Mevsim

Mevsim Mevsim, yılın iklimdeki değişikliklere göre kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak ayrılan bölümlerinden her biri. Kuzey Yarımküre’de mevsimlerin başlangıcı şöyledir: Kış gündönümü 22-23…