Çevre Ahlakı

Çevre Ahlakı

İnsan, canlılar içinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen varlıktır. Bu sebeple Allah, doğayı, göklerde ve yerde olan her şeyi insanın hizmetine vermiştir.

Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyuruyor:

"O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır."
Câsiye Sûresi 13. Ayet

İnsan yeryüzünde emaneti yüklenen varlık olması sebebiyle sorumlu tutmuştur.

Ahzâb Sûresi 72. Ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

"Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir."

İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız ve yaşamımı devam ettirdiğimiz şu dünyada, hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar ise yalnız insanın değil, bütün canlıların ortak malıdır.

Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v);

"Müslümanların çayır, su ve ateş gibi doğal imkânları paylaşmak zorunda olduklarını söylerken bu gerçeğe işaret etmiştir."
(Ebû Dâvûd , Büyû'(İcâre), 60)

Öte yandan da bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır."
Rûm-41

Sorumsuzca davranışlar sergileyerek çevreyi bilinçsizce kullanmanın ve kirletmenin bütün canlılara zarar vereceğini ve sonuçta korkunç felâketlerin ortaya çıkabileceğini insana hatırlatmaktadır. Ancak bir "emanet" gözüyle bakılırsa çevreye karşı bir duyarlılık ve oluşacağı unutulmamalıdır.

Çevreye, insana ve bütün canlılara karşı Rabbimizin bize emanet verdiği bu dünyayı ve içindekilerinin de değerini ve kıymetini bilmek gerektiğini herdaim hatırlayalım inşaallah.

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın