CİNSEL İSTİSMAR SUÇU !!

Yazımda; Çocuklara uygulanan cinsel istismarların hukuken anlamının, ne demek olduğunu ,suç olması için gereken hususları ve tabii ki sokakta cinsel istismara uğrayan bir çocuğu bunun bize açıklaması halinde  nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklamaya çalışacağım.

 

Son günlerde üzülerek basına takip ettiğimiz, aslında "daha neler var bizim görmediğimiz " diye içimize gözyaşlarımız akıtarak sadece izlediğimiz, çocuklarınıza daha sık bir şekilde sarıldığımız son ayın en önemli konusu " ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR"ilk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 103 de kendisini yer bulunan çocukların cinsel istismar suçunun karşılığı olan cezasının madde ile açıklayarak başlayalım.

 

 

 

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARLARI ❗

MADDE 103 -

1Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yılda sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;

(a) 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştiren her türlü cinsel davranış.

b-) Diğer çocuklara karşı sadece bir tehdit ,hile veya iradeye etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştiren cinsel davranışlar, anlaşılır.

 

 

Cinsel istismarın vücuda organa veya sair bir cins dokunması sürat ile gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur.

3 Cinsel istismar üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı , üvey baba , evlat edinen, vasi, eğitici , öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti, veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisini sağladığı nüfusunun kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirmesi halinde, Yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır . (DEĞİŞİK 3. FIKRA: 5377 - 29.6.2005 / m.12)

Cinsel istismarın üstsoy, ikinci ve üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba , evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisini sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesidir.

 

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın