Doğru İtikad Nedir? Doğru İtikattan Bazıları Nelerdir?

Doğru İtikad

Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:

“Ümmetim 73 firkaya ayrılır, 72’si Cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. Bu firka, benim br Eshâbımın yolunda gidenlerdir.”

O hâlde Cehenemden kurtulmak için her Müslüman ilk önce doğru itikadı öğrenip inanması, daha sonra da dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmesi lâzımdır.

Doğru İtikattan Bazıları:

1- Kur’ân’ı Kerîm’im Kelâm-i İlâhî olup mahlûk [yaratık] olmadığına inanmak.

2- Kendi imanınından şüphe etmemek.

3- Eshâb-ı kirâmın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek.

4- Cennette Allah’u Teâlâ’nın görüleceğine inanmak.

5- Fıskı bilinmeyen her imamın arkasında namaz kılmak.

6- Ehl-i kibleyi tekfir etmemek, yani namaz kılan Müslümana işlediği günahlardan dolayı kâfir dememek.

Ehl-i kıble denilen kimsenin bir inanışı, mânâsı çok açık olan kat’î bir delile zıt ise, küfür olur. Böyle bir kimse, namaz kılsa da her ibâdeti yapsa da kâfir olur.

7- İbâdetler, imandan parça değildir. Yani ibâdet etmeyen ve günah işleyen mümine kâfir denmez.

8- Mest üzerine mesh câizdir.

9- İman artıp eksilmez.

10- Mirâc ruh ve bedenle birlikte olmuştur.

11- Tasavvufu inkâr etmemek.

12- Mûcize ve keramet haktır.

13- Bugün için dört hak mezhepten birine uymak, mezhepsiz olmamak.

14- Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ömer’in halîfe olduğuna ve üstünlüklerinin halîfelik sırasına göre olduğuna inanmak.

15-  Kabir ziyareti, enbiyadan ve evliyâdan yardım istemek câizdir.

16- Okunan Kur’ân’ı Kerîm’in ve verilen sadakanın sevabını ölülere göndermenin câiz olduğuna, bu sevapların ve duâların ölülere vâsıl olarak, azaplarının azalmasına sebep olacağına inanmak.

17- Kabir suâli haktır.

18- Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır.

19- Sırat köprüsü vardır.

20- Şefaata, hesaba ve mizana inanmak.

Bunlardan bazılarına inanmıyan, Ehl-i sünnetten çıkmakla kalmaz, kâfir olur. Meselâ, Mirâcın Mescid-i Aksa’ya kadar olan kısmını inkâr eden kâfir olur.

Selam ve Dua ile Kalın..

#EvdeKalın

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın