Tıp ve Sağlık

Tıp ve Sağlık Tarih boyunca insanla birlikte hastalık da bulunmuş ve bununla mücadele için tıp ilmi gelişmiştir. Cahiliye döneminde Hicaz’da Hâris b. Kelede gibi…

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya Salât

Salât Peygamberimiz için yapılan duaya Salât denir. İnnallâhe ve melaiketuhu yusall⬅ne alennebiyy. Türkçesi: Şüphesiz ki, Allah’u Teâla ve cümle melekleri O peygambere çok dua…

Hz. Muhammed (SAV)’in Tasviri

Peygamber Efendimiz (sav)’in Tasviri Hz. Peygamber’in resmini çizmek İslâm toplumlarında hiçbir zaman tasvip edilmemiştir. Bunun yerine hadis ve siyer kaynaklarındaki Resûlullah’ı tavsif ve tasvir…

Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine’ye Hicret

Medine’ye Hicret ve Hicri Yılbaşı Hicret, “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların…

Zilhicce Ayının Önemi ve Fazileti, Zilhicce Ayının İbadetleri

Zilhicce’nin İlk On Günü Sözlükte, “hac ayı” anlamına gelen Zilhicce, kameri ayların son ayıdır. Müfessirlerin çoğunluğu Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on…

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi Veda Haccında Peygamber Efendimiz (s.a.v) Zilhicce ayını 9. günü Cuma günü öğleden sonra devesi Kasva’nın üzerinde, Arafat vâdisinin ortasına geldi. Urane vadisinde…

Şerif ve Seyyid Kimlere Denir?

Şerif ve Seyyid Nedir? Şerif (Arapçada “soylu”), çoğul EŞRAF, Hz. Muhammed’in soyundan gelenleri ve İslam yerleşmelerinin önde gelen yöneticilerini belirten san. İslâm öncesinde Arap…

Hz. Ali’nin Ablası: Ümmü Hani

Ümmü Hani,  Hz Ali’nin ablasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in çok değer verdiği bu hanım sahabe, kocası müşrik olduğu için Mekke’nin fethine kadar müslüman…

Hz. Safiyye Binti Abdulmuttalip

Hz. Safiyye kimdir? Hz.Safiyye, Peygamber Efendimizin halasıdır. Peygamber Efendimizin Havarisi Kimdir? Hz. Safiyye, kardeşi Ebu Leheb‘in yeğenine hakaret ve eziyet ettiğini duymuş, akrabalık bağlarını…

Ümmü Eymen

Abdullah‘ın cariyesi olarak yıllarca peygamber ocağının hizmetinde bulunan bu kutlu hanım, Peygamber Efendimizin annesi ile geçirdiği son Medine yolculuğunda onlara refakat etmişti. Annesinin vefatı…
1 2 3