Cennet’ül-Bakî Mezarlığı Nerededir?

Baki Kabristanı Cennet’ül-Bakî

Medine’nin Baki’ veya Baki’u’l-garkad ismi verilen mezarlığı şehrin güneydoğusunda bulunan Mescid-i Nebevî’nin etrafında yer almaktadır.

İslâm’ın ilk geldiği günden bu yana Medine-i Münevvere’deki  Cennet’ül-Bakî mezarlığında  birçok sahabiler, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in eşleri başta olmak üzere, kızı Fatma, Rukiye, Zeyneb, oğlu İbrahim, teyzeleri, halaları, amcası Abbas ve ashab-ı kiram’dan Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Ebu Hureyre, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in baş kısmı ve pek çok Ehli Beyt’ten sahâbiler Cennet’ül Bakî mezarlığında defnedilmiştir.

Ehli Beyt olarak, Allah Resûlü (s.a.v)’in eşlerinden Zeyneb bint Huzeyme,  Zeyneb b. Cahş, Hz. Hafsa, Safiyye, Ümmü Seleme, Mâriye, Reyhâne ve Hz. Âişe, halifelerden Hz. Osman (r.a), Sa’d b. Ebu Vakkas, kimselerin kabirleri üzerine tarih boyunca inşa edilen kubbeler ile diğer mezar yapıları, Medine-i Münevvere’nin Suudi hâkimiyetine girmesinin ardından oralar yıkılarak mezarları da düzlenmiş bulunmaktadır.

Allah Resûlü (s.a.v)’in hanımlarından ikisinin kabri Mekke’de, diğer eşleri ise Medine’dedir. Hz. Hatice validemizin kabri Cennetü’l-Mualla’da, Hz. Meymune validemizin kabri de Mekke-Medine yolu üzerindeki Vadi-i Şerif veya bugün Nuvariye denilen mıntıkasında bulunur.
Bugün de Cennet’ül-Bakî Medine-i Münevvere’nin mezarlığı olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Medine-i Münevvere’te gelen umreci ve hac ziyareti için gelen Müslümanlar içlerinde Hz. Osman, Hz. Abbas,  Hz. Âişe, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, gibi ileri gelen sahabîlerin de bulunduğu Bakî’Mezarlığını, orada meftun olan yaklaşık on bin sahabeyi ziyaret etmesi önemlidir. Onlara selam verip dua etmeli ve Yüce Allah’ın, kendini, onların aydınlık yolundan ayırmamasını dilemelidir. Hz. Peygamber (s.a.v), ara sıra bu mezarlığa gider ve orada yatan mü’minler için dua ettiği rivayet olunur.

“Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, size ne yaptığınızı haber verecektir.
Mâide-105

Cennet’ül-Bakî Şeması

Cennet’ül Bakî Mezarlığı Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde şehrin güneydoğusunda yer alır.

Selâm ve Dua ile Kalın.

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın