Dini Terimler Nelerdir?

Dini Terimler

İbadet: Yüce Allah'a kulluk etmeye denir. Allah'a Teâlâya karşı saygı ve emirlerine karşı da boyun eğmektir. Namaz kılmak, hac etmek, oruç tutmak, zekat vermek gibi...

Niyet: Kalbin herhangi bir iş ya da ibadeti yapmaya yönelmesidir.

Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yapılacak olan bir işe bie davranışa önce niyet edip sonra da onu yapmaktır.

Örnek: Namaz kılmak, infak etmek gibi Allah rızası için yapılacak olan herşeyde onu razı etmek rızasına uygun ibadete yönelmek gerekir. Ameller niyetlere göredir.

Hüküm: Birşeyi karara ve sonuca bağlamaya denir. Dine ait olan hükümlere Şer'î hüküm denir, bunun çoğul olan hükmüne de Şer'î hükümler denir.

Şer'î hüküm: Hırsızlık haram olması, zekatın farz olması gibi...

Helâl: Dinde caiz hükmünde olan şeye denir.

Örnek: İnek eti ve sütü, Koyun keçi eti ve sütü, bal, balık, sebzeler, meyveler, tahıllar v.b gibi...

Haram: Herhangi bir şeyi yapmak, kullanmak, yiyip içmek gibi İslâm dinimizde yapılması kesinlikle yasaklanmış olan şeylere haram denir.

Haramlar ikiye ayrılır.

1- Liaynihi Haram: Her kul için haram olan bütün şeylerdir.

Örnek: leş eti, şarab, akıtılmış kan, domuz eti v.b...

2- Ligayrihi Haram: Hakikatte helal olmakta ama başkasını hakkına girdiğinde haram olanlardır.

Örnek: Bir insanın kıymetli bir malını izinsiz almak, kullanmak, bir yemeği izin almadan yemek içmek gibi şeylerdir...

Haram yapılmazsa sevaba nail olunur. Haram işlenir ve yapılırsa da azab icab eder.

Birşey hakkında haram olan hüküm kesinse bunu helâl demek kişiyi imandan çıkmasına sebep olur.

Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde emredilen davranıştır. Örneğin; beş vakit namaz

Farz-ı Ayn: Yükümlü (mükellef) olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakitte kılınan namazlar gibi…

Farz-ı Kifaye: Yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinden düşen ibadettir. Cenaze namazı gibi…

Vâcip: Dinimizde yapılması kesinliklim derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları gibi…

Sünnet: Hz. Peygamber’in (sav) Efendimizin farz ve vâcip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği, örnek alınma özelliği taşıyan davranıştır. Örneğin beş vakit namazların sünnetlerini kılmak gibi…

Selam ve Dua ile Kalın..

 

Bir cevap yazın