Sâlih Peygamber’in Hayatı

Sâlih Peygamber Kimdir? Sâlih Peygamber’in Hayatı Hz. Sâlih Peygamber Kur’an’ı Kerim’de ismi zikredilen Semûd kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Suriye ile Hicaz mevkinde yer alan…

Aşure Günü

Aşure Günü Hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayının 10. gününe de Aşure Günü denilir. Aşure, Arabi aylardan muharremin 10. günü pişirilen özel tatlı.…

Hz. İsmâil Peygamberin Hayatı

Hz. İsmâil Peygamber Kimdir? Hz. İsmail Peygamber İbrahim peygamberin oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. “Hz. İbrahim, mücadele dolu uzun bir ömrün sonunda artık…

Hz. İdrîs Peygamberin Hayatı

Hz. İdrîs Peygamber Hz. İdrîs Aleyhisselam Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberlerden birisidir. Büyük peygamberlerden olan Hz. İdrîs aleyhisselam Hz. Şit aleyhisselamdan sonra peygamberlik…

Hz. Zülkifl Peygamberin Hayatı

Zülkifl Peygamber Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden birisi de Zülkifl Aleyhisselam’dır. Kur’an’da yalnızca iki yerde adı, İsmâil ve İdrîs ile birlikte zikredilir. Sabredenlerden…

Yûnus Peygamber ve Balığın Karnında Yapmış Olduğu Duası

Yûnus Peygamber ve Duası Yûnus Peygamber Yûnus Peygamberin ismi, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamber arasında yer alır. Yûnus peygamberin ismi Kuran-ı Kerim’de 6 yerde…

Hz. Eyyûp Peygamberin Hayatı

Eyüp Peygamber Kimdir? Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamberimizdir. Eyüp peygamber İshak A.S’ın Sare’den doğma İbrahim peygamberimizin ikinci oğludur. Eyüp peygamberin oğulları, İshak A.S 60 yaşlarında…