Devlet-i Ebep Müddet Kılanlar: Teşkilat

4000 yıllık Türk tarihi (…) Oğuz Kağanla başlayıp Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletleriyle devam eden devlet geleneği (…) Hepsi tek bir gaye için kurulmuş, Devlet-i ebed müddet kılmak. Nedir Devlet-i ebed müddet kılmak? Kıyamete kadar sürecek Türk Devletini devam ettirme gayesidir. Bu konuda üstat H. Nihal Atsız; "Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti’nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadolu’daki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadolu’daki Selçuklu Devleti ile Batı Türkistan ve İran’daki Harzemşahlar Devleti Büyük Selçuklu Devleti’nin devamıdır. Büyük Selçuklu Devleti; Karahanlıların, Karahanlılar Uygurların, Uygurlar Gök Türklerin, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpilerin, Siyenpiler Kunların devamıdır. Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz." diyerek bu konuda görüşünü dile getirmiştir.

Genel olarak bakıldığında şu ayrıntı dikkat çekicidir. Tarih boyunca hanedanlar veya hüküm verenler değişse de devletin dayandığı millet hiç değişmeyerek devamlılığını sağlamıştır. Devletin devamlılığının sağlanması hususunda Göktürk Yazıtlarında birçok öğüt yer almaktadır.

"Türk milleti, vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kağanınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hâle soktun. İlli millet idim, ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, kağanım hani." (Kül Tigin- Doğu Yüzü -09)

"Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak diyip düşünceye daldım." (Kül Tigin- Kuzey Yüzü -10)

Yazıt örnekleri geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi planlamak konularında bize bir fener misali ışık tutmakta.

Devlet-i ebed müddet şuurunu yaşatmak, kurulan Türk Devletinin bekasını sağlamakla mümkün olduğu arı bir durulukla önümüzde yer almaktadır. Peki, Devletin bekası nasıl sağlanacak? Nereden güç alacak? Kimden destek bulacak?

Bu soruların cevabı aslında biliyoruz. Televizyon ekranlarında sıkça duyduğumuz, Devletimizin bu zor ve sıkıntılı günlerinde hayat içerişinde sıklıkla dile getirmiş olduğumuz milletin kutsal saydığı ve uğrunda canını seve seve vereceği kutsi; Vatan, Millet, Hâkimiyet, Hürriyet, Bağımsızlık, Adalet, Güvenlik ve Erdem gibi değerlerdir. Bu değerleri destekleyen ülküler ise cihan devleti, kızıl elma, nizam-ı alem ve turan idealleridir.

Tarihimiz bu değerler üzerine kurulmuş birçok Türk Devletiyle doludur. Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Harzemşahlar vs. Aslında burada şu soruyu sormamız gerekir, Türkler bir devlet yıkıp bir devlet kurma iradesini nasıl ortaya koyuyor? Nasıl teşkilatlanıyor? Bunun cevabı, Türk tarihinde mit özelliği taşıyan, çağlardır adı dillerde olup kimsenin göremediği ve birçok isimle anılan bir yapı AKSAKALLILAR.

Varlığı Oğuz Kağandan beri bilinen bir teşkilat… Tarihte kurulmuş olan Türk devletleri, zora düştüğü dönemlerde veya yıkılmak üzereyken daima bir çıkış yolu buldu. Türklerin 'derin devleti' ve 'İstihbarat teşkilatı' diyebileceğimiz 'Börü Budun (Aksakallılar veya Teşkilat)' gizli teşkilatının bu süreçlerde etkisinin büyük olduğu tahmin ediliyor. Kimi tasavvufi hareketlerde bu teşkilatı Hızır a.s.’mın kurduğu ve halen onun yönettiği görüşü de mevcutken bu yapının bilinmezlik üzerine olan varlığı söylentileri, rivayetleri ve soruları beraberinde getiriyor.

Büyük Selçuk İmparatorluğunun kurulması da ‘AKSAKALLI’ üyesi olan subaşı Dukak'a verilen emir ile oğlu Teşkilat emrine alınması sonucu gerekli Türk Kavimlerinin desteği sağlanarak bey olmasının sağlandığı dilden dile günümüze gelmiş bir vakadır.

Türk obalarının Anadolu’ya girişini ‘AKSAKALLILAR’ tarafından desteklenen Sultan Muhammed Alparslan’ın sağladığı rivayet edilir. Alâeddin Keykubad zamanında da devlet işlerinde etkili olduğu söylenen TEŞKİLATIN birçok dergâh şeyhi, yönetici ve padişahın da üye bulunduğu gizli tarikatlar kurarak genişlemeye devam ettiği söylenmektedir.

Selçuklu Devleti’nin uç beyi Ertuğrul Gazi, 1288'de vefat ettiğinde, Osmanlı Beyliği; Karacadağ, Söğüt, Domaniç ve çevresinde 4800 kilometrekarelik bir toprak parçasına sahipti.

Ertuğrul Bey'in vefatından sonra, uçtaki Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla, Kayı boyundan olduğu için, Osman Bey hepsine bey olarak seçildi. Diğer Anadolu beyleri birbirleriyle uğraşırken Osman Bey, TEŞKİLAT’ın yol gösterimiyle, Bizans'la mücadele etti. Bu sayede, 1288'de Selçuklu sultanının gönderdiği hâkimiyet alâmetlerini alan Osman Gazi böylece kendi nüfuz bölgesini, oradaki halkı Bizans'a ve komşu beylere karşı koruma mesuliyetini yüklenmiş oldu. Selçuklu Devleti'nin başsız kalması neticesinde daha serbest hareket etmeye başlayan Osman Gazi, bağımsızlığını ilan etti.

Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi'ye bıraktığı 4800 kilometrekarelik beylik, 43 yıl içinde, üç mislinden daha fazla büyüyerek 16000 kilometrekarelik alana ulaştı. Orhan Gazi ise, babasından devraldığı devletini, altı kat daha büyüterek, 95 bin kilometrekareye çıkardı. Nihayet, Murad-ı Hüdâvendigâr, 1361-1389 yılları arasında, devletini beş misli daha büyüterek, 500 bin kilometrekareye kadar yükseltti. Artık aşiretten beyliğe geçen Osmanlı Devleti, imparatorluk yolunda emin adımlarla ilerlerken TEŞKİLAT tüm bu olayların bir parçası belki de tam göbeğindeydi.

Selçuklu ve Osmanlı devletleri dâhil tüm Türk Devletlerinin kurulumundan yıkılımına kadarki süreçlerde iddia edildiği gibi TEŞKİLAT’ın dahli var mıydı? Türk Devlet aklı yoksa TEŞKİLAT mı? TEŞKİLAT’ın İslam’ın yayılmasındaki rolü neydi? Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında TEŞKİLAT kimlere ne görevler verdi? Halifelik TEŞKİLAT’ın emriyle mi kaldırıldı?

Bu soruların cevapları gelecek yazılarımda olacak… İnşâllah.

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın