Doğru İtikad Nedir? Doğru İtikattan Bazıları Nelerdir?

Doğru İtikad

Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:

"Ümmetim 73 firkaya ayrılır, 72'si Cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. Bu firka, benim br Eshâbımın yolunda gidenlerdir."

O hâlde Cehenemden kurtulmak için her Müslüman ilk önce doğru itikadı öğrenip inanması, daha sonra da dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmesi lâzımdır.

Doğru İtikattan Bazıları:

1- Kur'ân'ı Kerîm'im Kelâm-i İlâhî olup mahlûk [yaratık] olmadığına inanmak.

2- Kendi imanınından şüphe etmemek.

3- Eshâb-ı kirâmın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek.

4- Cennette Allah'u Teâlâ'nın görüleceğine inanmak.

5- Fıskı bilinmeyen her imamın arkasında namaz kılmak.

6- Ehl-i kibleyi tekfir etmemek, yani namaz kılan Müslümana işlediği günahlardan dolayı kâfir dememek.

Ehl-i kıble denilen kimsenin bir inanışı, mânâsı çok açık olan kat'î bir delile zıt ise, küfür olur. Böyle bir kimse, namaz kılsa da her ibâdeti yapsa da kâfir olur.

7- İbâdetler, imandan parça değildir. Yani ibâdet etmeyen ve günah işleyen mümine kâfir denmez.

8- Mest üzerine mesh câizdir.

9- İman artıp eksilmez.

10- Mirâc ruh ve bedenle birlikte olmuştur.

11- Tasavvufu inkâr etmemek.

12- Mûcize ve keramet haktır.

13- Bugün için dört hak mezhepten birine uymak, mezhepsiz olmamak.

14- Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ömer'in halîfe olduğuna ve üstünlüklerinin halîfelik sırasına göre olduğuna inanmak.

15-  Kabir ziyareti, enbiyadan ve evliyâdan yardım istemek câizdir.

16- Okunan Kur'ân'ı Kerîm'in ve verilen sadakanın sevabını ölülere göndermenin câiz olduğuna, bu sevapların ve duâların ölülere vâsıl olarak, azaplarının azalmasına sebep olacağına inanmak.

17- Kabir suâli haktır.

18- Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır.

19- Sırat köprüsü vardır.

20- Şefaata, hesaba ve mizana inanmak.

Bunlardan bazılarına inanmıyan, Ehl-i sünnetten çıkmakla kalmaz, kâfir olur. Meselâ, Mirâcın Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısmını inkâr eden kâfir olur.

Selam ve Dua ile Kalın..

#EvdeKalın

 


Bir cevap yazın