Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir?

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, Afrika nehirlerinin babasıdır. Ekvatorun güneyinden doğar ve kuzeydoğu Afrika'dan Akdeniz'e akmakması için kuzeye doğru akar. Nehir havzası Kenya, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Burundi, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mısır'ın ekili kısmıdır. Burundi'deki Kagera Nehri bunun en uzak kaynağıdır. Etiyopya, Beyaz Nil, Jakar göllerine ait Victoria and Albert Nehri Nil nehrinin kaynağıdır.

Nil Nehri'nin Özellikleri Nelerdir?

Nil Nehri suyu, Mısır'ın en yoğun nüfuslu tarım alanlarının tümünü destekler. Sudan'daki hemen hemen tüm ticari mahsullerin sulanmasını sağlıyor ve havza boyunca navigasyon ve hidroelektrik için yaygın olarak kullanılıyor.

Nehir, Mısır'a 5.000 yıldan uzun süre ulaşım, verimli topraklar, yiyecek ve tatlı su sağlıyor ve bugün Mısır nüfusunun yaklaşık % 95'i hala nehrin etrafında yaşıyor.

Nil boyunca Uganda, Sudan, Mısır, Zaire, Kenya, Tanzanya, Ruanda, Etiyopya ve Burundi gibi dokuz Afrika ülkesinde nehir güneyden kuzeye uzanıyor, nehrin güneyden kuzeye doğru akması birçok insanın tersine görünebilir, ancak suyun akışının coğrafi yönlendirme ile ilgisi yok. Nehirler sadece yüksekten düşüğe doğru akar, böylece Afrika'daki yüksek zemin güney ve düşük kuzeydedir.

Ek olarak, Nil Nehri yörüngesi, bataklıklar, dağ yükseklikleri, çöl, savan, yağmur ormanları ve dağlık alanlar da dahil olmak üzere sayısız manzaraya bakan dokuz ülkeden uzun ve karmaşıktır. Başlıca kollarından biri olan Beyaz Nil ve Mavi Nil, Ruanda'daki yeni orijinli kaynaktan akıp, Victoria Gölü'ndeki ana kaynaktan akabilir. Nil, Sudan'daki Hartum'a ulaştığında, Etiyopya dağlarından gelen Mavi Nil'in sularıyla tanışır. Ra nehrinden başka Nil'in en büyük ve tek nehri, Sudan'ın doğu kesiminde Nil tarafından atılan Atbara Nehri'dir. Beyaz Nil, nehrin en uzun kısmı iken, Mavi Nil nehrin toplam su kaynağının yaklaşık üçte ikisini sağlar.

 


Bir cevap yazın