CİHAD DEYİNCE

Mekke fethinden sonra çevredeki kabileleri İslam'a davet ederken bir seriyyenin başında Beni Cezime'ye gönderilen Halit Bin Velid'in teslim aldığı halkın İslamı seçmelerine rağmen bunu yerel bir dille ifade ettiklerinden anlaşamadı klarından dolayı bazı esirleri öldürmesi üzerine çok üzülen Hz Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem ) "Allah'ım Halid'in yaptıklarından beriyim demiş" ve Hazreti Ali'yi göndererek"Şu kavme git, durumlarına bak ve onlara karşı yapılan cahiliye devri uygulamasını ayaklarının altına al" buyurup verilen bütün zararları tazminatı ödenmiştir.

Birçok durumda amacının dünya menfaati olmadığını göstererek kötülüğe karşı iyilikle muamele ederek insanların sevgi ve saygısını kazandı. Mekke fethinden sonra yıllarca kendisine düşmanlık yapan hemşehrilerini affederken, Hevazin Gazvesi sonrasında kendisine af dilenmesi üzerine 6000 esiri, 24.000 deveyi, 40000 koyunu ve 4000 ukiyye gümüşü kendilerine iade etti.

Resulullah Savaşın en şiddetli dönemlerinde, düşman bile olsa muhtaç insanların elinden tutmaya devam etmiş, onların kalplerini İslam'a ısındırma ya çalışmıştır. Hudeybiye antlaşması öncesinde kıtlık çeken Mekke'deki Kureyş fakirlerine dağıtılmak üzere Ebu Süfyan bin Harb'e mal gönderdiğinde onun "Bundan daha çok iyilik ve sıla-i Rahimde bulunan kim gördü? Biz kendisiyle mücadele ediyor ve kanını istiyoruz o ise bize atiyyeler göndererek ihsanda bulunuyor dediği" nakledilir.

Allah'ın kulunun cihadı

Hz Peygamberin bu insan ve hidayet merkezli cihat siyaseti yerine bugün cihat ettiklerinini ileri sürenlerin sadece bilfiil savaşmayan düşmanları değil kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları, hatta kendi ailelerini bile gözlerini kırpmadan öldürmelerinin hiçbir izahı yoktur. Şurada veya burada diye güya batılıların canını acıtmak, içlerine korku salma amacıyla girişildiği söylenen terör eylemleri tam aksi tesir ortaya çıkarmaktadır.İslam'a olumlu bakan birçok insan da nefret duygusu uyandırmakta, dünyanın şu veya bu kentinde azınlık olarak yaşayan Müslümanlar büyük korku içinde hayatlarını sürdürmektedirler. İslama nefret ve Müslümanlara düşmanlığı körükleyen bir davranış asla cihat olarak nitelendirilemez.Bir insanın hidayetine vesile olmak Allah katında dünya ve içindekilerr sahip olmaktan daha değerli iken, binlerce insanı İslam'dan nefret ettiren bir davranışın vebali cezası ne kadardır acaba?

Ne böyle bir hareket cihat ne bunu yapanlar mücahit sayılabilir.Böyle bir davranış sadece ve sadece küfrün İslam dünyasını parçalama ve bir asır daha sömürmeye yönelik stratejilerine taşeronluk yapmak, küfrün değirmenine su taşımaktır. Asıl cihat ,küfür dünyası bize hangi vasıtalarla üstün geldiyse onları elde ederek düşmanın tasallutundan kurtulmaya çalışmaktır.

Herkesin kendisine gıpta ile bakacağı, "İşte Allah'ın kulu böyle olur" diyeceği şekilde doğru bir inanç, buna bağlı olarak sağlam bir fikir ve düşünce yeteneği ve güzel ahlak sahibi bir mü'min Allah'ın diğer insanlara karşı şahidi olmaya gayret etmektedir.

 

 

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

 

Bir cevap yazın