Ehl-i Sünnet İtikâdında Olmak İçin Bilinmesi Gereken 22 Husus

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ehl-i Sünnet için şöyle söylemiştir: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri müstesna geri kalanları cehennemlik olacaklardır.”  Bu sözleri işiten Eshab-ı Kiram (Sahabelere verilen isim) sormuştur: “Ey Allah’ın Rasulü bunlardan, kurtulacak olanlar hangisidir?”  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "Benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir.” diyerek suâli yanıtlamıştır. (İbn-i Mace, Tirmizi , Ebu Davud )

Peygamber Efendimizin bu Hadis-i Şerifine göre Ümmet, 73 tümene/parçaya ayrılacak ve bu ayrılan fırkalardan birisi müstesna tutularak diğerleri cehenneme gidecektir. Böylece cennete gidecek tek topluluğun Peygamber aleyhisselâmın ve sahabelerin izinden gidecekler olduğu ortaya konmuştur. Yani Ehl-i Sünnet, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket eden ve sahabeleri yani Eshab-ı Kiram'ı kendine örnek alanlara denir. Bu kimseler Müslümanların yüzde 90'lık bir kısmını kapsamaktadır. Aslında Sünnilik olarak bilinmektedir. Saygın kitaplarda 'Ehl-i sünnet vel cemaat' olarak anılan bu durum islam alimleri tarafından 'İtikatta ayrılık olmaz.' denilerek icma ile hasıl olan hükümlerle birlikte hadis-i şerifleri bir sisteme oturtmuşlardır. İşte www.acikve.net olarak bu yazımızda Ehl-i Sünnet İtikâdına  sahip olmak isteyenlerin bilmesi gereken 22 hususu işledik...

EHL-İ SÜNNET İTİKÂDINDA OLMAK İÇİN ŞU HUSÛSLARA DİKKAT ETMELİDİR:

1- Allahü teâlânın sıfatları vardır. Ve zâtından ayrıdır.

2- İman artmaz ve azalmaz.

3- Büyük günah işlemekle iman gitmez.

4- Gayba iman esastır.

5- İmân konusunda kıyas olmaz.

6- Allahü teala cennette görülecektir.

7- Tevekkül imânın şartıdır.

8- Ameller (ibadetler) imândan parça değildir.

9- Kadere iman, îmânın şartıdır.

10- Amelde dört mezhebden birine tâbi olmak şarttır.

11- Eshâb-ı kirâmı ve ehl-i beyti ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek ve saygılı olmak şarttır.

12- Dört halifenin üstünlükleri, hilafet sırasına göredir.

13- Namaz, oruç, sadaka gibi nafile ibadetlerin sevabını başkasına hediye etmek caizdir.

14- Mi'râc: ruh ve beden olarak yapılmıştır.

15- Evliyânın kerameti hakdır.

16- Şefâ'at hakdır.

17-Mest üzerine mesh caizdir.

18-Kabr suâlı vardır.

19-Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır.

20-İnsanları ve işlerini de Allahü teala yaratır. İnsanda irade-i cüz'iyye vardır.

21- Rızık helalden de olur haramdan da olur.

22-Velilerin ruhları ile tevessül edilir ve onların hatırına dua edilir.

Yararlanılan Kaynak: Hüseyn Hilmi Işık-Namaz Kitabı

Bir cevap yazın