve bir yazısında. İnsanda tecelli eden Esma-i ilahiyeye’nin 70 den fazla olduğunu söylemektedir.

2-İnsanların hatalarından dolayı Allah’ın gazabına uğrama durumu söz konusu olduğu vakit, bu isimler azami derecede tecelli eder diyenlerde var. İşte Nuh Kavmi, Semud kavmi ve Lut Kavminin helak etleri bu isimlerin insandaki tecellisini gösterir. Bunun yanı sıra cennette tecelli etmesi beklenen Esma-i ilahiyeye’lerinde  var olduğu da söylenmektedir.

İnsanlara her baktığımızda Allah’ı görmeliyiz, rabbimizin kusursuzluğunu,  sonsuzluğunu, düzenini ve denizler mürekkep olsa yazmakla bitmeyecek tüm güzelliklerini. Tek başına kaldığınızı düşündüğünüzde hiç bir şeyin anlamı yok. Sevelim, sevilelim iyilikte yarışalım. Birbirimize sırf insan olduğumuz için saygı duyalım, insana yapılan saygısızlığın rabbimize yapıldığını düşünerek hareket edelim.

Bu dünya hepimize yeter.

 

Www.facebook.com/acikvenetinternet

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net4c

Bir cevap yazın