Efendimizin Kutlu Yolculuğu

Mekke-i Mükerreme

İnsanlığın iftihar tablosu Efendimiz Hz. Muhammed (SallahuAleyhiVesselem) İnsanlık için örnek bir hayat yaşadı. O’nun “Sonsuz bir kudret sahibi olan Allah’a yemin ederim ki, sizden hiçbiriniz beni babasından evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.” Hadisi bir ölçü olarak karşımızda duruyor. Efendimiz’i sevmemiz için onu tanımamız gerekiyor. O’nu (Sallahu aleyhi vesselemi ) tanımakta öncelikle hayatını öğrenmekten geçiyor. Bu kronoloji ile Allah’ın Resulü’nün hayatında yer tutan önemli hadiseler mekanlarıyla birlikte gözümüzde canlanacaktır.

20 Nisan 571

Istahrabad’da bin yıldır yanan ateş sönüp tarihe karıştı.

FARS

20 Nisan 571

Farsda’ki Kısrâ sarayının 14 sütunu yıkıldı.

20 Nisan 571

Mukaddes bilinen Sâve gölünün suyu çekildi.

20 Nisan 571

Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselemin Kutlu Doğumu Gerçekleşti.

KÂBE

571 Fil vakası meydana geldi.

Yemen valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkmaya geldi. Önce Mahmut adlı fil Kâbeye yürümekten vazgeçti ardından gökyüzünde beliren Ebabil kuşları attığı taşlarla Kâbeyi bozguna uğrattı.

20 Nisan 571

Kutlu Doğum Gerçekleşti.

Rebiulevvel ayının 12’si pazartesi günü tan yerinin aydınlığa durduğu bir demde, bütün karanlıkların aydınlığa kavuşacağı Efendimiz Hz.Muhammed’in (sallahu aleyhi vessellem)kutlu doğumu gerçekleşti.O gece Kâbedeki putlar baş aşağı yere düştü. Fars’daki Kısra sarayının 14 sütunu yıkıldı. Mukaddes bilinen Sâve gölünün suyu çekildi. İstahrabad’da bin yıldır yanan ateş sönüp tarihe karıştı.

Süt Anneye Verildi

Mekkelilerin adeti üzerine henüz yaşını doldurmadan daha gürbüz büyümesi ve pürüzsüz bir dil öğrenmesi amacıyla sütannelik yapması için Benî Sa’d yurdundan Hz.Halime’ye verildi.

575 Mekke’ye Geri Döndü

5 yaşına geldiğinde ailesine teslim edildi.

576 Hz. Amina Vefat Etti

Hz.Amina Peygamberimiz ve dadısı Ümmü Eymen’i yanına alarak Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gitti. Dönüşte Mekke ve Medine arasındaki Ebva’da vefat etti.Efendimiz’i dedesi Abdulmutalip himayesine aldı.

578 Abdulmuttalip vefat etti

Vasiyet gereği Nebiler Serveri’ni Ebu Talip himayesine aldı.

581

Ecyad taraflarında çobanlık yaptı.

583 Ebu Talip’le Şam’a gitti.

Kervan Kudüs’le Şam arasındaki Busra’da mola verdi. Burada Bahire isimli rahip, bir bulutun kervanı kızgın güneşten koruduğunu görünce Allah Resülu’nun beklenen nebi olduğunu anladı. Ebu Talip Bahira’nın tavsiyesiyle Efendimiz’i alıp Mekke’ye geri döndü.

590 Hilfu’l Füdul Cemiyetine Katıldı.

Allah Resulu mazlumlara yardım amacıyla kurulan Hilfu’l-Fudul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine katıldı.

595 Hz. Hatice ile evlendi.

25 yaşındayken ticaretle meşgul olan Hz.Hatice’nin kervanı başında Şam’a gitti. Allah Resülu ile Hz.Hatice(r.anha)validemiz üç yıl sonra evlendi. Efendimizin Hz.Hatice’den Kasım, Zeynep, Rukiyye,
Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında 6 çocuğu oldu.

606 Kureyşlilere Hakemlik Yaptı

Kureyşliler arasında Kâbe’nin onarımı sırasında Hacerü-l Esved’in yerine konulması hususunda anlaşmazlık çıktı. Kureyşlilerin Muhammed’ül Emin ismini verdikleri Nebiler Nebi’si,(sallahu aleyhi vesselem) taşı bir bezin üzerine koyarak birlikte taşımalarını söyleyerek anlaşmazlığı giderdi. Haceru-l Esved’i şimdiki yerine kendisi yerleştirdi.

610 Peygamberlik Vazifesi Verildi.

40 yaşında iken Nur Dağında’nki Hîra Mağarası’nda Peygamberlikle görevlendirildi.

Âlak süresi’nin ilk beş ayeti nazil oldu.

Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd ilk müslümanlar arasına katıldı.

617

Kureyşliler Haşimoğulları’na;

Boykot Kararı Aldı.

Kureyşliler Haşimoğuları’na boykot kararı aldı. Kâbe’nin duvarına asılan kararla birlikte müşrikler Ebu Talip mahallesinde toplananmüslümanlarla sosyal ve ekonomik ilişkiyi kesti.

616 Habeşistan’a İkinci Hicret Yapildi

Habeşistan’a ikinci hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz.Cafer önderliğinde Habeşistan’a gitti. Aynı yıl Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in müslüman olmasıyla rahatlayan ashab Daru’l-Erkam’dan ayrıldı.

615 Habeşistan’a Hicret Edildi

Ağır baskı ve işkenceler üzerine Hz.Osman liderliğindeki on beş müslüman Habeşistan’a hicret etti. Mekke’de kalanlar Daru’l-Erkam’a sığındı.

613 Açıktan Davet Başladı

Üç yıl gizli davetten sonra emrolunması üzerine yakın akrabalarına tebliğ için yemek verdi.

Sâfa Tepesine çıkıp açıktan tebliğ yaptı.Tebliğin ardından müşriklerin baskısı arttı.

619 Üç Yıllık Boykot Sona Erdi

Boykottan kısa bir süre sonra Efendimiz’in amcası Ebu Talip hayatını kaybetti ardından Hz.Hatice validemiz vefat edince bu yıla Hüzün Yılı denildi.

620 Şevval Ayında Taif’e Gitti

Allah’ın Resulu (sallahu aleyhi vessellem)Şevval ayında islama davet için Mekke yakınındaki Taif’e gitti. Buradaki halk tarafından kötü karşılandı. Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden altı kişi Efendimizle görüşüp Müslüman oldu.

621 İsrâ ve Mi’raç Olayı Gerçekleşti

İki cihan serveri üzerine bindiği Burak’la önce Mescid-i Aksa’ya gitti ardından Miraç’a yükseldi. Beş vakit namaz farz kılındı.

Birinci Akabe biatı yapıldı. Evs ve Hazrec kabillerinden 12 kişi müslüman oldu. Medineliler Mina’daki Akabe adı verilen yerde Efendimiz’e biat etti.

Allah Resülu İslam’ı anlatması için Hz. Mus’ab’ı Medineye gönderdi.

622 İkinci Akabe Biatı Yapıldı.

Medine’ye hicret edildi.

25 kişilik Evs ve Hazrecli Akebede buluşarak Allah Resülu’ne biat etti. Medinelilerin daveti üzerine Müslümanlar Medine’ye hicret etmeye başladı. Kuba Mescidi inşa edildi. Rânûna vadisinde ilk cuma namazı kılındı. Resülullah Medine’de Ebu Eyyup el-ensari’nin evine yerleşti. Hicri takvim kullanılmaya başlandı. Mescid-i Nebevi inşaasına başlandı. İlk ezan okundu.

Kuba Mescid-i

623 Kible Yönü Kâbe’ye Çevrildi.

Muhacirlerle Ensarlar arasında kardeşlik tesis edildi. Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Küduste’ki Mescid-i Aksa’dan Mekke-i Mükerremde’ki Mescid-i Haram-a (Kabe) çevrildi.

624

İslamın ilk harbi Bedir Savaşı yapıldı.
Cehaletin babası Ebu Cehil öldürüldü. Ramazan orucu ve zekat farz oldu. İlk bayram namazı kılındı.

625 Uhud Muharebesi Yapıldı

Müşrikler Ebu Sufyan komutasında Medine üzerine yürüdü.
70 hafız pusuya düşürülerek şehit edildi
Arap kabilelerine davet için gönderilen on sahabenin şehit edildiği er-Reci faciası ve dini öğretmek için Mescide gönderilen 70 hafızın pusuya düşürülerek şehit edildiği Bi’ru Maune faciası meydana geldi içki haram kılındı. Hz.Hasan dünyaya geldi. Efendimizin hanımlardan Hz.Zeynep binti Huzeyine (r.ânha)vefat etti.

