Dünyanın En Dayanıklı Hayvanları: Tardigrad

Tardigrad "yavaş hızda" anlamına geliyor. Bu lakabı kaplumbağa gibi yavaş canlılarda kullanan bilim dünyası 1800'lü yılardan beri mikroskobik hayvanlar için de kullanıyor. Peki, bu Targidrad nedir? Nasıl bir canlıdır?

 • Su ayısı ya da yosun domuzcuğu olarak da
  bilinen tardigradlar sekiz bacaklı hayvanlardır. Boyutları  0,5 milimetre kadar olan bu küçük hayvanlar dünyanın her yerinde, farklı ortamlarda yaşayabiliyor.
 • Tardigradlar diğer canlılar için öldürücü olan aşırı sıcak ve soğuk ortamlar da yaşayabiliyor. dayanabiliyor. Tardigradlarım bazı türleri -272,15 gibi bir sıcaklıkta bile sağ kalabiliyor.
 • Bir tardigrad susuz kalırsa ve su içeriğinin %99'unu yitirirse bile yaşam süreçlerini yıllarca koruyup tekrar hayata döndürülebiliyor.
 • 2007'de dehidre edilmiş tardıgradlar
  dünyanın yörüngesine taşındı ve uzayın boşluğuna ve radyasyonuna 10 gün boyunca maruz bırakıldı. Dünyaya dönen tardigradların üçte ikisinden fazlası hayatta kalmayı başardı. Birçoğu
  çok geçmeden öldüyse de, bunlar ölmeden önce çoğalmayı başararak soylarını devam ettirebildiler.
 • Tardigradların susuz kalmasına rağmen yaşamasının sebebi dehidredir. Dehidre tardigradların hücrelerinin içindeki bir protein, suyun yerini alıyor. Bu da hücre yapısını koruyan cam benzeri bir madde oluşturuyor.
 • Tardigrad gezegenimizdeki beş soy
  tükeniş sirecinden de sağ çıkan az sayıda canlı türlerinden biri.

Bir cevap yazın