Dünya ve Ahiret Saadeti İçin Dua

Bir Dua Hadisi

Resûlullah'ın mübarek duâlarının birisinde şöyle buyrulur: 

Duanın - Arapça Okunuşu

"Allahümme eğinni bil ilmi vezeyyinnî bil hilmi ve ekrimnî bittakvâ ve cemmilnî bil âfiyeh"

Duanın - Türkçe Okunuşu

"Allah'ım beni ilim ile zengin et. Hilim ile tezyin et. Takva ile ikram et. Afiyetle mücehhez et."

Aydınlatma : 

Bu mübarek duâda dünya ve ukbanın en büyük saadeti olan dört şey Allah'u Teâladan istenmektedir.

Birisi ilim, ikincisi hilim, üçüncüsü takva, dördüncüsü afiyettir.

İnsanlığın şerefi ilim ile, insanlığın zineti hilim ile, insanlığın indi ilâhideki kurbiyyeti takva ile, dünyadaki muvaffakiyeti afiyet iledir.

İlim insanlık için en büyük ışıktır. Ondan ayrılmaz, ilimden mahrum olan hayvanlığa yüz tutar. Her muvaffakiyet ona bağlıdır her saadet onun çoğalmasıyladır.

Bunun için Resûlullah bu mübarek duâsında ( Allahümme eğinni bil ilmi) buyurmuş yani:

Ya Rab!... Beni ilim ile zengin et, demiştir.

Bir hadislerinde de biz ümmetine beşikten mezara kadar ilim talep etmemizi duyurmuştur.

Bu hadisi şerifi okuyan bir İngiliz Âlimi kitabında dünyada hiç bir kimse Hazreti Muhammed gibi Ümmetini böyle ilme teşvik etmemiştir. Bu kadar veciz bir kelâm duyulmamıştır, demiştir.

Buradaki Hilim ise insanlık için en büyük meziyetlerdendir. Hilim Türkçemizde yumuşaklık mânâsını ifade eder. İnsanlığın en güzel vasıflarından addedilir. Takva da kötülükten sakınmanın mânasını ifade eder ki buda insanlığın en büyük şiarıdır. İnsanlar kötülükten uzaklaştığı kadar insanlığını anlarlar. İnsanî kisveyi ancak bu gibiler giymiş olur. Bu mübarek duâda Afiyet kelimesi de hayatın en elzem bir düsturudur. Hayatta bundan büyük bir nimet yoktur onun için Resûlullah hadisin sonunda (Vecemmilnî bil âfiyeh) yani afiyet istemiştir.

Bu dört düstur insanlığın maddî manevî bakımından dileklerin en büyüğüdür. Buna binaen Resûlullah insanlığın tekâmülü için dört isteği bize öğretmektedir, her saadet bu dört şey ile kaimdir. Ne mutlu Resûlullah'ın bu dört düsturunu anlayanlara ve sevip bilenlere...

Salat ve Selam Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesseleme olsun...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah...

Ebeden Daima...

 

 

Bir cevap yazın