Efendimiz’in (Sallallahü Aleyhi Ve Sellem) Kutlu Yolculuğu

İnsanlığın iftihar tablosu Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)insanlık için örnek bir hayat yaşadı. O’nun ”sonsuz kudret sahibi olan Allah’a yemin ederim ki,sizden hiç biriniz beni babasından,evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, iman etmiş sayılmaz.”hadisi bir ölçü olarak karşımızda duruyor.Efendimiz’i sevmemiz için  O’nu(s.a.v) tanımak da öncelikle hayatını öğrenmekten geçiyor. Bu kronoloji ile Allah Resulü’nün hayatında önemli yer tutan hadiseler, mekanları ile birlikte gözümüzde canlanacaktır.

571 FİL VAKASI

Yemen valisi Ebrehe Kabe’yi yıkmaya geldi. Önce Mamud adlı fil Kabe’ye yürümekten vazgeçti ardından gökyüzünde beliren EBABİL kuşları attığı taşlarla orduyu bozguna uğrattı.

20 NİSAN 571 KUTLU DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Rabiülevvel ayının 12’si Pazartesi günü, tan yerinin aydınlığa durduğu bir demde,dbütün karanlıkların aydınlığa kavuşacağı Efendimiz Hz.Muhammed(s.a.v) nin kutlu doğumu gerçekleşti. O gece Kabe’de ki putlar baş aşağı yere düştü. Fars’ta ki Kisra sarayının 14 sütunu yıkıldı. Mukaddes bilinen Save gölünün suyu çekildi. İstahrabad’da bin yıldır yanan ateş sönüp tarihe karıştı.

Sütanneye verildi

Mekke’lilerin adetine göre henüz yaşını doldurmadan, daha gürbüz büyümesi ve pürüzsüz bir dil öğrenmesi amacıyla sütannelik yapması için Beni Sa’d yurdundan Hz.Halime’ye verildi.

575 MEKKE’ye GERİ DÖNDÜ

Beş yaşına geldiğinde ailesine geri teslim edildi.

576 Hz.AMİNE VEFAT ETTİ

Hz.Amine, Peygamberimiz ve dadısı Ümmü Eymen’i yanına alarak Hz.Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gitti. Dönüşte Mekke ve Medine arasındaki Ebva’da vefat etti. Efendimiz’i dedesi Abdülmuttalib himayesine aldı.

578 ABDÜLMUTTALİB VEFAT ETTİ

Vasiyeti gereği Nebiler Serveri’ni Ebu Talib himayesine aldı.

581 ECYAD TARAFLARINDA ÇOBANLIK YAPTI

583 EBU TALİB’le ŞAM’a GİTTİ

Kervan Kudüs’le Şam arasındaki Busra’da mola verdi.Burada Bahira isimli rahip,bir bulutun kervanı kızgın güneşten koruduğunu görünce Allah Resulü’nün beklenen Nebi olduğunu anlafı.Ebu Talib,Bahira’nın tavsiyesiyle Efendimiz’i alıp Mekke’ye geri döndü.

590 HİLF’UL-FÜDUL CEMİYETİNE KATILDI

AllahResulü,mazlumlara yardım amacıyla kurulan Hılfu’l Füdul (Faziletliler Antlaşması)cemiyetine katıldı.

595 Hz.HATİCE İLE EVLENDİ

25 yaşındayken ticaretle meşgul olan Hz.Hatice’nin kervanının başında Şam’a gitti. Allah Resulü ile Hz.Hatice (r.a)validemiz üç yıl sonra evlendi. Efendimiz’in Hz.Hatice’den Kasım, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

606 KUREYŞLİLERE HAKEMLİK YAPTI

Kureyşliler arasında Kabe ‘nin onarımı sırasında Hacer’ül Esved’in yerine konulması hususunda anlaşmazlık çıktı. Kureyşlilerin Muhammed’ül Emin ismini verdikleri Nebi’ller Nebi’si,(s.a.v) taşı bir bezin üstüne koyarak birlikte taşımalarını söyleyerek anlaşmazlığı giderdi. Hacer’ül Esved’i şimdiki yerine kendisi yerleştirdi.

610 PEYGAMBERLİK VAZİFESİ VERİLDİ.

40 yaşında iken Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda peygamberlikle görevlendirildi.Alak Suresi’nin ilk beş ayeti nazil oldu. Hz Hatice, Hz.Ebubekir, Hz.Ali ve Hz.Zeyd ilk müslümanlar arasına katıldı.

613 AÇIKTAN DAVET BAŞLADI

Üç yıl gizli davetten sonra emrolunması üzerine yakın akrabalarına tebliğ için yemek verdi.Safa Tepesi’ne çıkıp açıktan tebliğ yaptı. Tebliğin ardından müşriklerin baskısı arttı.

615 HABEŞİSTAN’a HİCRET EDİLDİ

Ağır baskı ve işkenceler üzerine Hz.Osman liderliğindeki on beş Müslüman, Habeşistan’a hicret etti. Mekke’de kalnlar Daru’l-Erkam’a sığındı.

616 HABEŞİSTAN’a İKİNCİ HİCRET YAPILDI

Habeşistan’a ikinci hicret yapıldı.On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz.Cafer önderliğinde Habeşistan’a gitti.Aynı yıl Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla rahatlayan ashab Daru’l-Erkam’dan ayrıldı.

617 KUREYŞLİLER HAŞİMOĞULLARI’na BOYKOT KARARI ALDI

Kureyşliler Haşimoğulları’na boykot kararı aldı. Kabe’nin duvarına da asılan kararla birlikte müşrikler Ebu Talib mahallesinde toplanan müslümanlarla sosyal ve ekonomik ilişkiyi kesti.

619 ÜÇ YILLIK BOYKOT SONA ERDİ

Boykottan kısa bir süre sonra Efendimiz’in amcası Ebu Talib hayatını kaybetti. Ardından Hz.Hatice validemiz vefat edince bu yıla hüzün yılı denildi

620 ŞEVVAL AYINDA TAİF’E GİTTİ

Allah Resulü(s.a.v)Şevval ayında islama davet için Mekke yakınındaki Taif’e gitti.Buradaki halk tarafından kötü karşılandı. Hac mevsiminde Medine’li Hazrec kabilesinden altı kişi Efendimiz(s.a.v) ile görüşüp müslüman oldu.

621 İSRA VE Mİ’RAC OLAYI GERÇEKLEŞTİ

İki Cihan Serveri üzerine bindiği Burak’la önce Mescid-i Aksa’ya gitti,ardından Mirac’a yükseldi.Beş vakit namaz farz kılındı.Birinci Akabe biatı yapıldı. Evs ve Hazrec kabilelerinden on iki kişi Müslüman oldu. Medine’liler, Mina’da ki Akabe adı verilen yerde Efendimiz(s.a.v)’e biat etti.Allah Resulü, İslam’ı anlatması için Hz.Mus’ab’ı Medine’ye gönderdi.

622 İKİNCİ AKABE BİATI YAPILDI,MEDİNE’ye HİCRET EDİLDİ

75 kişilik Evs ve Hazrecli Akabe’de buluşarak Allah Resulu’ne biat etti Medine’lilerin daveti üzerine Müslümanlar Medine’ye hicret etmeye başladı. Kuba Mescidi inşa edildi.Ranuna vadisinde ilk cuma namazı kılındı. Resulullah Medine’de Ebu Eyyub el-Ensari’nin evine yerleşti. Hicri takvim kullanılmaya başlandı.

623 KIBLE YÖNÜ KABE’ye ÇEVRİLDİ

Muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik tesis edildi.Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i Haram’a(Kabe) çevrildi.

624 İSLAMIN İLK HARBİ BEDİR SAVAŞI YAPILDI

Cehaletin babası Ebu Cehil öldürüldü. Ramazan orucu ve zekat farz olundu.İlk bayram namazı kılındı.

