Hicri Yılbaşı, Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor? Medine’ye Hicret

Medine’ye Hicret ve Hicri Yılbaşı Hicret, “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların…

Esmaül Hüsna İsminden Ez-Zâhir

Zâhir Esması Zâhir İsmi Arapça Yazılışı Zâhir: ظاهر Ez-Zâhir: الظاهر Ya Zâhir: يَا ظاهر Zâhir ismi arapça kökenli bir isimdir. Ez-Zâhir İsminin Anlamı Ez-Zâhir:…

Hz. İsmâil Peygamberin Hayatı

Hz. İsmâil Peygamber Kimdir? Hz. İsmail Peygamber İbrahim peygamberin oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. “Hz. İbrahim, mücadele dolu uzun bir ömrün sonunda artık…

Hac Nedir? Hac İbadeti Nasıl Yapılır?

Hac Nedir? Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: “Arafat’da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan…

Esmaül Hüsna İsminden El-Âhir

Âhir Esması Âhir İsmi Arapça Yazılışı Âhir: اٰخِرُ El-Âhir: الآخر Ya Âhir: يَا اٰخِرُُ Âhir ismi arapça kökenli bir isimdir. El-Âhir İsminin Anlamı El-Âhir:…

Esmaül Hüsna İsminden El-Evvel

Evvel Esması Evvel İsmi Arapça Yazılışı Evvel: اوّل El-Evvel: الأوّل Ya Evvel: يَا اوّل Evvel ismi Arapça kökenli bir isimdir. El-Evvel İsminin Anlamı El-Evvel:…

Zilhicce Ayının Önemi ve Fazileti, Zilhicce Ayının İbadetleri

Zilhicce’nin İlk On Günü Sözlükte, “hac ayı” anlamına gelen Zilhicce, kameri ayların son ayıdır. Müfessirlerin çoğunluğu Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on…

Hacet ve Dilek Duası

Hacet ve Dilek Duası Bismilahirrahmanirrahim Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’Aliyyyi’l-Azîm. Allâhümme innî es’elüke yâ Kâdimü, yâ Dâimü, ya Ferdü, ya Vitru, yâ Ahadu,…

İsm-i Azam Duası

Hadis-i Şeriften Bir Dua İsm-i Azam Duası Arapça “Allahümme inne eselüke bi enneke entallahu vahidul ahadus samed. Ellezi lem telit velem tület velem yekun…

İslamın Şartları Nelerdir?

İslamın Şartları Müslümanlık sadece inanç esaslarına inanmaktan ibaret değildir. İmânın gereği olarak, dinin emri ve yasaklarına uymak, emredilmiş olan ibadet görevlerini yerine getirmek de…
1 2 3 25