DÜNYANIN İLK GÖZ İÇİ ROBOTİK CERRAHİSİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

"OXFORD ÜNİVERSİTESİNDEN BİR GRUP CERRAH, DÜNYADA İLK KEZ ROBOT DESTEKLİ GÖZ İÇİ CERRAHİSİNİ İNSAN GÖZÜNDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Oxford Üniversitesi Biyomedikal Araştırma Merkezi tarafından fonlanan randomize çalışmada 6 hastaya standart manuel cerrahi uygulanırken 6 hastaya robotik cerrahi uygulandı. Çalışmada tüm hastalara genel anestezi altında aynı cerrahi işlem uygulandı (internal limitan membran soyulması ya da epiretinal membran temizliği), Robatik cerrahi gerçekleştirilen hastalarda ortalama cerrahi süresi 213 saniye, standart manuel cerrahi uygulan grupta ise 130 saniye oldu. Operasyon sırasında robatik cerrahi grubunda iki retinal mikrohemoraji ve bir retinal yırtık oluşumu görülürken, manuel grupta 5 retinal mikrohemoraji ve 2 retinal yırtık izlendi. Sonuç olarak her iki grupta da cerrahi başarı ile sonuçlandı ve herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Cerrahiyi gerçekleştiren ekipten Dr. Robert MacLaren istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da robotik cerrahi uygulanan hastalarda ameliyat esnasında görülebilen retinal kanamanın daha az sayıda görüldüğünü ifade etti.  Dr. MacLean şu şekilde devam etti: "Robotik teknoloji ile insan elinin kapasite ve yeteneğinin ötesine geçmek mümkün olabilecek. Robotik bir cerrahi sistem, retinanın altına gerçekleştirilecek olan operasyonlarda ya da gen terapisi veya kök hücre enfeksiyonları gibi retinanın altına yapılacak olan enfeksiyonlar sırasında çok büyük avantajlar sağlayacak."

http://www.instagram.com/acikvnet

http://www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın