CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

 

Son günlerde üzülerek basından takip ettiğimiz, aslında "daha neler var bizim göremediğimiz" diye içimize gözyaşlarımızı akıtarak sadece izlediğimiz, çocuklarımıza daha sıkı bir şekilde sarıldığımız son ayın en önemli konusu. "Çocuklara Cinsel İstismar" İlk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 103 de kendisine yer bulan Çocukların Cinsel İstismar Suçu'nun karşılığı olan cezasını madde içeriği ile açıklayarak başlayalım;

MADDE 103 _(1):Çocuğu cinsel yönden İstismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel İstismar deyiminden;

a) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

(2)Cinsel istismarın vücuda organ ve sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3)Cinsel istismarın üstsoy, İkinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(Değişik 3.fıkra:5377_29.6.2005/m.12)(4)Cinsel istismarın birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5)Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetini kasten yaralama suçunun ağır neticeleri neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6)Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(7)Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Yukarıda açık olarak suçun oluşumu, unsurları ve gerçekleşmesi halinde karşılaşılacak cezaları açık olarak belirtilmiştir. Ancak burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta cinsel istismar suçu ile reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunun birbiriyle karşılaştırılmasında cinsel istismar suçu 15 yaşını doldurmamış küçüklere karşı işlenirken Reşit olmayandan kasıt on beş yaş ile on sekiz yaş arasında kalan kısım içindir. Bu suçta Eğer Cebir, tehdit, hile kullanılmış ise cinsel istismar suçu ancak oluşacaktır. Ancak Eğer bu yaş aralığında olan kişinin rızası ile cinsel ilişki gerçekleşmiş ise bu durumda 5237 sayılı TCK madde 104 de kendisine yer bulan reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu karşımıza çıkacaktır. Kanımca: 18 yaşından küçük Her insan çocuktur. Tabii 18 yaşta oluşan Sözde olgunluğun da, çocukların gelişimi de ayrıca genetik yapılarının bulundukları koşulları kadarla değerlendirilmeli ve ona göre bir karar verilmelidir, O da ayrı bir araştırma ve bilgilendirme konusu Tabii. Konumuza dönecek olursak, hukuken cezalarını caydırıcılık unsuru açısından yeterli vasıflara sahip olmadığı kanısındayım. Çünkü söz konusu suç işlendiğinde işleyen kişi için sadece "o an" da kalsa da yaşananlar çocuğun ömrünün sonuna kadar silinmeyecek izler bırakabilecek vasıfta ağır bir suç. tabii her suçlu olduğu gibi, Cinsel İstismar Suçu'nda da işleyen kişilerin, psikolojilerinin ve ünlü bir tabir olan "çocukluklarına inilerek yaşadıklarının" sorgulanmasına da gerekmektedir. Etrafta belki artık bizim sadece filmlerde izlediğimiz iyilik timsali insanlardan kalmadı ama yine de yıllardır hayatın birebir içinde olan bir hukukçu aileden gelen bir birey olarak, hiçbir canlının diğer canlıya zarar verme eğilimi nin olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum. Tabii burada aklımıza hayaller ve gerçekler ayrımı çıkıyor.

 

Aslında yazacak, paylaşacak ve olabildiğince hepimizin bilinçlenmesi ne fayda sağlayacak Çok fazla konu var ama tarafımıza ayrılan sayfalardaki ana Konumuza dönecek; olursak Eğer ki karşımıza istismar edildiğini açıklama ve/veya açıklama eğiliminde olan ama korkan bir çocuk çıkarsa ona nasıl yaklaşamaz gerektiğine değinmek fayda görmekteyim. Şöyle ki: Karşınızda olan çocuk, sizin birinci derece olmasa da yakınınız ya da hiç tanımadığınız ama o an karşınıza çıkan bir durum neticesinde olan bir çocuk olabilir. Bu durumda yapmanız gereken en önemli şey, kesinlikle iletişime geçerken/veya iletişim halindeyken tepkilerinize dikkat etmeniz.Kısaca açıklamak gerekir ise yapmanız gerekenler; ilk olarak çocuğun sizinle rahat bir şekilde konuşmasını sağlayacak bir ortam organize edin, kesinlikle yanına oturarak onu sakin bir şekilde dinleyin. Çocuğa kesinlikle o izin vermeden dokunmayın.

 

Gerekirse "Elini tutabilir miyim?" şeklinde izin alarak temas kurun. Yaşadıklarını size anlatabilmesi için ona onun bir suçu olmadığını, yaşadığı olay her ne ise herkesin başına gelebileceğini, ona inandığını ve sizinle paylaşması nedeniyle mutlu olduğunuzu açıklayın. Soru sormadan olabildiğince sorgulamadan çocuğa tüm dikkatinizi vererek onu dinleyin. İlk etapta doktor muayenesini çocuk reddedebilir, bu durumdan korkabilir, okul ya da yaşıtları ile vakit geçirdiği bir alanda yaşadı ise duyulmasından korkarak dolaylı bir anlatıma gidebilir bu durumda her zaman soğukkanlı, sakin olmak gerekir. Olabildiğince gerek beden dili gerekse konuşmalarınız tepkilerinizin normal kalmasına özen gösterin. Vereceğiniz ani bir tepki çok daha büyük travmatik olaylara sebep olabilir. Son olarak da kesinlikle olayın gizli kalacağını çocuğa indirin. Yaşanan yer de ilgili kurumla tabi ki paylaşım sorunun çözülmesi açısından gerekecektir. Ancak çocuğun bu konuda ilerleyen süreçte etkilenmemesi için konunun tamamen özel hayat ile olması sebebi ile de gizli tutulması konusunda size karşı bir güvensizlik duymaması gerekmektedir.

Sevgi ve Adalete Saygıyla...

 

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın