Cuma Nedir? Cuma Suresi Türkçe Meali, Cuma Gününün Önemi ve Cuma Namazının Kılınışı

Cuma Günü

Cuma nedir anlamı;

Cuma müslümanların toplanıp biraya geldiği mübarek günlerden birisidir.

Cuma sizin en faziletli günlerinizdendir”

( M1959 Müslim, Cum’a, 6. )

Tevbe İstiğfar Duası

Estağfirullah estağfurullah estağfurullah.
El azim el kerimellezî lâ ilahe illa huvel-hayyul-kayyûmu ve etûbu ileyhi tevbete abdin zalimillinefsihî lâyemlikul linefsihî mevtevvelâ hayâtevvelâ nuşûrâ…


Cuma Sûresi

İsmini cuma namazının önemi anlattığı
9. ayeti kerimesinden alır. Esmâ-ül hüsnadaki isimlerin bazılarıyla başlamakta olan bu süre Hz. Peygamberin gönderilmesindeki hikmetlere vurgu yapılarak, tevrat verilen topluluğun bu ilahi kitabın vebalini taşıyamadıklarını bahsederek yahudilerin birtakım hoş olmayan iddia konularını eleştirip, cuma namazının islâm dini ve müslümanlar tarafından önemini, ehemmiyetini, cuma namazı ve ibadetinin anlamı üzerinde vurgu yapılmıştır.

 

Cuma Suresi Türkçe Meali

Cuma Suresi, Medine döneminde inmiştir. 11 ayetten oluşur.

Cuma Gününün Önemi Ayet

BismillahirRahmanirRahim

 1. Göklerdeki ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı tesbih eder.
 2. O, ümmilere içlerinden bir peygamber gönderendir. O, onlara Allah’ın ayetlerini okuyor ve onları temize çıkarıp parlatıyor, kendilerine kitap ve hikmet öğretiyor. Halbuki bundan önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.
 3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da (göndermiştir.) O çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibidir.
 4. İşte bu Allah’ın lütfudur. Onu dileğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
 5. Tevratla yükümlü tutulup da sonra onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
 6. De ki: Ey yahudiler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin, Allah’ın dostları olduğunuzu
  iddia ediyorsanız, haydi ölümü temenni edin, eğer davanızda doğru iseniz.
 7. Halbuki, ellerinin (işleyip) öne sürdüğü günahlar yüzünden onu ebediyen temenni edemezler. Allah zalimleri bilir.
 8. De ki: Haberiniz olsun, o kaçıp durdugunuz ölüm muhakkak gelip size çatacak. Sonra, gizliyi ve aşikâri bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O, size neler yaptığınızı haber verecektir.
 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz o sizin için daha hayırlıdır.
 10. Sonra da namaz kılındı mı yeryüzüne dağılın da Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
 11. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman dağılıp ona koştular da seni ayakta (hutbe okurken) bıraktılar. De ki: Allah’ın katındaki eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Sadakallahulazîm.


Cuma Gününün Önemi Hadis

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Cuma Günü için şöyle buyurmuştur:

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.
( M1977 Müslim , Cum’a , 18 )

İlk Cuma Namazı Nerede Kılınmıştır?

Hz. Muhammed (S.A.V), Mekke’den Medine’ye hicret sırasında Kubâ’ya varmış ve belirli bir zaman orda kalmıştır. 24 Eylül 622 Cuma Günü Yesrib’e doğru yola çıkan Hz. Peygamber Efendimiz, Cuma Vakti girdiğinde, Rânûnâ Vadisi’nde Sâlim b. Avf kabilesine misafir olmuştur. Ranuna Vadisi’nde bulunan namazgâhta ilk cuma hutbesini okuyup namazı kıldırmıştır. Sonra burada ilk Cuma Namazı kılındığı için Mescid-i Cuma ismiyle meşhur olan bir mescid yaptırılmıştır. Burası şimdilerde Medine’de adı Cuma Mescidi olarak bilinen yerdir.

Cuma Namazı

Cuma günü öğle vaktinde öğle namazı yerine kılınan namaza cuma namazı denir.

Cuma namazı beş vakte ilâve bir namaz olmayıp cuma günlerinde yükümlülükleri açısından- öğle vaktinin ibadetidir. Bütün İslâm alimlerine göre, namazla yükümlü olmakla beraber kendilesine cuma namazı farz olmayanlar veya farz olup da bu namazı kaçıranlar dört rek’at öğle namazı kılarlar.

9.ayetde yer alan buyruk gereğince cuma namazı ile yükümlü olanların cuma namazı için çağrı yapıldığında her işi bırakıp hemen toplu ibadet mahalline yönelmeleri gerekir.

(Cuma Sûresi : 9-11 Tefsiri)

Cuma Namazı Kimlere Farzdır?

Cuma namazı bir kimseye farz olması için kişinin şu şartları taşıyıp yerine getirmesi gereklidir:

• Kişinim akıl sağlığının yerinde olması gereklidir.

• Ergenlik çağına gelmiş olması gereklidir.

• Erkek olması gerekir. Cuma erkeklere farzdır.

• Özgür olması gereklidir.
(Köle ve tutuklu kimselere cuma namazı farz değildir)

• Bir kimsenin seferî olmaması gerekir.
(Seferi olmanın hükmü: 90 kilometrelik yol aşıldıktan sonra seferi olunduğundan dolayı 4 rekatlık farz namazları iki rekat olarak kılınır.)

