Esmaül Hüsna İsminden Es-Sâbûr

Sâbûr Esması Sâbûr: صبور Es-Sâbûr: الصبور Yâ Sâbûr: يَا صبور Sâbûr ismi Arapça kökenli bir isimdir. Es-Sâbûr İsminin Anlamı Es-Sâbûr: Çok sabırlıdır. Es-Sâbûr: Azap…

Esmaül Hüsna İsminden Er-Reşîd

Reşîd Esması Reşîd İsminin Arapça Yazılışı Reşîd: رشيد Er-Reşîd: الرشيد Yâ Reşîd: يَا رشيد Reşîd ismi Arapça kökenli bir isimdir. Er-Reşid İsminin Anlamı Er-Reşîd:…

Esmaül Hüsna İsminden El-Vâris

Vâris Esması Vâris İsminin Arapça Yazılışı Vâris: وارث El-Vâris: الوارث Yâ Vâris: يَا وارث Vâris ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Vâris İsminin Anlamı El-Vâris:…

Esmaül Hüsna İsminden El-Bâkî

Bâkî Esması Bâkî İsminin Arapça Yazılışı Bâkî: باقی El-Bâkî: الباقي Yâ Bâkî: يَا باقی Bâkî ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Bâkî İsminin Anlamı El-Bâkî:…

Esmaül Hüsna İsminden El-Bedî

Bedî Esması Bedî İsminin Arapça Yazılışı Bedî: بديع El-Bedî: البديع Yâ Bedî: يَا بديع Bedî ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Bedî İsminin Anlamı El-Bedî: Sanatkârane…

Esmaül Hüsna İsminden El-Hâdî

Hâdî Esması Hâdî: هادي El-Hâdî: الهادي Yâ Hâdî: يَا هادي Hâdî ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Hâdî İsminin Anlamı El-Hâdî: Hidayete erdirir. El-Hâdî: Hidayet…

Esmaül Hüsna İsminden en-Nûr

Nûr Esması Nûr İsminin Arapça Yazılışı Nûr: نور En-Nûr: النور Yâ Nûr: يَا نور Nûr İsmi Arapça kökenli bir isimdir. En-Nûr İsminin Anlamı En-Nûr:…

Esmaül Hüsna İsminden en-Nâfi

Nâfi Esması Nâfi İsminin Arapça Yazılışı Nâfi: نافع en-Nâfi: النافع Yâ Nâfi: يَا نافع Nâfi ismi Arapça kökenli bir isimdir. En-Nâfi İsminin Anlamı En-Nâfi:…

Esmaül Hüsna İsminden ed-Dârr

Dârr Esması Dârr İsminin Arapça Yazılışı Dârr: ضار ed-Dârr: الضار Yâ Dârr: يَاضار Dârr ismi Arapça kökenli bir isimdir. ed-Dârr İsminin Anlamı ed-Dârr: Zarar…

Esmaül Hüsna İsminden El-Mâni

Mâni Esması Mâni İsminin Arapça Yazılışı Mâni: مانع El-Mâni: المانع Yâ Mâni: يَا مانع Mâni ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Mâni İsminin Anlamı El-Mâni:…

1 2 3 10