Ebu Eyyub el-Ensarî Kimdir?

Ebu Eyyub el-Ensarî

Ebu Eyyub el-Ensarî, tam adı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensarî (ö. 672, Konstantinopolis [İstanbul], Medineli ilk müslümanlardan.

Hazreç kabilesinin Neccari kolundan olan Ebu Eyyub, Hicret'ten iki yıl önce Mekke'ye giderek Müslüman oldu. 622'de Medine'ye hicret eden Hz. Muhammed'i yedi ay evinde konuk etti. Daha sonra da yanından ayrılmayarak vahiy kâtipliğini yaptı. Peygamberin sancaktarı olarak bütün savaşlara katıldı.

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra İslamdan dönenlere karşı Hz. Ebubekir'in yanında yer aldı.

Hz. Osman döneminde (644-656)  çıkan karışıklıkların dışında kaldı; halifenin evine hapsedilip imamlık görevini yapması engellenince, Hz. Ali'nin isteği üzerine halife adına imamlık görevini yerine getirdi. Hz. Ali döneminde de (656-661)  Haricilere karşı halifeyi destekledi. Kûfe'yi merkez durumuna getiren Hz. Ali onu Medine kaymakamlığına getirdi.

Ebu Eyyub el-Ensarî, Emeviler döneminde Konstantinopolis kuşatmasına katıldı ve kuşatma sırasında hastalanarak öldü. Vasiyetine uyularak İslam ordularının ilerleyebildiği en ileri noktaya gömüldü. Bugün adıyla anılan semte (Eyüp)'de bulunan türbesi, Müslümanların önemli bir ziyaret yeridir.

Eyüp Sultan Türbesi

Eyüp Sultan Camisi'nin hemen bitişiğinde Ebu Eyyub el-Ensarî'nin Türbesi bulunur.

2 Yorum

  1. Eyüp Sultan'ın tam ismi bumuymuş. Cidden çok fazla bilgi eksikliğmiiz var neler yapacağız 🙂

Bir cevap yazın