En İyi Eğitimci ve Öğretmen Hz. Muhammed

Allah rızâsı, ahlâk, terbiye, iyilik, komşuluk, tevâzû, kendi için istediğini başkası için isteme, fedâkârlık, fazîlet, kuvvetli ve üstün olma gibi bize iki dünyâ mutluluğunu kazandıran erdemler öğretti. Kendini Sevdirdi, Öğretmenlerin En Sevileniydi.


Peygamberimiz için ilim ve eğitim okadar önemliydiki Mescid-i Nebi'de bir bölüm inşa ettirdi. Bu bölüm, bir muallim olarak gönderilen Resulûllahın Kudsi bir mektebi ve medresesiydi. Çünkü orada bizzat kendisi, İslam'ın yüksek hakikatlerini ders verirdi. Allah'ın her daim alındığı, ilahi vahiy tebliğ edildiği ve açıklandığı İslam'ın ilk öğretim merkeziydi. Buraya "gölgelik" anlamında Suffe; burada kalanlara ise Ashab-ı Suffe denildi. Ashab-ı Suffi'nin ihtiyaçları başta Peygamberimiz olmak üzere diğer müslümanlar tarafından karşılanırdı.

Ashab-ı Suffe, İslam toplumunun ve medeniyetinin oluşmasında çok önemli bir role sahip oldu. Zira bilgilerini, ilk kaynaktan yani ilahi vahyin açıklayıcısı olan Habibe ekremden öğreniyor; bunları farklı yerlerde anlatarak İslam'ın yayılmasında ve doğru öğrenilmesinde büyük katkı sağlıyorlardı. Onlar, İslam'ı tebliğ ile görevli ilk öğretmenler ve davetçiler olma şerefine erdiler.

Çocuk eğitimi konusunda en güzel örnek Peygamberimizdir (sav). Beyin gelişimi, çocuk psikolojisi, toplum sosyolojisi ile ilgili bildiğimiz herşeyi, o güzel insanın hem de en güzel şekilde uyguladığını görüyoruz.

Peygamberimiz (sav) en sevilen öğretmendi. Büyük, küçük herkes onu canından çok seviyordu. Sahabe-i Kiram, ona “Anam, babam, canım sana fedâ olsun yâ Rasûlellâh!” diye hitâb ediyordu.

Nebî (sav) hem gönüllere hem beyinlere hükmetti. Kâlplerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefislerin terbiyecisi oldu. “Ben öğretmen olarak gönderildim.” buyurdu. Ve ashabına kendini kendini sevdirdi.

Yeterince dikkat uyandırdıktan sonra:  “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emîn olduğu kimsedir.” buyurdu.

Sonra mümin kimdir diye sordu. Ashab yine, Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine şunları söyledi: “Müminlerin canları ve malları husûsunda kendisinden emîn olduğu kimsedir.”

Kur’ân’da,

"Allah, insana kaldıramayacağı yükü yüklemez" (2/286) 

"Muhakkak ki zorluktan sonra bir kolaylık vardır." buyrulur. (94/5)

Psikologlar, sözün söyleniş biçiminin sözün özünden önemli olduğunu ifade ediyorlar. Yapılan araştırmalara göre, insanlar arası iletişimde; % 7 oranında kelimeler, % 38 oranında ses tonu ve % 55 oranında jest, mimik ve vücut dili rol oynuyor.

Bütün bunlardan şunu anlıyoruz ki; Peygamberimiz en güzel insan, en güzel örnek, en güzel öğretmendir. Ve şunu eklemekte yarar var. En etkili öğrenme biçimi. İnsan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar, ama yaptığını öğrenir...

Öğretmenliği iki kategoride ele alırsak;

a) Ahlâkî açıdan iyi bir öğretmen:

1-Peygamber ahlaklıdır. Talebesine şefkatli davranır,

2- Resûl-i Ekrem'in yolunda ve usûlünde yürür,

3- Daima doğru yolu gösterir ve nasihatlerde bulunur,

4- Talebeye zekâsının müsait olduğu derecede ilim verir,

5- Daima kendini yeniler, çok okur, okuduklarıyla ve ilmiyle amel eder, bildiklerini yaşar,

6-İlimden maksadın Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu söyler.


b) Meslekî açıdan iyi bir öğretmen:

1-İyi bir öğretmen, konu alanını çok iyi bilir ve bildiklerini öğrenciye etkili bir biçimde aktarır,

2-Öğrenciyi anlar, Onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenler,

3-Öğrenciyi çalışmaya karşı tahrik eder,

4-Öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu kabul edip, her öğrenci ile imkân dahilinde ayrı ayrı ilgilenir,

5-Öğrenciye rehberlik yapar, sorunlarının farkında olur,

6-Elinden geldiğince yardım eder, öğrencisini ve öğretmeyi sever.

7-Öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurur.

Peygamberimizin yolunda giden ve bu şuurda olan, bütün öğretmenlerimizin acikve.net olarak öğretmenler gününü kutluyoruz.

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet


Bir cevap yazın