Ezan : İslâm’ın Çağlar Aşan Çağrısı

Ezan Ezan Hadisleri Nadr b. Süfyân, Ebu Hüreyre’yi şöyle derken işiltmiştir: “Resulullah (sav) ile birlikteydik, derken ( namaz vakti girdi ve) Bilâl kalkıp ezan…

2019 Üç Aylar Başladı

2019 – Üç Aylar Başladı Mübarek üç aylar; Recep, Şaban, Ramazan ayı olarak ifade edilir. Bu hafta gireceğimiz üç aylara tekrar kavuşturma şerefine eriştirdiği…

Esma’ül Hüsna İsminden El-Muhsî

El-Muhsî Esması Muhsî : محصی El-Muhsî : المحسي Ya Muhsî :  يا محصی Arapça kökenli bir isimdir. El-Muhsî İsminin Anlamı Muhsî : Sonsuz da…

Hastalıkların Temel Sebepleri Nelerdir?

Hastalıkların Temel Sebepleri Müslüman tabipler, kâinat gibi insan bedenini de bir bütün olarak ele almışlar ve onu öyle tedavi etmişlerdir. Hatta denilebilir ki İslam…

Yûnus Peygamber ve Balığın Karnında Yapmış Olduğu Duası

Yûnus Peygamber ve Duası Yûnus Peygamber Yûnus Peygamberin ismi, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamber arasında yer alır. Yûnus peygamberin ismi Kuran-ı Kerim’de 6 yerde…

Cuma Günü Okunacak Dualar, Sûreler, Salâvat ve Esmalar Nelerdir?

Cuma Günü Cumanın Anlamı: Dilimizde cuma şeklinde telaffuz edilen “cum’a” (cumu’a, cuma’a) kelimesi, “toplamak, biraraya getirmek” anlamına gelen “cem” kökünden türetilmiş bir isimdir. (Cum’a…

Hz. Safiyye Binti Abdulmuttalip

Hz. Safiyye kimdir? Hz.Safiyye, Peygamber Efendimizin halasıdır. Peygamber Efendimizin Havarisi Kimdir? Hz. Safiyye, kardeşi Ebu Leheb‘in yeğenine hakaret ve eziyet ettiğini duymuş, akrabalık bağlarını…

İslâm’ın İlk Hanım Şehidi: Hz. Sümeyye (r.anhâ)

Ebu Huzeyfe onu, kimsesiz ve yoksul olan Yemenli Yâsir (r.a) ile evlendirmişti. Ammar isimli bir oğulları oldu. Genç Ammar, öğrendiği son peygamber ve İslam dinine dair…

Hac Vazifesi Sırasında Gerekli Telefon Numaraları

Hac İbadeti yerine getirilirken, Hacı adaylarının kutsal topraklarda ihtiyacı olan telefon numaralarını veriyoruz. Bu numaralar acil durumlara karşı, hac vazifesi sırasında, telefon rehberinizde mutlaka…

Mekke’de Ziyaret Edilmesi Gereken 10 Yer

Hz. Muhammed’in (SAV) doğup büyüdüğü bu eşsiz, kutsal topraklara gittiğinizde gezip görmeniz gereken yerleri bu yazımızda bir araya getirdik. Hz.Muhammed’in evi nerede? İlk Mescid-imiz neresi?…