Cuma Günü Okunacak Dualar, Sûreler, Salâvat ve Esmalar Nelerdir?

Cuma Günü

Cumanın Anlamı: Dilimizde cuma şeklinde telaffuz edilen "cum'a" (cumu'a, cuma'a) kelimesi, "toplamak, biraraya getirmek" anlamına gelen "cem" kökünden türetilmiş bir isimdir.

(Cum'a Sûresi - 9-11. Tefsiri)

BismillahirRahmanirRahim

1. Ayet - Meâli

"Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih ediyor."

9. Ayet - Meâli

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilesiniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

11. Ayet - Meâli

"Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman dağılıp ona koştular da seni ayakta (hutbe okurken) bıraktılar. De ki: Allah’ın katındaki eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma Günü Hakkında Hadisler

"Cuma sizin en faziletli günlerinizdendir."

( M1959 Müslim, Cum'a, 6.)

'Ey İnsanlar! Bu gün geldiğinde yıkanın ve her biriniz bulabildiği kokuların en güzellerini sürsün.'

"Her Müslüman'ın haftada bir gün yıkanması gerekir. O da cuma günüdür.
( B903 Buhârî, Cum'a, 16; )

Peygamber Efendimiz namazda bazen 'Cum'a sûresi ile Münâfikûn
(M2031 Müslim, Cum'a, 64.)

Bazen de A'lâ ve Gâşiye sûrelerini okurdu.
(M2028 Müslim, Cum'a, 62; D1125 Ebû Davûd, Salât, 234, 236)

"Biz, (dünyada) son (gelen ümmet) olmamıza rağmen, kıyamet günü en öne geçeceğiz. Ne var ki onlara bizden önce, ( bize ise onlardan sonra) kitap verilmiştir. İşte Allah, kendilerine farz kılınıp da, ihtilâfa düştükleri o (mübarek) güne (cumaya) bizi yönlendirdi. Neticede bu konuda onlar bizim ardımızdan gelirler. Yahudilerin (ibadet günü) yarın (cumartesi), hristiyanlarınki ise öbür gündür (yani pazar)."
( B876 Buhârî, Cum'a 1; M1978 Müslim, Cum'a, 19.)

Rasulullah cuma günü ile ilgili olarak o gün, cuma namazı için kâmet getirilmesiyle başlayıp, namazın bittiği süre içerisinde yer alan
(T490 Tirmizî, Cum'a, 2; İM1138 İbn Mâce, İkâmet 99.)

Çok mübarek bir andan bahsetmiştir ki, "... o anda Allah'tan bir şey dilerse Allah muhakkak ona o isteğini verir."
(T490 Tirmizî, Cum'a, 2; M1969 Müslim, Cum'a, 13.)

Söz konusu mübarek ânın ne zaman olduğuna dair farklı hadis rivayetleri bulunmaktadır. Bu rivayetlere cuma namazına önceden gelinmesini ve namazın beklenmesini de dâhil edersek, icabet ânının cuma namazı tamamlanıncaya kadarki sürede olması ihtimali daha fazladır, diyebiliriz. Bundan dolayı, hem namaz öncesinde ve sonrasında yapılacak dualarla, hem de namazda imamın okuyacağı dua âyetleri be tahiyyatta okunacak dua âyetleriyle söz konusu ânı yakalama gayreti içinde olunmalıdır.

Hatta gerek, " Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızık) isteyin. Allah'ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz" ayeti - Cum'a, 62/10

Gerekse cumanın bu değerli ânının ikindiden sonra olduğunu ifade eden hadisler
(T491 Tirmizî, Cum'a, 2; HM7674 İbn Hanbel, II,273)

Dikkate alırsak, dil ile gönülle iş yaparken dâhi olsa Allah'ı zikretmeliyiz. Dualarda ve niyazlarda bulunmaya akşama kadar devam etmeliyiz.

Cuma Sûresi Dinle

 

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Cuma Günü için şöyle buyurmuştur:

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.
( M1977 Müslim , Cum’a)

"Cumada öyle bir an vardır ki eğer müslüman bir kul o anı denk getirir. Allah’tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir."
Müslim , Cum'a, 13-15)

Cuma Günü Okunacak Sûreler

Hz. Muhammed Mustafa S.A.V Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuştur ki;

Kim Cuma günü ya da gecesi Kehf Sûresini okursa, iki cuma arasını nurla doldurmuş olur. İçerisinde Kehf Sûresi okunan eve o gece şeytan giremez. Kehf Sûresinin tamamını okuyan kimseyi, Allah Cennetine koyar.

Her kim de Cuma günü veya gecesi Duhân Sûresini okursa, Cenab-ı Hak o kulu için cennette bir köşk bina inşa eder.”

"Cuma Sûresini okumayı âdet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir.”

Cuma suresini okuyan kimse, mutlu bir aile hayatına kavuşur.

"Kim cuma günü annesiyle babasını veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de başucunda Yâsin suresini okursa, her harfi adedince ana-babasına mağfiret olunur."

Cuma günleri ve gecesi Yâsîn suresi okuyanların mağfiret edileceği rivayet edilmiştir.

"Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan ihlâs, felak, nas sürelerini 7 şer defa okursa Allah'u Teâla onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur."

Cuma Günü Okunacak Salavat-ı Şerifler


Cuma günü ya da gecesi üzerime yüz defa salâvât getirenin seksen senelik hatâlarını Allah’u Teâla afveder.”

Enes İbn-i Mâlik'ten rivayetle:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki;

“Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâla onun seksen yıllık günahını affeder.”

