ÇOCUĞUN HER DEDİĞİNİ YAPMAK DOĞRU MU?

Pedagogların en çok karşılaştığı sorulardan biri olan çocuğun her söylediğini yapmanın doğru olup olmadığı konusunu paylaşacağım.

Pedagojinin P'si ile ilgili olan bu konu çocuğun erken çocukluk dönemi bir varoluş kendini ispatlama dönemidir. Bu dönem 4 yaşındaki ve 4 yaş arasındaki olan yaş dönemidir ve bu dönemde eşyaya, bazı var olan şeylere dokunma, keşfetme sahiplenme, duygularının geliştiği ve var olduğu dönemdir. Çocuk içsel bir motivasyonla yaşamın içinde var olmaya ve tutunmaya çalıştığı bir dönemdir. Etrafta eşya ile temasa geçerek ruhunun bir halini kazanmaya çalışır. Bu dönemde çocuğa engeller koyarsanız kendi isteği ile değil içten gelen bir tepkiyle birdenbire o engeli aşmak için çabalar. Örneğin iki yaşındaki bir çocuğa dokunmak istediği bir şeye dokunma dediğinizde, çocuk buna tepki verecektir. Bunun sebebi de çocuk onun ne olduğunu bilmediği için dokunarak keşfetmeye çalışıyor. Ve bu çalışma esnasında dokunma diye uyardığınızda da dokunma isteği yoğunlaştığından dolayı tepki veriyor. ve bu durumu çocuğun kendine içselleştirmesi, anlamlandırması gerekiyor. Ama anlamlandıramadığı sürece çocuk dünya ile ilgisi olmayan, pasif, sessiz, sakin bir çocuk haline gelir. Bu anlamlandırmayı sağlaması için Allah müthiş bir güdü vermiş. Çok hareketli bir haşere gibi düşünülürse çocuk bu hal içindeki haşereyi öğrenme içgüdüsünü durduramıyor. Bundan dolayı da bir şeyleri öğrenme çabasında. İşte bu dönemde çocuğun istediği her şeyi yapmak lazım ki çocuk beyninin istediği şeyi ,yönlendirdiği şeyi yapabilsin.

Eşyayla veya temas etmek istediği şey ile temas edip, beynine onun ne işe yaradığını yerleştirir. Burada her dediğini yapmaktan kasıkta ihtiyaçları olan şeylerde ki dediklerini yapmak. Bu ihtiyaçlar duygusal ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları, zihinsel ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları gibi. Örneğin sosyal ihtiyaçlar da çocuk dışarı çıkmak, top oynamak veya parka gitmek istiyor. Çıkmak istiyorum dediğinde anne, baba bunu karşılanmadığında, çocuk ihtiyacını gidermiş olamıyor. Bundan dolayı da tabii ki hırçınlık durumu söz konusu oluyor. Ama çocuğunuzun bu ihtiyaçlarını karşılamanız gerekli. İhtiyacının giderilmesi ve engellenmemesi gerekir.

İÇSEL DİSİPLİN OLMALI

Çocuk isteklerini elde edebilmek için içsel disipline sahip olmalıdır. Her isteği hemen yerine getirilen çocuklar hayatta pek çok zorlukla karşılaşırlar. Her şeye kolaylıkla sahip olabildikleri nden isteklerinin peşinde koşmayı ve zorluklarla baş edebilmeyi öğrenemezler. Dolayısıyla da sahip oldukları şeylerin değerini genellikle bilemezler. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde de çevresindeki insanlardan aynı şeyleri beklerler. Alıştıkları şekilde her isteklerinin itirazsız yapılmasını isterler. İşte ileriki yaşamında bu çoğunlukla mümkün olmaz ve o zaman sorunlar başlar. Ardından hayal kırıklıkları gelir, depresif durumlar söz konusu olur. Bu şekilde büyüyen çocuklar evinde eşi ile, iş yerinde iş arkadaşları ile sağlıklı ilişkiler kurup geliştiremezler.

ANNE BABA TUTARLI OLMALIDIR

Çocuğun doğru ile yanlışı öğrenebilmesi için neyi yapabileceği ve neyi yapması gerektiğini öğretmek ve bu konuda tutarlı olmak anne babanın görevidir. Çocuk eğitiminde yapılan hataların başında bu eğitimin yanlış verilmesi gelir. Bazen anne babalar çocuğumuz hayatı öğrensin, rahata alışmasın diye düşünerek gereksiz bir katılık sergileyebilirler. Biz çok zor şartlar altında yaşadık, sende az ile yetinmeyi öğren. Diyerek çocuğa yaşıtlarının sahip olduğu bazı olanakları sağlamamak çocuğa haksızlık etmek olacaktır. Eğer bir konuda bir çocuğa kısıtlama getirilecek veya istekli olduğu şey alınmayacaksa bunun makul bir sebebi olmalıdır. Çocuğa budurum onun anlayabileceği bir dille anlatılmalıdır. Beklenilmesi gerekecek ise bu sürenin ne kadar olduğu çocuğa söylenmeli, gerçekleştirilemiyecek vaatler verilmemelidir. Aksi takdirde çocuk da güvensizlik duyguları ortaya çıkacak ve çocukta ebeveynlere karşı öfke oluşmasına sebep olacaktır. Bu da ebeveyn çocuk ilişkisini olumsuz etkileyecektir. Çocuğuna hayır kelimesinin anlamını öğretemediğinden yakınan bir çok kişinin temel sorunlarından biri de tutarsız sözler ve davranışlarda bulunmalarıdır. Bir gün evet dediğine yarın hayır diyen bir anne babanın çocuğu da ikilemler arasında kalır tutulmalar baş gösterir.

Bütün bunlardan dolayıdır ki çocuğun ilk erken dönem çağında çocuğun bazı şeyleri kavrayıp anlayabilmesi için ihtiyaçları kadarıyla çocuğun söylediklerini yapmak gerekmektedir. Çocuğa her zaman anlayabileceği şekilde konuşulmalı, izah edilmeli ve her istediğini ağlayarak ya da farklı bir şekilde inat ederek elde etmemesi gerekmektedir. Bundan dolayı da anne babaya çok fazla görev düşmekte.

 

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net


Bir cevap yazın