625 UHUD MUHAREBESİ YAPILDI 

Müşrikler, Ebu Süfyan’ın komutasında Medine üzerine yürüdü.Yetmiş hafız pusuya düşürülerekşehid edildi.Arap kabilelerine davet için gönderilen on sahabenin şehit edildiği er-Reci faciası ve yine dini öğretmek üzere Necid’e gönderilen yetmiş hafızın pusuya düşürülerekşehid edildiği Bi’ru Maune faciası meydana geldi.İçki haram kılındı. Hz.Hasan dünyaya geldi. Efendimiz’in hanımlarından Hz.Zeyneb binti Huzeyme(r.a) vefat etti.

627 HENDEK SAVAŞI YAPILDI

Medine’nin etrafına hendekler kazıdım. Müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Hac farz kılındı.

628 HUDEYBİYE ANTLAŞMASI YAPILDI

Müslümanlar Kabe ziyareti için Mekke’ye doğru yola çıktılar. Müslümanların Kabe’ye gelmesini istemeyen müşrikler, Efendiz’e heyet göndererek anlaşma imzalamak istediklerini ilettiler. Allah Resulü,ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünen ancak daha sonra lehine dönen Hudeybiye antlaşmasını kabul etti.Fetih suresi nazil oldu. Hudeybiye Antlaşmasına göre taraflar 10 yıl harb etmeyecek. Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecek, gelecek sene Kabe’ye gelebileceklerdi. Bu anlaşma Müslümanlar için siyasi bir zaferdi. Müşrikler islam devletini tanımış oluyordu. Ayrıca ateşkes sayesinde Efendimiz zamanın hükümdarlarını islama davet fırsatını da bulacaktı. Aynı yıl yahudi bir kadın Resulullah’ı zehirlemeye kalkıştı.Mut’a nikahı yasaklandı. Mekke’den Habeşistan’a göçen Müslümanlar Medine’ye döndü.

629 İSLAM’a DAVET MEKTUPLARI GÖNDERDİ

Efendimiz Bizans ve Sasani imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve islama davet mektupları gönderdi. Hayber savaşı yapıldı. Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler islam davetine tabi oldu. Müslümanlar Kabe’yi ziyaret etti. Halid bin Velid ve Amr bin As Müslüman oldu. Rumlara karşı Mute seferi düzenlendi. İslam sancaktarı Zeyd bin Harris, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revaha ardı ardına şehit düştü.

630 MEKKE FETHEDİLDİ, KABE PUTLARDAN TEMİZLENDİ

İnsanlığın iftihar tablosu(s.a.v) O’rane’de ihrama girerek umre yaptı. Fethin ardından Kureyş’in hemen hemen tamamı islam ile şereflendi.Müslüman bölgelerine vali ve zekat tahsil memurları göderildi. Taif muhasara altına alındı.Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Sefere katılmayan münafıkların toplandığı Mescid-i Dırar, Fahr-i Kainat’ın emriyle yıkıdı. Aynı yıl yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderildi. Bütün kabilelerden gelen heyetler, Müslüman oluklarınıarz etti.Bu yıl Senetü’l-Vüfud(Heyetler Yılı) olarak adlandırıldı.

631 Müslümanlar, Hz.Ebu Bekir’in (ra) yönetiminde hac yaptı. İslam dini, bütün Arap Yarımadasına yayıldı.

632 EFENDİMİZ s.a.v AHİRETE İRTİHAL ETTİ

(İlk ve son)haccını yaptı. Bu hac da Allah Resulu s.a.v yaklaşık yüzbin kişiye Veda Hutbesi ni okudu. Hicri 13 Rebi’ul-evvel 11,Miladi8 Haziran 632 Pazartesi günü insanlığın iftihar tablosu vefat etti.

RABBİM ŞEFAATİNDEN MAHRUM ETMESİN İNŞALLAH

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

 


Bir cevap yazın