Bu salavat şöyledir:

'Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.'

Hz. Ali Efendimiz buyurdular ki;
"Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (s.a.v) elinden tutar."

' Salavâtullâhi ve melaiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ alihî ve aleyhisselâm ve rahmetullahi ve berakâtühü.'

İmam Gazali buyurmuşlardır ki;

Her kim yedi cuma yedişer defa bu şekilde salavat verirse inşallah Efendimizin (s.a.v) şefaatine nail olur."

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tekunü leke nizâen ve lihakkihî edâen ve e'atihil vesîlete vel fazilete vel makamel Mahmüdellezî veadtehü veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvanihî minen nebiyyîne vessâlihîne birahmetike ya ERHAMERRAHİMÎN...

Cuma Günü Okunacak Esmalar

O, takdir ettiği gibi yaratan, örneği olmadan canlıları var eden, biçim ve güzellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O azîz'dir, hakîmdir.
Haşr-24

Cuma günü bu ismi şerifi ‘Ya Allah’ diye 1000 defa okunduğunda o kul evliyalar içerisine girer.

Allah ism-i şerifi cuma namazı sonrasında ‘Ya Allah’ diyerek 100 defa zikreden bir kulun Allah ne gibi muradı varsa ona verir.

Cuma namazı öncesinde Allah ism-i şerifi ‘Ya Allah’ diye 1000 defa zikretmeye devam eden bir kulun Allah’u Teâla işlerini kolaylaştırır. Onun rızkını bollaştırarak kazancını arttırır.

'El-Metîn' ism-i şerifini Cuma günü, 500 defa, Zühre vakti; Sabah gündoğarken, İkindi namazının son vaktinde, akşam ile yatsı namazı arasında, gece yarısı olan vakitte çekilir.

'Ya-Latîf' ism-i şerifini Cuma günü, 129 defa  Zühre vakti olan; Sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazı akabinde, gece teheccüd vaktinde çekilir.

'Ya-Vehhâb' ism-i şerifini Cuma günü, 14 defa, Zühre vaktinde; Sabah gündoğdu vakitte, İkindinin son vaktinde, Akşam namazından bir saat sonraki vakitte, Gece yarısından sonraki vakitte çekilir.

'Ya-Vekîl' ism-i şerifini Cuma günü, 66 defa, Zühre vaktinde; Sabah gündoğdu vakitte, İkindi namazı sonrasında, akşam namazından sonra çekilir.

'Ya-Velî' ism-i şerifini 1000 defa cuma günü akşama doğru bu esma-ı zikredenleri Allah'u Teâla hayır olan ne dileği ve isteği varsa kabul eder.

'Ya-Kerîm' ism-i şerifini Cuma günü, 270 defa, Zühre vaktinde, Sabah gündoğduğu vakit, İkindi sonrası güneş tepe noktası vaktinde, Akşam namazından sonra, Gece yarısı teheccüd namazı vaktinde çekilir.

"Ya-Rezzâk" ism-i şerifini Cuma günü, 308 defa, Zühre vaktinde; Sabah gündoğdu vakitte; İkindi güneş tepe noktası vaktinde; akşam namazı sonrası vaktinde, gece teheccüd namazı vaktinde çekilir.

Bir kimse cuma günü cuma namazı sonrasında 'Ya-Rezzâk' diyerek 100 defa bir hastaya okudukta sonra hasta olan kimseye şifaya kavuşması için yüce Allah'a dua eder.

Cuma namazı sonrasında maddî ve manevî bütün sıkıntıları olanlar bu ism-i şerifi 'Er-Rezzâk' diye 100 defa okurlarsa Allah onu ferahlığa çıkartır.

'El-Kavî' ism-i şerifini Cuma günü 117 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, ikindinin son vaktinde, akşam namazı sonrasında, gece yarısından sonraki vakitte okunur.

'Er-Rakîb' ism-i şerifini Cuma günü, 312 defa, Zühre vakitlerinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki vakitte çekilir.

'El-Bâsıt' ism-i şerifi Cuma günü, 72 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, ikindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki vakitte okunur.

'Ya-Gaffâr' ism-i şerifi Cuma günü, 1281 defa, Zühre vaktinde, güneş doğduğu vakitte, ikindinin son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Hasîb' ism-i şerifi Cuma günü, 80 defa, Zühre vakitlerinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'Ya-Hakîm' ism-i şerifi, Cuma günü, 78 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Mecîd' ism-i şerifi, Cuma Günü 57 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'Ya-Hakk' ism-i şerifini Cuma günü, 108 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'Ya-Muhyî' ism-i şerifi Cuma günü, 68 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'Ya-Vacid' ism-i şerifini, Cuma günü, 14 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, ikindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Mâcid' ism-i şerifi, Cuma günü, 48 defa, Zühre vaktinde sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Âhir' ism-i şerifi Cuma günü, 801 defa, Zühre vaktinde sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Berr' ismi şerifi, Cuma günü 202 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Muğnî' ism-i şerifi Cuma günü, 1100 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'En-Nâfi' ismi şerifi, Cuma günü, 201 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, İkindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'En-Nûr' ism-i şerifini Cuma günü, 256 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, ikindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

'El-Varis' ismi şerifi, Cuma günü, 707 defa, Zühre vaktinde, sabah gündoğarken, ikindinin son vaktinde, akşam namazının son vaktinde, gece yarısından sonraki bir vakitte okunur.

Cuma gününün önemi, cuma namazı ve cuma namazının kılınışı için tıklayınız

 

Es-Selamu  Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Hayırlı Cumalar...