• Kişinin sağlık koşulların elverişli olması gereklidir.  Yani camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara veya cuma namazına gittiği vakit hastalığı artma ya da hastalığını başkalarına bulaştırma ihtimali olan kimselere Cuma Namazı farz değildir.

• Camiye gitmesine engel teşkil edecek bir sakatlığı olmaması gerekir. Ancak böyle bir sakatlığı olan kimseyi camiye götürecek biri bulunursa şayet Cuma Namazı yine farz olur.

Bu şartları taşıyan müslümanlara, Cuma Namazı farz değildir. Lakin farz olmadığı halde yine de cuma namazı kıldığı takdirde öğle namazını kılmasına gerek kalmaz.

Cuma namazı kılan kadınında öğle namazı borcu üzerinden düşer. Yani öğlen namazı kılmaz.

Cuma Namazının Vakti Ne Zamandır?

Cuma namazının geçerli olması için müslümanların şu şartların yerine getirmesi gereklidir:

• Öğle vaktinin girmiş olması gerekir

• Cuma namazının farzından önce hutbe okunur.

• Cuma namazı kılınan yer ise herkese açık bir alan olması gereklidir.

• İmamdan başka en az üç erkek cemaat (Şâfîî mezhebine göre imanla 40 kişi) bulunduğu zaman cuma namazı kılınır.

• Cuma namazı kılınan yerin şehir, kasaba veya köy gibi bir yerleşim yeri olması gereklidir.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

4 rekatlık ilk sünnet kılınır.

Hutbe okunur.

2 rekatlık farz namazı imama uyarak cemaatle kılınır.

4 rekatlık son sünnet kılınır.

Cuma Namazı Kılınışı

İlk Sünneti

1. Rekat

İftitah Tekbiri
Sûbhaneke
Eûzu Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler

2. Rekat

Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler
Oturuş
Ettehiyyatü

3. Rekat

Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler

4. Rekat

Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler
Oturuş
Ettehiyyatü
Salli-Barik
Rabbene Duaları
Selam

Hutbe okunur.

Cuma namazının 2 rekatlık farzı

1. Rekat

İftitah Tekbiri
Sûbhaneke
Eûzu Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler

2. Rekat

Besmele
Fatiha
Sûre
Rûkû
Secdeler
Oturuş
Ettehiyyatü
Salli-Barik
Rabbene Duaları
Selam

Cuma namazının farzı cemaatle kılınır.

Cumanın Son Sünneti: Dört rekattır. İlk sünneti gibi kılınır.

• Önce cuma namazını ilk sünneti gibi dört rekatlık (Şâfìî mezhebine göre iki rekat) cuma namazının ilk sünneti öğle namazının ilk sünneti gibi kılınacaktır.

• Bunun hemen akebinde cami içerisinde ezan okunur.

• Ezan sonrası yavaş yavaş adımlarla imam minbere çıkıp hutbesini okur. Hutbe okunduğu esnada kimseyle konuşulmaz, sessizce hutbe dinlenir. Şafìî mezhebine göre imam bir hata yapacak olursa sadece bu hatayı düzeltmek için konuşulabilir.

• Hutbeden sonra kamet getirilir ve cuma namazının iki rekatlık farzı camide bulunan cemaatle beraber kılınarak eda edilir.

• Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının farzını kılmaya kiblem kabeye uydum hazır olan imama deyip; Subhaneke duası okunur.
( Şafìî mezhebine göre Veccehtü duasını) içinden okunacaktır. Subhaneke duası okunduktan sonra Eûzu besmele çekilip cemaat bir şey okumaz imamı dinler. İmam kıraati yani sureyi fatiha ve bir zamlı sureyi açıktan okur.
( Şafìî Fatiha suresini içinden okur.)

• Farz kılındıktan sonra yine öğle namazının ilk sünneti gibi dört rekatlık cuma namazının son sünneti eda edilip kılınır.
Şafìî mezhebine göre öğle namazının son sünneti gibi iki rekat sünnet kılınır.

• Cuma namazında öğle namazı vakti içersinde kılındığından dolayı tekrar öğle namazı kılınmaz. Cuma namazı kılan kişinin üzerinden öğle namazı borcu düşmektedir.

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki:

“Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”
Nisa-103

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Hadisler

“Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.”

(M1987 Müslim, Cum’a, 26)

“Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır.”

(N1372 Nesâî, Cum’a, 2)

“Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.”

(İM1125 İbn Mâce, İkâmet, 93)

“Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.”

(T490 Tirmizî, Cum’a, 2)

“Resulullah’ın S.A.V namazı da hutbesi de orta uzunluktaydı. (Hutbede) Kur’an’dan âyetler okur ve halka nasihat ederdi.”

(D1101 Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223)

İbn Abbas’ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber S.A.V (hutbeye başlarken) şöyle buyurmuştur:

“Hamd Allah’a mahsustur. Biz O’na hamdeder, O’ndan yardım diler, nefislerimizin şerrinden ve yapıp ettiklerimizin kötülüklerden Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de O’nun kulu ve elçisidir…”

(İM1893 İbn Mâce, Nikâh, 19; M2007 Müslim, Cum’a, 45)

Cuma Günü Önemi

Enes ibn-i Mâlik’ten rivayetle: Peygamber Efendimiz S.A.V buyurdular ki;

“Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâla onun seksen yıllık günahını affeder.”

Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

Cuma günü Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi vesselleme bol bol salavatlar çekelim. İnşaAllah…

Cuma Günü Okunacak Sureler, Salavatlar ve Esmalar için tıklayınız

Cumanız mübarek olsun.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…
"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın