Doğruluk Nedir?

Doğruluk 

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki:

"Öyle ise emrolunduğu gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür"
Hûd-112

Doğruluk Nedir?

Doğruluk, insanın dudağı ile kalbi arasında bir uyumsuzluk veya çelişkinin bulunmaması; özün, sözün, amelin ahenk içinde olmasıdır. Doğruluk, insanın kalbiyle barışık olmasının meyvesidir; güzel şahsiyetin esasıdır; makbul bir huy ve hayırlı bir süstür. Kişinin düşüncelerinde, sözlerinde, niyetlerinde ve amellerinde kendini gösterir..

Doğruluk Kavramı

Doğruluktan ayrılmayan insan aynı zamanda âdil, dürüst, sözünde duran, güvenilir, istikamet üzere dosdoğru, samimi, haktan ve haklıdan yana, özü sözü bir olan kişidir.

Doğruluktan sapmış bir insandan yalan, hile, kandırma, aldatma, bâtıl, güvensizlik, sahtekârlık, iki yüzlülük, riyâ, samimiyetsizlik, ihanet beklenebilir.

Doğruluk İnsana Ne Kazandırır?

Doğruluğun insana hem maddî hem manevî pek çok getirileri vardır. İç huzuru, korkudan ve üzüntüden uzak olunması, bereket, insanlar arasında saygınlık, geçmiş günahların bağışlanması, gelecekte büyük ecirler elde edilecek olması, cennete kavuşmak, meleklerin dostluğu bunların sadece bir kısmıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

"Doğruluk hayra ulaştırır, hayır da cennete... Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (dosdoğru) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkarır. Yoldan çıkmak da cehenneme ulaştırır. Kişi yalancılığı kendine yol edinince Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye kaydedilir"
(Buhârî, "Edeb" , 69; Müslim, "Birr" , 103-105).

Doğrulukla İlgili Sözler

"Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!"
(Mevlana)

"İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah"
(Ziya Paşa)

"Özü doğru olanın sözü de doğru olur."
Hz. Ali

"Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen."(Yunus Emre)

Sözün Özü

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

 

Bir cevap yazın