Uhud Savaşı (625)

Müşrikler Ebu Süfyan’ın komutasında Medine üzerine yürüdü. Müslümanların 4 katı olan müşrikler savaşın ilk safhasında bozguna uğradı. Ancak Efendimiz’in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçuların ganimet toplamak için görevlerini terk etmeleri üzerine aralarında Hz.Hamza’nın (r.a)da yer aldığı 70 sahabe şehit oldu.
İki ateş arasında kalan İslam ordusu Uhud’un eteklerine çekiliyor.

Uhud Dağı…

627 Hendek Savaşı Yapıldı

Medine’nin etrafına hendeklar kazıldı. Müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı.

Hac farz kılındı.

628 Hudeybiye Anlaşması Yapıldı

Müslümanlar Kâbe ziyareti için Mekke’ye doğru yola çıktı. Müslümanlar’ın Kâbe’ye gelmesini istemeyen müşrikler, Efendimiz’e heyet göndererek anlaşma inzalamak istediğini iletti. Allah Resülu ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünen ancak daha sonra lehine dönen Hudeybiye Anlaşmasını kabul etti. Fetih suresi nazil oldu. Hudeybiye anlaşmasına göre taraflar 10 yıl harp etmeyecek. Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecek,gelecek sene Kâbe’ye gelebileceklerdi. Bu anlaşma Müslümanlar için siyasi bir zaferdi. Müşrikler İslam devletini tanımış oluyordu. Ayrıca ateşkes sayesinde Efendimiz zamanın hükümdarlarını Islâm’a davet fırsatını bulacaktı.
Aynı yıl yahudi bir kadın Resulullah’ı zehirlemeye kalkıştı. Mut’a nikâhı yasaklandı. Mekke’den Habeşistan’a göçen Müslümanlar Medine’ye döndü.

629 İslâm’a Davet Mektupları Gönderildi

Efendimiz Bizans ve Sâsâni imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları gönderdi.

Hayber Savaşı Yapıldı

Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslâm devletine tabi oldu.
Müslümanlar Kâbe’yi Ziyaret Etti
Halid bin Velid ve Amr bin As Müslüman oldu.Rumlara karşı Mute seferi düzenlendi. İslam sancaktarı Zeyd bin Harise;Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha ardı ardına şehit düştü.

630 Mekke Fethedildi.

Kâbe Putlardan Temizlendi.

İnsanlığın iftihar tablosu (sallahu aleyhi vessellem) Peygamberimiz ihrama girerek umre yaptı. Fethin ardından Kureyş kabilesi hemen hemen tamamı İslâm’la şereflendi. Müslüman bölgelere Kabe’ye zekatı için tahsili memurlar gönderildi.Taif muhasara alınmına el koydu. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Sefere katılmayan muhasar toplandığı Mescidi Dirar, Fahri Kainat emriyle yıkıldı. Bu yıl 70 kadar kabileye heyetler ve müslümanlar gönderildi. Bu kabilelerden gelen heyetler müslüman olduklarını arz etti. Senetü’ Vüfud (Heyetler vird olarak adlandırıldı)

631

Müslümanlar Hz. Ebubekir’in ( r.a) yönetiminde Hac yaptı.

İslam Dini Bütün Arap Yarımadasında Yayıldı.

632 Efendimiz Ahirete İrtihal Etti.

İlk ve  son haccını yaptı. Bu hacda Allah Resülu (saallahu aleyhi vesselem) yaklaşık yüz bin kişiye veda hutbesini okudu. Hicri 13. Rebi’ul-evvel 11, Miladi 8 Haziran 632 pazartesi günü İnsanlığın iftihar tablosu vefat etti.

Salat Sana Selam Sana Ey Yüce Resul

Salat  Sana Selam Sana Ey Allah’ın Nebisi

Salat Sana Selam Sana Ya Emin-el Mubin’nin…

BİR DUA

Rabbim cennette Peygamberimizin şefaatine nail olan kullarından eylesin bizleri inşaAllah…

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twittter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın